Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti​

Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti

Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti on miehille tarkoitettu kotitesti. Tämän testin avulla voitte selvittää, sisältääkö siemenneste tarpeeksi aktiivisia siittiöitä munasolun hedelmöittämiseksi. Siemennestetesti on helppo tehdä, ja se antaa tuloksen nopeasti ja luotettavasti.

Mikä on Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti?

Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystestin testikasetti analysoi siemennesteen ja kertoo aktiivisten siittiöiden määrän. Jos siemenneste sisältää 15 miljoonaa aktiivista siittiötä millilitrassa, se kykenee periaatteessa hedelmöittämään munasolun. Jos aktiivisia siittiöitä on siemennesteessä vähemmän, hedelmöittymisen todennäköisyys on pienempi.

Tällä kotitestillä voitte mitata siemennesteen laadun helposti kotona. Tulos on selvillä 20 minuutissa.

Milloin Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti sopii käytettäväksi?

Voitte käyttää Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystestiä, kun haluatte tutkia siemennesteenne laadun, esimerkiksi jos toivotte lasta. Jos naisen on vaikea tulla raskaaksi, syynä voi olla joko naisen tai miehen alentunut hedelmällisyys. Tämä kotitesti kertoo, onko siemennesteessä riittävästi aktiivisia siittiöitä, jotta munasolu voi hedelmöittyä (suotuisissa olosuhteissa).

Miten Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti toimii?

Lukekaa käyttöohje ennen käyttöä. Siinä kerrotaan, miten testiin tulee valmistautua, miten testi tehdään ja miten tulos luetaan ja miten sitä on tulkittava. Yleiset ohjeet siemennestetestin käyttöön ovat seuraavat:

  • Välttäkää siemensyöksyjä 3–7 päivän ajan ennen testin tekemistä.

  • Ottakaa testipäivänä siemennestettä näyteastiaan masturbaation avulla. Pitäkää huoli, ettei siemenneste joudu kosketuksiin käsien tai paperipyyhkeiden kanssa. Jättäkää siemenneste odottamaan 15 minuutiksi. Astiassa on jauhetta, joka tekee siemennesteestä juoksevampaa.

  • Ottakaa testikasetti pakkauksesta ja asettakaa se tasaiselle alustalle.

  • Imekää pakkauksen mukana toimitetulla pipetillä siemennestettä testiastiasta ja tiputtakaa 1 pisara pyöreään aukkoon (testipiste A).

  • Kun siemennestepisara on imeytynyt, lisätkää 3 pisaraa sinistä väriainetta. Antakaa sen vaikuttaa 1–2 minuuttia.

  • Lisätkää nyt 2 pisaraa väritöntä testinestettä ja antakaa sen imeytyä 1–2 minuutin ajan.

  • Lukekaa sitten tulos vertaamalla pyöreän aukon (testipiste A) väriä verrokkipisteen väriin (B-kirjaimella merkitty nelikulmainen aukko). Mitä tummempi testipiste A:n väri on, sitä enemmän aktiivisia siittiösoluja on.

  • Jos testipiste A:n väri on sama tai tummempi kuin verrokkipiste B:n väri, siemenneste sisältää vähintään 15 miljoonaa aktiivista siittiötä. Todennäköisyys, että siemenneste voi hedelmöittää munasolun, on tällöin suuri. Hedelmöittyminen riippuu kuitenkin myös muista tekijöistä.

  • Jos testipiste A:n väri on vaaleampi kuin verrokkipiste B:n väri, tai jos testipiste A pysyy värittömänä, siemenneste sisältää vähemmän kuin 15 miljoonaa aktiivista siittiötä. Keskustelkaa tuloksesta tällöin lääkärin kanssa.

Lisätietoa Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystestistä ja tuloksen tulkitsemisesta voitte lukea pakkausselosteesta.

Onko Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystesti mahdollista saada ilman reseptiä?

Voitte tilata Vruchtbaarheids-Check®-hedelmällisyystestin ilman reseptiä.

Lääkäritiimi

Tutustu rekisteröityjen eurooppalaisten lääkäreiden ja apteekkien yhteistyöverkostoomme ja omaan itsenäiseen lääketieteelliseen asiantuntijaryhmäämme. Koska meillä on käytössämme vankkaa lääketieteellistä osaamista, voimme palvella sinua turvallisesti ja vastuullisesti.

Dr. E. Tanase

Yleislääkäri / Ensihoitolääketiede

Dr. P. Mester

Yleislääkäri / Sisätaudit

Dr. I. Malik

Yleislääkäri / Yleislääketiede
Takaisin ylös