Hurtig konsultation
Hurtig levering
God service

Saxenda

 • Slankemiddel
 • Anvendelse: Til at indsprøjte selv
 • Nedsat appetit
 • Ved et BMI fra 27

Om Saxenda

Saxenda er et lægemiddel til vægttab og indeholder det virksomme stof liraglutid. Det kan sammenlignes med det naturlige hormon GLP-1, som frigives i tarmene efter et måltid. Saxenda påvirker receptorerne i hjernen, som styrer appetitten og sørger for, at du føler dig mæt og mindre sulten. Dette kan hjælpe til at spise mindre og sænke kropsvægten.

Saxenda bruges til vægttab som supplement til en sund kost og fysisk kontakt hos voksne fra 18 år med:

 • et BMI på 30 eller mere (fedme) eller:
 • et BMI fra 27 til 30 (overvægt), som har vægtrelaterede sundhedsproblemer (såsom diabetes, højt blodtryk, højt kolesteroltal eller obstruktiv søvnapnø).

Du må kun fortsætte med at tage Saxenda, hvis du har tabt dig mindst 5 % af din indledende kropsvægt efter at have brugt den daglige dosis på 3 mg i 12 uger. Kontakt din læge, inden du fortsætter.

Anvendelse/virkning

Brug dette lægemiddel præcist, som din læge har forklaret dig. Er du i tvivl om den korrekte anvendelse? Kontakt da din læge, apotek eller sygeplejerske.

Din læge vil ordinere et kost- og træningsprogram. Hold dig til dette program, mens du bruger Saxenda.

Hvor meget skal du sprøjte ind? Din behandling indstilles til en lav dosis, der i de første fem uger af behandlingen gradvist øges.

Når du starter med at bruge Saxenda, er startdosissen på 0,6 mg en gang om dagen, i løbet af mindst én uge.
Du skal hver uge øge dosis med 0,6 mg op til den anbefalede dosis på 3,0 mg en gang om dagen.
Din læge vil fortælle dig, hvor meget Saxenda du skal bruge hver uge. Du skal normalt følge tabellen herunder.

Uge

Indsprøjtet dosis

Uge 1

0,6 mg en gang om dagen

Uge 2

1,2 mg en gang om dagen

Uge 3

1,8 mg en gang om dagen

Uge 4

2,4 mg en gang om dagen

Uge 5 og frem

3,0 mg en gang om dagen

Når du i uge 5 af behandlingen bruger den anbefalede dosis på 3,0 mg, skal du blive ved med at bruge denne dosis indtil slutningen af behandlingsperioden. Øg ikke dosissen yderligere.

Din læge vil regelmæssigt kontrollere din behandling.

Hvordan og hvornår skal du bruge dette middel? En læge eller sygeplejerske vil vise dig, hvordan du skal bruge pennen.

 • Du kan bruge Saxenda på et hvilket som helst tidspunkt af dagen, med eller uden mad og drikke.
 • Brug Saxenda hver dag på nogenlunde samme tidspunkt.

Hvor skal du sprøjte ind? Saxenda indgives med en indsprøjtning under huden (subkutan indsprøjtning).

 • De bedste steder at give indsprøjtningen er foran på maven, foran på lårene eller dine overarme.
 • Sprøjt ikke ind i en åre eller muskel.

Følg anvisningerne til indsprøjtning, som findes i indlægssedlen.

Diabetes Fortæl din læge, hvis du har diabetes. Din læge kan tilpasse dosissen af dine lægemidler mod diabetes for at forhindre, at du får lavt blodsukker.

 • Bland ikke Saxenda med andre lægemidler, som du indsprøjter (såsom insulin).
 • Brug ikke Saxenda sammen med andre lægemidler, der indeholder GLP-1-receptoragonister (såsom exenatid eller lixisenatid).

Har du brugt for meget af dette middel?

Kontakt straks din læge eller tag på sygehuset, hvis du har brugt mere Saxenda, end du burde. Tag æsken med lægemidlet med. Du har muligvis brug for medicinsk behandling. Følgende bivirkninger kan forekomme:

 • Kvalme og opkast.

Har du glemt at bruge dette middel?

 • Hvis du har glemt en dosis, og du kommer i tanke om det inden for 12 timer efter det sædvanlige tidspunkt, skal du indsprøjte lægemidlet, så snart du husker det.
 • Er det mere end 12 timer siden, at du skulle bruge Saxenda, skal du springe den glemte dosis over og indsprøjte den næste dosis næste da på det sædvanlige tidspunkt.
 • Tag ikke dobbeltdosis eller højere dosis næste dag for at kompensere for den glemte dosis.

Stop ikke med at bruge Saxenda uden at tale med lægen først.

Hvornår det ikke må bruges

Hvornår må du ikke bruge dette middel?

 • Du er allergisk over for et af stofferne i dette lægemiddel. Disse stoffer kan du se i rubrikken "Sammensætning".
 • Saxenda er ikke egnet til børn under 18 år.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med dette lægemiddel?

 • Der er lav eller ingen erfaring med dette lægemiddel hos patienter med hjertesvigt, leversygdomme, nyresygdomme og hos patienter på 75 år eller mere. Det anbefales ikke, hvis du har alvorlig hjertesvigt eller er ældre end 74. Hvis du har en leversygdom eller nyresygdom eller er i dialyse, skal du rådføre dig med din læge.
 • Dette lægemiddel anbefales ikke, hvis du har kronisk tarmbetændelse (IBD), eller hvis du har et alvorligt mave- eller tarmproblem, som medfører nedsat tømning af mavesækken.
 • Hvis du har diabetes, må du ikke bruge Saxenda som erstatning for insulin.
 • Rådfør dig med din læge, hvis du har eller har haft en sygdom i bugspytkirtlen.
 • Hvis du taber dig meget, risikerer du at udvikle galdesten og betændt galdeblære. Stop med at bruge Saxenda, og kontakt straks en læge, hvis du oplever symptomer på galdesten/galdeblærebetændelse.
 • Rådfør dig med din læge, hvis du har en sygdom i skjoldbruskkirtlen.
 • Kontakt din læge, hvis du har hjertebanken eller en følelse af, at hjertet banker hurtigt under hvile, mens du er i behandling med Saxenda.
 • Når du starter behandlingen med Saxenda, kan du opleve væsketab eller dehydrering. Dette kan opstå, hvis du har kvalme, opkast eller diarre. Undgå dehydrering ved at drikke rigeligt.

Tager du andre lægemidler?

Visse lægemidler interagerer med Saxenda. Rådfør dig med din læge, apoteker eller sygeplejerske i følgende tilfælde:

 • Hvis du bruger lægemidler mod diabetes, som kaldes 'sulfonylureumderivater' (såsom glimepirid eller glibenclamid), kan du få lavt blodsukker (hypoglykæmi), hvis du bruger disse lægemidler sammen med Saxenda. Din læge kan tilpasse din dosis af lægemidlet mod diabetes for at forebygge, at du får lavt blodsukker.
 • Hvis du bruger warfarin eller andre blodfortyndende midler. Blodprøver til at undersøge dit blods evne til at størkne kan være nødvendige oftere.

Graviditet og amning Brug ikke Saxenda, hvis du er gravid, har mistanke om at være gravid, eller overvejer at blive gravid. Det vides ikke, om Saxenda har indflydelse på babyen.

Brug ikke Saxenda, hvis du ammer. Det vides ikke, om Saxenda udskilles i modermælken.

Bivirkninger

Saxenda kan give bivirkninger. De mest almindelig bivirkninger er:

 • Kvalme, opkast, diarre, forstoppelse - disse går normalt over efter et par dage eller uger;
 • Mave-/tarmproblemer;
 • Føle sig svag eller træt;
 • Ændret smagssans;
 • Svimmelhed;
 • Søvnløshed;
 • Galdesten;
 • Reaktioner på indsprøjtningsstedet (såsom hudirritation).

I indlægssedlen finder du en komplet oversigt over alle bivirkninger. Kontakt en læge, hvis du oplever bivirkninger, også selvom der er tale om bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen.

Sammensætning

Det virksomme stof i dette lægemiddel er liraglutid. En ml opløsning til indsprøjtning indeholder 6 mg liraglutid. En forfyldt pen indeholder 18 mg liraglutid.

De øvrige stoffer i dette lægemiddel er dinatriumfosfatdihydrat, propylenglycol, fenol, saltsyre og natriumhydroxid (til pH-justering) og vand til indsprøjtning.

Fabrikanten af Saxenda er:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Danmark

Indlægsseddel

Læs indlægssedlen inden brug.

Indlægssedler

Samarbejdende læger

Du ved, hvad der er godt og ikke godt for dig. Det kan dog til tider være svært at træffe det rette valg. Vi er Dokteronline. Tilhængere af selvbestemmelse, når det kommer din sundhed.

Dr. E. Tanase

Alment praktiserende læge

Dr. H.K. Benkert

Alment praktiserende læge

Dr. P. Mester

Alment praktiserende læge
Tilbage til toppen