Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari

Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittarilla voitte itse mitata veren glukoosi- ja virtsahappoarvot. Testipakkaus sisältää mittauslaitteen, pistokynän sormenpäähän pistämistä varten sekä testiliuskoja. Verikoe on helppo ottaa, ja tulos on selvillä välittömästi.

Sisällys

Mikä on Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari?

Milloin Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari sopii käytettäväksi?

Miten Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari toimii?

Onko Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari mahdollista saada ilman reseptiä?

Mikä on Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari?

Multicheck Plus on monitoiminen mittauslaite. Laite mittaa verestä glukoosin ja virtsahapon pitoisuudet. Testiä varten tarvitaan vain pisara verta, jonka ottamiseksi mukana on erityinen pistokynä. Sillä pistetään sormenpäähän, minkä jälkeen veripisara imeytetään testiliuskaan. Multicheck Plus ‑mittauslaite analysoi veren ja määrittää glukoosi- tai virtsahappopitoisuuden välittömästi.

Milloin Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari sopii käytettäväksi?

Veren glukoosi- ja virtsahappoarvojen säännöllinen mittaaminen on tärkeää henkilöille, joilla on diabetes ja hyperurikemia (veren virtsahapon liikarunsaus).

Diabeetikoilla elimistö ei reagoi (riittävästi) haiman tuottamaan insuliiniin. Sen vuoksi verensokeri heittelee liikaa. Liian korkea verensokeri on haitallista verisuonille ja elimille, kun taas liian matala verensokeri voi aiheuttaa ikäviä oireita kuten vapinaa, näön sumenemista, sydämentykytyksiä ja hikoilua. Pahimmassa tapauksessa potilas saattaa jopa menettää tajuntansa.

Veren liian korkea virtsahappopitoisuus voi aiheuttaa kivuliaan kihtikohtauksen. Tällöin virtsahappo kiteytyy isovarpaan niveleen. Liian korkea virtsahappopitoisuus voi aiheuttaa myös munuaiskiviä. Liian alhainen virtsahappotaso aiheuttaa vähemmän haittaa, mutta sekin voi olla viite tietyistä sairauksista.

Lääkäri voi tutkia glukoosi- ja/tai virtsahappoarvot vastaanotolla tai sairaalassa. Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittarilla voitte analysoida veren itse. Yksinkertaisen sormipistoksen avulla saatte tietää parissa minuutissa, ovatko glukoosi- ja/tai virtsahappoarvonne koholla, normaalit vai liian alhaiset.

Miten Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari toimii?

Lukekaa käyttöohjeet aina hyvin ennen laitteen käyttöä. Niissä kerrotaan, miten Multicheck Plus ‑mittauslaite otetaan käyttöön ja testataan ja miten veriarvot tutkitaan. Yleiset ohjeet kotitestin tekemiseen Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittarilla ovat seuraavat:

  • Ottakaa kaikki tarvittavat osat esille ennen testin tekemistä.
  • Asettakaa pistokynään uusi lansetti ja määrittäkää oikea pistosyvyys.
  • Ottakaa putkesta 1 testiliuska ja asettakaa se mittauslaitteeseen käyttöohjeen mukaisesti. Pitäkää huoli, että käytätte oikeanlaista liuskaa. Kullekin mitattavalle veriarvolle on omat liuskat. Kun käytätte mittauslaitetta ensimmäistä kertaa tai kun avaatte uuden testiliuskaputken, syöttäkää laitteeseen kontrollinumero (löytyy putkesta).
  • Peskää kädet ja kuivatkaa ne hyvin ja/tai desinfioikaa sormenpää desinfiointipyyhkeellä.
  • Pistäkää pistokynällä sormenpään sivuun käyttöohjeen mukaisesti. Imeyttäkää veripisara testiliuskaan käyttöohjeissa kuvatulla tavalla.
  • Mittauslaite laskee muutamia sekunteja. Tämän jälkeen mitattu veriarvo ilmestyy näytölle.
  • Mittauslaite voi tallentaa veriarvoja muistiin. Näin saatte hyvän yleiskuvan veriarvoistanne pitemmältä ajalta.

Onko Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittari mahdollista saada ilman reseptiä?

Voitte tilata Multicheck Plus ‑glukoosi- ja virtsahappomittarin ilman reseptiä.

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös