Mysimba

 • laihdutuslääke
 • alkaen painoindeksistä 27 (BMI)
 • käytä alkoholia varoen
 • voi aiheuttaa huimausta

Tietoa Mysimba-valmisteesta

Mysimba sisältää kahta vaikuttavaa ainetta: naltreksonihydrokloridia ja bupropionihydrokloridia. Tätä laihdutuslääkettä käytetään aikuisille lievän tai merkittävän lihavuuden hoitoon yhdessä vähäkalorisen ruokavalion ja liikunnan kanssa.

Tämä lääke vaikuttaa aivoalueisiin, jotka säätelevät ravinnonsaantia ja energiankulutusta.

Aikuisilla liikalihavuudeksi määritellään painoindeksi (BMI), joka on 30 tai suurempi. Aikuisilla ylipainoksi määritellään painoindeksi (BMI), joka on 27-30. Painoindeksi lasketaan niin, että mitattu paino (kg) jaetaan mitatun pituuden neliöllä (m2).

Mysimba on hyväksytty potilaille, joiden painoindeksi on ennen hoitoa 30 tai suurempi. Sitä voidaan antaa myös henkilöille, joiden painoindeksi on 27-30, jos heillä on muita ylipainoon liittyviä sairauksia, kuten hoitotasapainossa oleva kohonnut verenpaine (hypertensio), 2-tyypin diabetes tai korkeat veren rasva-arvot.

Lääkäri voi kehoittaa sinua lopettamaan Mysimban käytön 16 viikon kuluttua, jos painosi ei ole laskenut vähintään 5 prosenttia lähtöpainosta. Lääkäri voi suositella hoidon lopettamista myös, jos verenpaineen kohoaminen aiheuttaa huolta tai jos tämä lääke aiheuttaa muita turvallisuuteen tai siedettävyyteen liittyviä huolia.

Käyttö ja vaikutus

Käytä tätä lääkettä aina tarkasti lääkärin tai apteekin antamia ohjeita noudatten. Oletko epävarma oikeasta käyttötavasta? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lääkäriin tai apteekkiin.

Aloitusannostus on useimmiten:

 • yksi tabletti (8 mg naltreksonihydrokloridia / 90 mg bupropionihydrokloridia) kerran vuorokaudessa aamulla.

Annosta nostetaan asteittain seuraavasti:

 • Viikko 1: Yksi tabletti kerran vuorokaudessa aamulla.
 • Viikko 2: Yksi tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa, yksi aamulla ja yksi illalla.
 • Viikko 3: Kolme tablettia vuorokaudessa, kaksi aamulla ja yksi illalla.
 • Viikko 4 ja sen jälkeen: Kaksi tablettia kaksi kertaa vuorokaudessa, kaksi aamulla ja kaksi illalla.

Mysimban suurin suositeltu annos vuorokaudessa on neljä tablettia: kaksi tablettia kaksi kertaa vuorokaudessa.

Tämä lääke otetaan suun kautta. Nielaise tabletit kokonaisina. Älä leikkaa, pureskele tai murskaa niitä. Tabletit täytyy mieluiten ottaa ruoan kanssa.

Lääkäri arvioi ensin16 viikon kuluttua ja sen jälkeen vuosittain, onko Mysimban käyttöä aiheellista jatkaa.

Ajaminen/alkoholi

Mysimba voi aiheuttaa huimausta. Älä aja autoa tai käytä raskaita työkoneita, jos sinua huimaa.

Runsas alkoholin käyttö Mysimba-hoidon aikana voi suurentaa epileptisen kohtauksen ja psyykkisten häiriöiden riskiä sekä heikentää alkoholin sietoa. Lääkäri voi ehdottaa, että et ota alkoholia käyttäessäsi Mysimbaa tai yrität juoda mahdollisimman vähän. Jos juot nyt runsaasti, älä lopeta sitä äkillisesti, sillä se voi altistaa epileptiselle kohtaukselle.

Olet ottanut liian paljon tai liian vähän Mysimbaa tai haluat lopettaa sen käytön

Oletko käyttänyt liikaa tätä valmistetta? Todennäköisyys saada haittavaikutuksia on silloin suurentunut. Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapuun.

Oletko unohtanut ottaa valmistetta? Älä ota unohtunutta annosta, vaan ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä käytä kaksinkertaista annosta korvataksesi unohdetun annoksen.

Sinun täytyy ottaa Mysimbaa vähintään 16 viikkoa, jotta saat siitä täyden hyödyn. Älä lopeta Mysimban ottamista ilman, että keskustelet asiasta ensin lääkärin kanssa.

Milloin valmistetta ei tule käyttää

Mysimba-valmiste ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tapauksissa:

 • olet allerginen jollekin tämän lääkkeen sisältämälle aineelle (ks. kappale ”Koostumus”)
 • sinulla on korkea verenpaine, joka ei ole hoitotasapainossa jonkun lääkkeen avulla
 • sinulla on kouristuksia aiheuttava sairaus tai sinulla on aiemmin ollut kouristuskohtauksia
 • sinulla on aivokasvain
 • olet juuri lopettanut alkoholin liikakäytön tai aiot lopettaa sen Mysimban käytön aikana
 • olet äskettäin lopettanut rauhoittavien lääkkeiden (erityisesti bentsodiatsepiinien) käytön tai aiot lopettaa niiden käytön samanaikaisesti Mysimban käytön aikana
 • sinulla on kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • käytät muita lääkkeitä, jotka sisältävät bupropionia tai naltreksonia
 • sinulla on (ollut) syömishäiriö
 • olet parhaillaan riippuvainen kroonisesti opioideista tai opiaattiantagonisteista (esimerkiksi metadoni) tai olet juuri vieroittumassa opioideista (engl. ”cold turkey”).
 • käytät masennuksen tai Parkinsonin taudin hoitoon tarkoitettuja, monoamiinioksidaasin estäjiksi (MAO:n estäjät) kutsuttuja lääkkeitä
 • sinulla on vaikea maksasairaus
 • sinulla on loppuvaiheen munuaissairaus.

Tämä lääke ei sovellu lapsille.

Milloin tulee olla erityisen varovainen tätä valmistetta käytettäessä? Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen valmisteen käyttämistä, jos:

 • olet masentunut, harkitset itsemurhaa, olet joskus yrittänyt itsemurhaa tai sinulla on muita psyykkisiä ongelmia
 • sinulla on suurentunut todennäköisyys saada kouristuksia (ks. lisätietoja pakkausselosteesta)
 • sinulla on korkea verenpaine ennen Mysimban käyttöä
 • sinulla on kontrolloimaton koronaaritauti, jonka oireita ovat rintakipu tai äskettäinen sydäninfarkti
 • sinulla on tai on ollut aivojen verenkiertoon vaikuttava sairaus
 • sinulla on maksa- tai munuaisongelmia ennen Mysimban käytön aloittamista
 • sinulla on aiemmin ollut maniaa
 • olet yli 65-vuotias.

Raskaus ja imetys

Mysimbaa ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Käytätkö myös muita lääkkeitä?

Mysimba-valmisteella on yhteisvaikutuksia toisten lääkkeiden kanssa.

Älä käytä Mysimbaa samanaikaisesti:

 • monoamiinioksidaasin estäjien kanssa: näiden lääkkeiden ottaminen pitää lopettaa ainakin 14 päivää ennen Mysimban ottamisen aloittamista
 • opioidien tai opioideja sisältävien lääkkeiden kanssa, kuten esimerkiksi yskänlääkkeet ja vilustumislääkkeet, opioidiriippuvuuden hoitoon käytettävien lääkkeet ja tietynlaiset kipulääkkeet sekä ripulilääkkeet, koska näiden lääkkeiden käyttö pitää lopettaa vähintään 7‑10 päivää ennen Mysimban käytön aloittamista.

Kerro lääkärille, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä, jolloin lääkäri voi seurata sinua tarkemmin haittavaikutusten varalta:

 • lääkkeet, jotka voivat yksin tai yhdessä naltreksonin/bupropionin kanssa lisätä kouristusten riskiä
 • masennuksen tai muiden psyykkisten häiriöiden hoitoon tarkoitetut lääkkeet
 • jotkut verenpainelääkkeet
 • jotkut rytmihäiriölääkkeet
 • jotkut syöpälääkkeet
 • jotkut Parkinsonin taudin lääkkeet
 • tiklopidiini tai klopidogreeli, joita käytetään pääasiassa sydänsairauden tai aivohalvauksen hoitoon
 • HIV-infektion ja AIDSin hoitoon käytettävät lääkkeet
 • epilepsian hoitoon käytettävät lääkkeet.

Saat pakkausselosteesta kattavan selostuksen kaikista haittavaikutuksista.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Vakavat haittavaikutukset

 • Kouristukset (epilepsiakohtaukset) voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta käyttäjästä, jolla on epileptisen kohtauksen riski.

Erittäin yleiset haittavaikutukset (useammalla kuin 1:llä käyttäjällä 10:stä):

 • pahoinvointi tai oksentelu
 • vatsakipu
 • ummetus
 • päänsärky
 • univaikeudet (älä ota Mysimbaa lähellä nukkumaanmenoaikaa)
 • pelko, hermostuneisuus
 • nivel- ja lihaskivut

Yleisiä haittavaikutuksia (enintään 1:llä käyttäjällä 10:stä):

 • tiettyjen valkosolujen vähäisyys
 • huimaus
 • vapina
 • lisääntynyt energia, ärtyneisyys
 • mielialahäiriöt
 • kylmät väreet, kuume
 • ruokahaluttomuus, ripuli
 • makuaistin muutokset, suun kuivuminen, hammassärky
 • keskittymisvaikeudet
 • väsymys, uneliaisuus tai energian puute
 • tinnitus
 • nopea tai epäsäännöllinen sydämenlyönti.

Voit lukea kattavan selostuksen kaikista haittavaikutuksista pakkausselosteesta. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Koostumus

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat:

 • naltreksonihydrokloridi ja bupropionihydrokloridi.
  Yksi tabletti sisältää 8 mg naltreksonihydrokloridia, joka vastaa 7,2 mg naltreksonia ja 90 mg bupropionihydrokloridia, joka vastaa 78 mg bupropionia.

Muut valmisteen sisältämät aineet ovat:

 • tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, vedetön laktoosi, laktoosimonohydraatti, kysteiinihydrokloridi, krospovidoni, magnesiumstearaatti, hypromelloosi, dinatriumedetaatti, kolloidinen piidioksidi ja indigokarmiini alumiinilakka (E132).
 • kalvopäällyste: polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E171), makrogoli 3350, talkki ja indigokarmiini alumiinilakka (E132).

Mysimban valmistaja:

Central Pharma Contract Packaging Ltd. Caxton Road, Bedford, Bedfordshire, MK41 0XZ
Yhdistynyt kuningaskunta

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lataa tästä Mysimban virallinen pakkausseloste.

Potilastiedote/-tiedotteet

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Mysimba vaikutus?

Mysimba käytetään painonpudotukseen silloin, kun henkilö ei laihdu riittävästi vähäkalorisella ruokavaliolla ja lisäämällä liikuntaa. 

Mistä löydän Mysimba pakkausselosteen?

Löydät Mysimba-pakkausselosteen tältä sivulta.

Tarkastaja:

Dr Arco Verhoog, Apteekkari Rekisteröintinumero: BIG: 19065378617 Tarkistettu viimeksi: 20-11-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Maescu

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös