Furosemide

 • tabletti virtsaamiseen
 • laskee verenpainetta
 • auttaa myös edeemaan (turvotukseen)
 • otetaan tyhjään vatsaan

Tietoa Furosemide-valmisteesta

Furosemide Aurobindo 40 mg kuuluu loop-diureettien lääkeryhmään (virtsaneritystä lisääviä lääkkeitä). Furosemide-valmiste edistää veden ja suolan erittymistä virtsan mukana. Furosemide-valmistetta käytetään:

 • sydän-, maksa- ja munuaissairauksien aiheuttamaan nesteen kertymiseen (edeema)
 • nesteen kertyminen keuhkoihin (keuhkoedeema)
 • korkeaan verenpaineeseen (hypertensio), jossa verenpaine on lievästi tai keskitasoa korkeammalla - vakavasti kohonneeseen verenpaineeseen suositellaan yhdistelmähoitoa toisten verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa
 • yht'äkkinen kalsiumin liiallinen määrä veressä (akuutti hyperkalsemia).

Käyttö ja vaikutus

Lääkäri määrää, kuinka monta tablettia vuorokaudessa otetaan ja mihin aikaan. Noudata ohjeita tarkasti.

Annostus

Yleiset Furosemide-valmisteen annostussuositukset aikuiselle:

 • Sydänsairauksista johtuva edeema Aloitusannostus on 20-80 mg vuorokaudessa 2-3 annoksena. Ylläpitoannos on 40 mg joka toinen päivä. Enimmäisannostus vuorokaudessa on 1500 mg.
 • Maksa- ja munuaissairauksista johtuva edeema Aloitusannostus on 40-80 mg vuorokaudessa, joka annetaan joko kerta-annoksena tai jaettuna 2-3 annokseen. Ylläpitoannos on 40 mg joka toinen päivä. Enimmäisannostus vuorokaudessa on 1500 mg.
 • Hypertensio Furosemide Aurobindo 40 mg -valmistetta voidaan käyttää joko sellaisenaan tai yhdessä toisten verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa. Lääkäri määrittelee kuinka monta tablettia päivässä tulee ottaa.
 • Keuhkoedeema ja akuutti hyperkalsemia Aloitus- ja ylläpitoannos on 40 mg joka toinen päivä. Vakavissa tapauksissa voi olla tarpeen aloittaa 40 mg annoksella vuorokaudessa tai 80-120 mg annoksella vuorokaudessa. Enimmäisannostus vuorokaudessa on 1500 mg.

Lapsille tarkoitettuihin annoksiin pätevät erityissuositukset (suositus: 1-3 mg/kg kehon painoa kohden ja enimmillään 40 mg vuorokaudessa).

Tabletit tai tabletin osat otetaan veden kanssa tyhjään vatsaan. Tabletteja ei saa pureskella.

Jos huomaat, että Furosemide Aurobindo 40 mg -tabletti vaikuttaa liian voimakkaasti tai liian heikosti, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Ajaminen/alkoholi

Harvoissa tapauksissa Furosemide-valmiste saattaa vaikuttaa negatiivisesti kykyyn liikkua liikenteessä tai koneiden käyttöön. Tämä voi tapahtua etenkin hoidon alussa, lääkkeiden vaihtamisen tai alkoholin käytön yhteydessä.

Oletko käyttänyt valmistetta liian paljon tai liian vähän?

Jos olet ottanut liian suuren määrän Furosemide Aurobindo 40 mg -valmistetta, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Oletko unohtanut ottaa Furosemide-valmistetta? Älä käytä kaksinkertaista annosta Furosemide-valmistetta korvataksesi unohdetun annoksen. Jos olet unohtanut ottaa annoksen, voit ottaa sen heti, ellei ole jo melkein aika ottaa seuraava annos. Seuraa siinä tapauksessa normaalia aikataulua.

Saat lisätietoa Furosemide-valmisteen käytöstä pakkausselosteesta.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Furosemide-valmiste ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tapauksissa:

 • olet allerginen (yliherkkä) furosemidille tai jollekin muulle Furosemide Aurobindo 40 mg ‑valmisteen sisältämälle aineelle, jotka on lueteltu kappaleessa ”Koostumus”
 • olet allerginen tietyille lääkkeille, jotka estävät bakteerien kasvua (sulfonamidit), jolloin voit olla myös allerginen furosemidille
 • veritilavuutesi on riittämätön (hypovolemia) tai kärsit kuivumisesta (dehydraatio)
 • sinulla on virtsaamiskyvyttömyys (anuria), joka johtuu munuaisten riittämättömästä toiminnasta (munuaisten vajaatoiminta)
 • sinulla on liian alhainen kaliumin taso veressä, jonka vakava muoto tunnistetaan lihaskouristuksista, lihasheikkoudesta ja väsymyksestä (hypokalemia)
 • sinulla on liian vähän natriumia veressä (hyponatremia)
 • sinulla on vakava maksasairaus (maksavaurio, joka tunnetaan nimellä maksaenkefalopatia).

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä? Ota yhteyttä (muun muassa) seuraavissa tapauksissa lääkäriin tai apteekkiin ennen valmisteen käyttämistä:

 • jos sinulla on alhainen verenpaine (hypotensio)
 • jos sinulla verenpaineesi on laskenut selvästi
 • jos sinulla on (piilevä) diabetes mellitus
 • jos sinulla on kihdistä johtuva niveltulehdus
 • Jos munuaisesi toimivat heikommin tai sinulla on vakava maksasairaus (maksa-munuais-oireyhtymä)
 • jos sinulla on liian alhainen veren proteiinipitoisuus (hypoproteinemia)
 • jos lääkettä annetaan keskoselle, jolloin lääkäri tarkastaa vauvan säännöllisesti
 • jos sinulla maksasairaus (maksakirroosi), johon käytät tiettyjä lääkkeitä
 • jos sinulla on munuaisten toimintahäiriöitä tai virtsatiet ovat estyneet mekaanisesti.

Raskaus ja imetys

Raskauden aikana furosemidiä tulee käyttää vain lääkärin päätöksellä ja ainoastaan sellaiseen nesteiden kerääntymiseen (edeemaan), joka ei johdu suoraan raskaudesta. Furosemidi kulkeutuu istukan läpi, jolloin sikiön virtsaneritys saattaa lisääntyä (diureesi). Lääkäri seuraa sikiön kasvua tarkasti.

Furosemidi kulkeutuu äidinmaitoon ja voi estää maidoneritystä. Älä siis imetä, jos käytät furosemidiä.

Käytätkö lisäksi muita lääkkeitä?

Furosemide Aurobindo 40 mg -valmiste ja muut lääkkeet voivat vaikuttaa toistensa tehoon ja haittavaikutuksiin. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia lääkkeitä:

 • kortikosteroidit (lisämunuaishormonit)
 • karbenoksoloni
 • ulostuslääkkeet (ylenmääräinen käyttö)
 • alkoholi
 • tietyt sydänlääkkeet
 • lääkkeet, joita käytetään sokeritaudin (diabetes) hoitoon
 • verenpainetta nostavat lääkkeet
 • lihaksia rentouttavat lääkkeet
 • tietyt antibiootit.

Saat pakkausselosteesta luettelon kaikista lääkkeistä, joilla on yhteisvaikutuksia Furosemide-valmisteen kanssa.

Pakkausselosteessa on lueteltu kattavasti kaikki Furosemide-valmisteen käyttöön liittyvät varoitukset.

Haittavaikutukset

Muiden lääkkeiden tavoin tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Furosemide Aurobindo 40 mg -valmisteen yhteydessä esiintyvät haittavaikutukset liittyvät useimmiten furosemidin aiheuttamaan veden ja suolan erittämiseen. Furosemidi voi johtaa kehon liialliseen nesteiden (esim. virtsaaminen useammin kuin normaalisti) ja mineraalien (natrium, kalium, magnesium ja kalsium) menetykseen.

Mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia ovat muun muassa:

 • poikkeavat veriarvot, kuten alhainen verihiutaleiden tai valkosolujen määrä ja tiettyjen aineiden määrien lisääntyminen veressä.

Natriumin puute:

 • pohkeen lihaskouristukset
 • ruokahaluttomuus
 • apaattisuus
 • voimattomuuden tunne
 • huimaus
 • uneliaisuus
 • oksentelu
 • sekavuus

Kaliumin puute:

 • lihasheikkous ja kyvyttömyys supistaa yhtä tai useampaa lihasta (halvaus)
 • ruoansulatuskanavan ongelmia, kuten oksentelu, ummetus tai ilmavaivat
 • lisääntynyt virtsaneritys (polyuria)
 • sydänvaivat
 • vakava kaliumivaje: suoliston toiminnan estyminen tai sekavuus, joka saattaa johtaa koomaan

Magnesiumin ja kalsiumin puute:

 • lihasten lisääntynyt kipeytymien
 • sydämen rytmihäiriö

Voit lukea kattavan selostuksen kaikista haittavaikutuksista pakkausselosteesta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.

Koostumus

Mitä aineita valmiste sisältää?

Valmisteen vaikuttava aine on furosemidi. Yksi Furosemide Aurobindo 40 mg -tabletti sisältää 40 mg furosemidiä.
Muut valmisteen sisältämät aineet ovat maissitärkkelys, natriumkarboksimetyyliselluloosa, turvotettua tärkkelystä, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, magnesiumstearaatti ja talkki.
Furosemide Aurobindo 40 mg -lääkkeen valmistaja on:

Rottendorf Pharma GmbH
Ostenfelderstrasse 51-61
59230 Ennigerloh
Saksa

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lataa tästä Furosemide 40 mg -valmisteen virallinen pakkausseloste.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 12-09-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös