Enalapril

 • verenpainetta alentava lääke
 • myös sydämen vajaatoiminnan hoitoon
 • suun kautta otettavat tabletit
 • vältä alkoholia
 • ei saa käyttää raskauden ja imetyksen aikana

Tietoja Enalaprilista

Enalapril kuuluu lääkeaineiden ryhmään, jota kutsutaan ACE:n estäjiksi. Lääke laajentaa verisuonia ja laskee siten verenpainetta.

Enalaprilia käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

 • kohonnut verenpaine
 • sydämen vajaatoiminta.

Käyttö

Niele tabletti veden kera. Voit ottaa tämän lääkkeen ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Annostus

Annostus riippuu oireistasi ja käyttämistäsi lääkkeistä ja lääkäri määrää sen. Yleiset annostusohjeet aikuisilleovat seuraavat:

Kohonnut verenpaine:

 • tavallinen aloitusannos on 5−20 mg vuorokaudessa verenpaineesta riippuen
 • tavallinen ylläpitoannos on 20 mg vuorokaudessa. Enimmäisannos on 40 mg kerran vuorokaudessa.

Pakkausselosteessa on lisätietoja annostelusta kohonneen verenpaineen hoitoon.

Sydämen vajaatoimintaan:

 • tavallinen aloitusannos on 2,5 mg kerran vuorokaudessa, ja sitä suurennetaan asteittain
 • tavallinen ylläpitoannos on 20 mg päivässä, joka otetaan yhtenä tai kahtena annoksena. Enimmäisannos on 40 mg vuorokaudessa, joka otetaan kahtena annoksena.

Pakkausselosteessa on lisätietoja annostelusta sydämen vajaatoiminnan hoitoon.

Lääkäri voi määrätä pienemmän annoksen lapsille, vanhuksille ja potilaille, joilla on munuaissairaus tai muita terveysongelmia. Tämä koskee myös virtsatielääkkeitä käyttäviä henkilöitä. Enalapril-valmistetta ei tule käyttää vauvoille ja lapsille, joiden munuaisten toiminta on heikentynyt.

Alkoholi ja autolla ajo

Alkoholi yhdessä tämän lääkkeen kanssa voi aiheuttaa verenpaineen laskua liikaa, mikä voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä tai pyörtymistä. Pidä alkoholinkäyttö mahdollisimman vähäisenä.

Enalapril voi aiheuttaa haittavaikutuksia, kuten huimausta ja uneliaisuutta. Älä aja autoa tai käytä koneita, jos kärsit näistä oireista.

Jos otat enemmän Enapril-valmistetta kuin sinun pitäisi, lääkkeen unohtaminen ja lääkkeen lopettaminen

Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos olet ottanut liikaa tabletteja.

Unohditko ottaa tämän lääkkeen?

 • Jos unohdat ottaa tabletin, jätä unohtunut annos väliin.
 • Ota seuraava annos tavalliseen tapaan.
 • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kertaannoksen.

Älä lopeta Enalapril-hoitoa kysymättä ensin lääkäriltä.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Älä käytä Enalapriilia seuraavissa tilanteissa:

 • jos olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle tai vastaavalle lääkkeelle. Löydät nämä aineet kohdasta ”Koostumus”.
 • jos olet ollut yli 3 kuukautta raskaana: katso myös kohta ”Raskaus”
 • jos sinulla on aikaisemmin ollut kasvojen, huulten, suun, kielen tai nielun turvotusta, johon on liittynyt nielemis ja/tai hengitysvaikeuksia (angioedeema) ja jonka syy on tuntematon tai perinnöllinen.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Joissakin tapauksissa sinun on oltava erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • jos sinulla on munuaissairaus
 • jos noudatat vähäsuolaista ruokavaliota tai olet äskettäin kärsinyt liiallisesta oksentelusta tai ripulista
 • jos sinulla on iskeeminen sydänsairaus, aorttaläpän ahtauma, hypertrofinen kardiomyopatia tai ulosvirtauksen tukos
 • jos sinulla on aivoverenkierron häiriöitä
 • jos sinulla on verisuonten kollageenisairaus tai jos saat immuunijärjestelmää estävää hoitoa
 • jos käytät allopurinolia tai prokaiiniamidia. Jos saat infektion, ota välittömästi yhteys lääkäriin
 • jos olet joskus sairastanut angioedeemaa muiden lääkkeiden käytön aikana
 • jos sinulla on diabetes ja käytät diabeteslääkkeitä, kuten insuliinia
 • jos käytät kaliumlisää tai kaliumia sisältäviä suolankorvikkeita
 • jos käytät muita lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa veren kaliumpitoisuuksiin, kuten hepariinia
 • jos käytät litiumia
 • jos sinulla on jokin sokeriintoleranssi.

Jos sinulle aiotaan tehdä jokin seuraavista toimenpiteistä, kerro lääkärillesi, että käytät Enalaprilia:

 • leikkaukset ja anestesia (myös hammaslääkärin toimenpiteet)
 • hoito kolesterolin poistamiseksi verestä (LDLafereesi)
 • siedätyshoito, joka vähentää alttiutta mehiläisen tai ampiaisen piston aiheuttamalle allergialle.

Enalaprilin käyttöä koskevia varoituksia on lisää pakkausselosteessa. Ota yhteys lääkäriin, jos jokin näistä varoituksista koskee sinua.

Raskaus ja imetys

Enalaprilia ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa, eikä sitä saa käyttää, jos olet ollut yli kolme kuukautta raskaana, koska se voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia vauvalle.

Vastasyntyneiden vauvojen (ensimmäiset viikot syntymän jälkeen) ja erityisesti ennenaikaisesti syntyneiden vauvojen imettämistä ei suositella Enalaprilin käytön aikana. Kun lapsi on vanhempi, lääkärin on neuvottava sinua Enalaprilin käytössä imetyksen aikana.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä.

Lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa Enalaprilin vaikutukseen, ovat mm.:

 • nesteenpoistolääkkeet
 • kaliumlisät tai kaliumia sisältävät suolankorvikkeet
 • muut verenpainetta alentavat lääkkeet
 • litium, Enalaprilia ei saa ottaa yhdessä tämän lääkkeen kanssa
 • tietyt masennus ja psykoosilääkkeet
 • tietyt kipulääkkeet, kuten morfiini tai nukutusaineet
 • eisteroidiset tulehduskipulääkkeet
 • diabeteksen hoitoon tarkoitetut lääkkeet, kuten insuliini.

Täydellinen luettelo kaikista lääkkeistä, joilla on yhteisvaikutuksia Enalaprilin kanssa, on pakkausselosteessa. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä tai jos et ole varma, sopiiko Enalapril sinulle.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia, joita voi esiintyä Enalapriilin käytön yhteydessä, ovat mm.:

Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä):

 • pahoinvointi, huimaus, heikkouden tunne
 • näön hämärtyminen
 • yskä.

Yleiset (alle 1 potilaalla 10:stä):

 • päänsärky, masennus, matala verenpaine, pyörtyminen
 • rintakipu, rytmihäiriöt, rasitusrintakipu, tiheät sydämenlyönnit, hengenahdistus
 • ripuli, vatsakipu, makuaistin muutokset, nesteen kertyminen (turvotus), väsymys
 • ihottuma, allerginen reaktio
 • kohonnut veren kalium ja/tai kreatiniinipitoisuus.

Luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin, jos havaitset haittavaikutuksia, vaikka niitä ei olisi lueteltu pakkausselosteessa. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos saat vakavan allergisen reaktion.

Koostumus

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on enalapriilimaleaatti.

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Enalaprilin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 04-10-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös