Sumatriptan

 • migreenin hoitoon
 • suun kautta otettava tabletti
 • toimii noin puolen tunnin tai tunnin kuluttua
 • ota heti migreenin alettua

Tietoja Sumatriptaanista

Sumatriptaani on migreenilääke. Se lopettaa migreenikohtauksen tai lievittää kohtauksen oireita. Migreenissä voi esiintyä seuraavia oireita:

 • voimakas päänsärky, yleensä toisella puolella päätä
 • pahoinvointi, oksentelu
 • valo ja/tai ääniyliherkkyys
 • joskus päänsärkyä edeltää näkökentän häiriö (aura), jossa voi näkyä esim. aaltoviivoja, värejä tai välähdyksiä.

Sumatriptaanin ei ole tarkoitus estää migreenikohtausta. Sinun ei pidä käyttää tätä lääkettä ennen kuin migreeni on alkanut.

Käyttö

Ota Sumatriptaani heti, kun tunnet migreenin alkavan. Niele tabletti kokonaisena runsaan veden kera. Lääke alkaa vaikuttaa puolen tunnin tai tunnin kuluttua.

 • Eivätkö oireet vähene? Älä ota toista tablettia.
 • Vähenevätkö oireet, mutta palaavatko ne takaisin? Silloin voit ottaa uuden lääkeannoksen. Varmista, että tablettien ottamisen välillä on vähintään kaksi tuntia.

Annostus

Lääkäri määrittää annostuksesi. Yleiset annostusohjeet ovat seuraavat:

 • Aikuiset: tavallinen annos on yksi 50 mg:n tabletti. Jos oireet palaavat, voit ottaa yhden tabletin lisää (vähintään kahden tunnin kuluttua edellisen tabletin ottamisesta). Enimmäisannos on 300 mg 24 tunnin aikana.

Tätä lääkettä ei suositella alle 18-vuotiaiden lasten eikä yli 65-vuotiaiden vanhusten käytettäväksi. Lääkäri voi määrätä eri annostuksen henkilöille, joiden maksan toiminta on heikentynyt.

Alkoholi ja autolla ajo

Alkoholin käytöstä tämän lääkkeen kanssa ei ole varoitusta.

Migreeni ja Sumatriptaani voivat aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta. Älä aja autolla, kunnes nämä oireet häviävät.

Jos otat enemmän Sumatriptaani-valmistetta kuin sinun pitäisi ja lääkkeen unohtaminen

Oletko ottanut enemmän Sumatriptaania kuin lääkäri on määrännyt? Ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Oletko unohtanut Sumatriptaani-annoksen? Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen kerta-annoksen.

Milloin lääkettä ei saa käyttää

Sumatriptaani ei sovi kaikille. Älä käytä tätä lääkettä seuraavissa tilanteissa:

 • Olet allerginen sumatriptaanille tai jollekin tabletin apuaineelle (ks. kohta ”Koostumus”).
 • Olet allerginen sulfonamidiantibiooteille.
 • Sinulla on tai on ollut sydänongelmia, mukaan lukien sydäninfarkti, angina pectoris (rintakipu liikunnan tai rasituksen yhteydessä), Prinzmetalin angina (rintakipu, joka ilmenee levossa) tai olet kärsinyt sydämeen liittyvistä oireista, kuten hengenahdistuksesta tai puristavasta tunteesta rinnassa.
 • Sinulla on verenkiertoongelmia käsissäsi ja jaloissasi.
 • Sinulla on ollut aivohalvaus.
 • Sinulla on ollut ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (ns. TIAoire).
 • Sinulla on vakava maksasairaus.
 • Sinulla on korkea verenpaine.
 • Käytät ergotamiinia sisältäviä lääkkeitä tai ergotamiinijohdannaisia (migreenilääkkeitä, kuten metysergidiä) tai niin sanottua triptaani/ 5HT1‑reseptoriagonistia (lääkkeitä, joita käytetään myös migreenin hoitoon). Näitä ei saa käyttää yhdessä Sumatriptaanin kanssa (ks. myös kohta ”Käytätkö muita lääkkeitä?”).
 • Käytät parhaillaan tai olet lopettanut viimeisten kahden viikon aikana niin sanottujen MAOIvalmisteiden (esim. moklobemidi masennuksessa tai selegiliini Parkinsonin taudissa) käytön. Katso myös kohta ”Käytätkö muita lääkkeitä?”.

Milloin sinun tulisi olla erityisen varovainen tämän lääkkeen käytön suhteen?

Ennen kuin aloitat Sumatriptaanin käytön, kerro lääkärillesi:

 • Jos tupakoit paljon tai käytät nikotiinilaastareita tai purukumia. Tämä koskee erityisesti vaihdevuodet ohittaneita naisia ja yli 40-vuotiaita miehiä.
 • Jos sinulla on heikentynyt maksan tai munuaisten toiminta.
 • Jos sinulla on aiemmin ollut kouristuksia tai jos sinulla on muita riskitekijöitä, jotka voivat aiheuttaa kouristuksia, kuten päävamma tai alkoholismi.
 • Jos olet allerginen tietyille antibiooteille (sulfonamideille).

Käytä Sumatriptaania vain, jos sinulla on selkeästi diagnosoitu migreeni ja muut tekijät on suljettu pois.

Sumatriptaanin ottamisen jälkeen saatat tuntea kipua ja puristavaa tunnetta rinnassa lyhyen ajan. Tämä voi olla melko voimakasta ja säteillä kurkkuun. Hyvin harvinaisissa tapauksissa tämä voi johtua vaikutuksista sydämeesi. Jos oireet eivät mene ohi, ota yhteys lääkäriin.

Jos käytät Sumatriptaania liian usein, päänsärkysi voi pahentua. Lääkäri saattaa neuvoa sinua lopettamaan Sumatriptaanin käytön.

Raskaus ja imetys

Käytä Sumatriptaania vain lääkärin kanssa neuvoteltuasi, jos olet raskaana tai imetät.

Käytätkö muita lääkkeitä?

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä koskee myös kasviperäisiä rohdoksia ja reseptivapaita lääkkeitä. Sumatriptaanilla voi olla yhteisvaikutuksia seuraavien lääkkeiden kanssa:

 • Ergotamiiniin ja triptaani/5HT1reseptoriagonisteihin perustuvat lääkkeet. Näitä ei pidä ottaa samanaikaisesti Sumatriptaanin kanssa. Noudata pakkausselosteen ohjeita, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.
 • MAOIryhmään kuuluvat lääkkeet. Sumatriptaania ei saa ottaa samanaikaisesti tai kahden viikon kuluessa MAOI-lääkkeiden käytön lopettamisesta.
 • Tietyt masennukseen tai muihin mielenterveyssairauksiin tarkoitetut lääkkeet, kuten selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRIlääkkeet) tai serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjät (SNRI-lääkkeet), litium tai mäkikuisma (Hypericum perforatum).

Ota yhteys lääkäriin, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä. Lisätietoja tästä aiheesta on pakkausselosteessa.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Sumatriptaanin käytön yhteydessä voi esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:

Yleiset (1−10 käyttäjällä 100:sta):

 • huimaus
 • uneliaisuus
 • epätavalliset tuntemukset, kuten tunnottomuus tai pistely
 • ohimenevä verenpaineen nousu, joka tapahtuu nopeasti lääkkeen oton jälkeen
 • kuumat aallot
 • hengästyneisyys
 • pahoinvointi ja oksentelu (voi johtua myös itse migreenistä)
 • raskauden, kuumuuden tai kylmyyden tunne, kireys tai painostava tunne. Nämä oireet ovat yleensä tilapäisiä, mutta ne voivat olla voimakkaita ja esiintyä missä tahansa, myös rinnassa ja kurkussa.
 • lihassärky
 • kipu
 • lievä tai kohtalainen heikkouden tai väsymyksen tunne (väliaikainen).

Täydellinen luettelo kaikista mahdollisista haittavaikutuksista on pakkausselosteessa. Onko sinulla vakavia haittavaikutuksia tai onko sinulla sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole lueteltu pakkausselosteessa? Jos näin on, ota yhteys lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan.

Koostumus

Tämän lääkkeen vaikuttava aine on sumatriptaani. Yksi Sumatriptaani 50 mg:n tabletti sisältää 50 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina). Yksi Sumatriptaani 100 mg:n tabletti sisältää 100 mg sumatriptaania (sumatriptaanisuksinaattina).

Pakkausseloste

Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Voit ladata Sumatriptaanin virallisen pakkausselosteen täältä.

Potilastiedote/-tiedotteet

Tarkastaja:

Dr Wouter Mol, Yleislääkäri Rekisteröintinumero: BIG: 9057675501 Tarkistettu viimeksi: 04-10-2023 | Edelleen voimassa

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös