Intrinsa

Seksuele dysfunctie bij vrouwen


Seksuele dysfunctie is een aandoening waar miljoenen mannen en vrouwen over de hele wereld tegenwoordig aan lijden. Een man of een vrouw lijdt aan seksuele dysfunctie wanneer hij of zij een probleem heeft tijdens een van de verschillende fasen van de seksuele respons-cyclus; daardoor kan hij of zij niet ten volle genieten van seks en daar bevrediging door krijgen.

Seksuele dysfunctie is een aandoening die bij iedereen, op welke leeftijd dan ook, kan ontstaan. Het kunnen zowel lichamelijke als psychologische oorzaken zijn. Mogelijke lichamelijke oorzaken zijn ziekten als diabetes, hartaandoeningen, hormonale stoornissen, de menopauze etc. Sommige geneesmiddelen hebben als bijwerking een negatieve invloed op het libido.

Wat is seksuele dysfunctie bij vrouwen?

Seksuele dysfunctie bij vrouwen is een miskende en onbegrepen aandoening. Er is veel informatie beschikbaar over seksuele dysfunctie bij mannen, en er zijn honderden middelen op de markt om dat te behandelen. Seksuele dysfunctie bij vrouwen wordt maar zelden besproken en er wordt veel te weinig belang aan gehecht.

Seksuele dysfunctie kan even grote invloed hebben op vrouwen als op mannen. Seksuele dysfunctie bij vrouwen kan haar leven enorm beïnvloeden; ze kan er haar zelfvertrouwen en zelfrespect door verliezen dat kan ook tot grote bezorgdheid en stress leiden.

Seksuele dysfunctie bij vrouwen kan verschillende oorzaken hebben. Dit zijn onder andere:

  • Onderdrukt seksueel verlangen: Dit is een van de meest voorkomende oorzaken van seksuele dysfunctie bij vrouwen. Een vrouw die dat heeft wordt beschreven als kil of als niet reagerend, en als iemand die geen interesse heeft voor seks en daar niet naar verlangt. Een vrouw kan kil worden door oorzaken als veranderingen in de hormonen, ziekten en behandelingen (zoals chemotherapie bij kanker), depressiviteit, zwangerschap, stress en vermoeidheid. Ook kunnen dagelijkse omstandigheden zoals problemen met de carrière, een gebrek aan opwinding in het leven en monotonie dit probleem veroorzaken.
  • Gebrek aan orgasme: De medische term voor deze aandoening is anorgasmie. Als een vrouw geen seksuele climax kan bereiken of de climax met vertraging optreedt, lijdt zij aan anorgasmie. Remmingen op seksueel terrein, onervarenheid met of onvoldoende kennis over de gemeenschap, een trauma in het verleden, schuldgevoelens of bezorgdheid kunnen de oorzaak zijn van deze aandoening. Als een vrouw niet in staat is een orgasme te bereiken kan ze lijden aan seksuele dysfunctie.

Diagnostiek en behandeling van seksuele dysfunctie bij vrouwen

Om goed onderzoek te kunnen doen naar seksuele dysfunctie bij vrouwen is het noodzakelijk dat zij, en zo mogelijk ook haar partner, accepteert dat ze een probleem heeft. Alle symptomen moeten nauwkeurig worden geëvalueerd door een deskundige arts. Eventueel moet ook aanvullend onderzoek, zoals inwendig onderzoek van het bekken of een Pap-test, worden uitgevoerd.

Als een arts de oorzaak van seksuele dysfunctie bij de vrouw heeft vastgesteld kan er een keuze worden gemaakt uit de verschillende behandelingsmogelijkheden. Zowel lichamelijke als psychologische problemen. Bij de behandeling van seksuele dysfunctie bij vrouwen kan gebruik worden gemaakt van technieken als voorlichting, advisering en versterken van de seksuele prikkeling.

Een behandeling met hormonen wordt beschouwd als een van de beste methoden voor het behandelen van seksuele dysfunctie bij vrouwen. Uit onderzoek is gebleken dat een vermindering van de hoeveelheid hormonen in het lichaam een van de belangrijkste factoren is bij het ontstaan van seksuele dysfunctie bij vrouwen. Ouder worden, de menopauze, verwijderen van de baarmoeder en verwijderen van de eierstokken kunnen leiden tot een sterke afname van de hoeveelheid oestrogeen het belangrijkste vrouwelijke hormoon dat verantwoordelijk is voor de seksuele prikkeling en het libido.

De enige manier waarop een vrouw in seksueel opzicht weer normaal kan gaan functioneren is het instellen van een behandeling met hormonen. Er zijn verschillende middelen verkrijgbaar voor een dergelijke behandeling. Een van de beste middelen is Intrinsa, dat recent in Engeland is toegelaten als geneesmiddel dat alleen op recept verkrijgbaar is. Het middel bestaat uit een transdermale patch met testosteron die vanaf de buitenzijde van het lichaam werkzaam is.

Intrinsa testosteronpatches geven een continue hoeveelheid testosteron aan het lichaam van een vrouw af, waardoor zowel de seksuele prikkeling als het libido in positieve zin veranderen. Dit middel, dat een echte doorbraak vormt, is verkrijgbaar bij met Dokteronline.com samenwerkende apotheken.

* Prijs is inclusief BTW.