Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

 

Amlodipine is een calciumblokker en wordt gebruikt om een te hoge bloeddruk te genezen. Het medicijn zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, dat het hart minder zuurstof nodig heeft en dat de bloeddruk verlaagt. Het wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk en hartkrampen.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Amlodipine 5 mg 84 tabl.
€ 48,20
Amlodipine 5 mg 84 tabl.
€ 48,20
Amlodipine 5 mg 105 tabl.
€ 64,50
Amlodipine 10 mg 84 tabl.
€ 50,20

 • Wat is Amlodipine?

   

  De calciumblokker Amlodipine verwijdt de bloedvaten, zorgt ervoor dat het hart minder zuurstof nodig heeft en dat de bloeddruk verlaagt. Het wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk en hartkrampen.

   

 • Hoe gebruikt u Amlodipine?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Amlodipine u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Amlodipine is beschikbaar in tabletvorm, neem ze in met een half glas water. Amlodipine is tevens beschikbaar in drankvorm, meestal wordt de drank voorgeschreven aan kinderen.

  U mag Amlodipine op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u Amlodipine elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Het kan zijn dat u in het begin last krijgt van duizeligheid, dan is het beter om Amlodipine ’s avonds voor het naar bed gaan in te nemen.

  Wat te doen als u een dosis vergeten bent? Als u Amlodipine één keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 8 uur voordat u Amlodipine weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 8 uur? Sla de vergeten dosis over.

   

  Als u Amlodipine 2 keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 4 uur voordat u Amlodipine weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis over.

  Hoe lang u Amlodipine moet innemen is afhankelijk van waarvoor u het medicijn gebruikt. Uw arts geeft u hier meer informatie over. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan.

  • Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig en waarschijnlijk levenslang.
  • Ook bij hartkrampen moet u dit medicijn langdurig gebruiken.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Amlodipine?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Amlodipine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De meest voorkomende bijwerkingen van Amlodipine zijn:

  • Opgezwollen enkels en voeten (oedeem)
  • Hartkloppingen
  • Overmatig blozen
  • Maag- en darmklachten
  • Spierkramp
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Slapeloosheid
  • Overgevoeligheid voor Amlodipine

   

  Oedeem, zoals opgezwollen enkels en voeten komt doordat de bloedvaten in de benen te veel verwijd zijn. Dit verdwijnt meestal na een aantal weken. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal weken nog steeds last van hebt. Ook klachten als overmatig blozen, hartkloppingen en hoofdpijn zijn een gevolg van de verwijding van de bloedvaten. Ook deze klachten zouden na een aantal weken vanzelf over moeten gaan. U kunt zich duizelig voelen als u snel opstaat, dit komt omdat uw lichaam zich nog niet heeft aangepast aan de lagere bloeddruk. In dit geval kunt u even gaan liggen met een kussen onder uw benen. Ook kunt u Amlodipine beter ’s avonds voor het naar bed gaan nemen als u veel last van duizeligheid heeft, dan gaat u namelijk meteen liggen en slapen zodat u er minder last van heeft. Ook dit zou na een aantal weken vanzelf over moeten gaan, maar neem contact op met uw arts als u hier lange tijd last van heeft. Klachten zoals spierpijn, vermoeidheid en slapeloosheid zijn ook gemeld. Als u aan bepaalde spierziektes lijdt, kunt u hier tevens meer last van krijgen. Neem dan contact op met uw arts. Zeer zelden kan het voorkomen dat u overgevoelig bent voor Amlodipine, waardoor uw gezicht kan gaan opzwellen en u benauwd wordt. Ga in dit geval direct naar uw arts of de Eerste Hulp en stop met het gebruik van Amlodipine.

  Raadpleeg altijd uw arts als u lange tijd last heeft van een van deze of andere bijwerkingen.

   

 • Heeft Amlodipine een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Amlodipine heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen
  • De alfa-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine
  • De antibiotica claritromycine en erytromycine
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C
  • Fluoxetine, een antidepressiva
  • Cimetidine, een maagmiddel
  • De antischimmelmiddelen fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol
  • CYP3A4-remmers
  • Sterke CYP3A4-inductoren
  • De cholesterolverlager simvastatine

   

  De combinatie van Amlodipine en andere bloeddrukverlagende middelen kan leiden tot ernstige duizeligheid. Mogelijk adviseert uw arts om de bloeddrukverlagende medicijnen enkele dagen niet in te nemen en na een aantal dagen te beginnen met Amlodipine. Op deze manier hebben de medicijnen geen invloed op elkaar en zult u geen last krijgen van heftige duizeligheid. Over het algemeen houdt uw arts hier rekening mee en zal hij of zij u in het begin een lagere dosis voorschrijven. Hetzelfde geldt voor alfa-blokkers. De medicijnen claritromycine, erytromycine, fluoxetine, cimetidine, fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol kunnen de hoeveelheid Amlodipine in het bloed verhogen, wat kan leiden tot meer bijwerkingen.

  Vermeld het tijdens het consult met uw behandelende arts als u een van deze of andere medicijnen gebruikt.

   

 • Kan ik Amlodipine krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Amlodipine zonder recept van een arts.

   

 • Wanneer gebruikt u Amlodipine?

   

  Amlodipine wordt onder andere voorgeschreven bij:

  • Hoge bloeddruk
  • Hartkrampen

  Een te hoge bloeddruk betekent dat het bloed te krachtig door de bloedvaten stroomt. Mensen met een te hoge bloeddruk merken hier in het algemeen niks van, echter het is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen namelijk de kans op hartaandoeningen, zoals een herseninfarct en hartziekten, zoals hartfalen. Voor het behandelen van een te hoge bloeddruk schrijven artsen vaak eerst een plastablet, een bètablokker of ACE-remmer voor. Als deze medicijnen niet goed werken en uw bloeddruk niet genoeg daalt, kan er gekozen worden voor een calciumblokker. Calcium is verantwoordelijk voor de spanning van de bloedvaten. Door het calcium te blokkeren, verwijden de bloedvaten zich waardoor het bloed er beter doorheen kan stromen en de bloeddruk daalt. Dit proces duurt ongeveer drie tot zes weken, al zult u hier zelf niet veel van merken. Uw arts ziet het resultaat als hij of zij uw bloeddruk meet. Het is belangrijk om Amlodipine elke dag in te nemen, ook als u zich beter voelt. Alleen dan kan Amlodipine u goed beschermen tegen hart- en vaatziekten.

  Naast medicijnen voor het behandelen van een te hoge bloeddruk, adviseren artsen patiënten om hun levensstijl aan te passen. Er zijn namelijk bepaalde risicofactoren die bijdragen aan een hoge bloeddruk. Voorbeelden hiervan zijn: roken, overgewicht, te weinig beweging, ongezonde voeding en het eten van veel zout.

   

  In het geval van hartkrampen (angina pectoris) heeft u last van een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, wat kan uitstralen naar de arm en schouder. Deze krampen ontstaan op momenten dat het hart hard moet werken, zoals bij stress, heftige emoties, inspanning of een zware maaltijd. De voornaamste oorzaak van hartkrampen is een vernauwing van de kransslagaderen, dit zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Hierdoor krijgt de hartspier minder bloed en dus minder zuurstof, wat de klachten veroorzaakt. Als u last heeft van meer dan twee hartkrampaanvallen per week, zal uw arts u medicijnen voorschrijven. Hij of zij zal in eerste instantie kiezen voor een bètablokker maar als u deze niet verdraagt of als u een speciale vorm van hartkrampen heeft, zoals Prinzmetal, kan uw arts u Amlodipine voorschrijven. Amlodipine vermindert de druk in de bloedvaten waardoor het hart minder krachtig hoeft te pompen en de kans op hartkrampen wordt verkleind. Het effect treedt al binnen één uur na inname in en duurt ongeveer 24 uur.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  De doseringen zijn afhankelijk van de reden voor het gebruik van Amlodipine. Bij een te hoge bloeddruk wordt normaal gesproken slechts één dosis per dag voorgeschreven. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering verdubbeld worden. Bij ouderen wordt vaak gekozen voor een lagere startdosis en geleidelijkere dosistoename.

  Over het algemeen kan uit worden gegaan van het volgende:

  • Bij hartkrampen (angina pectoris): voor volwassen een begindosering van 5 mg één keer per dag. Indien nodig kan dit verhoogd worden naar maximaal 10 mg per dag.
  • Bij verhoogde bloeddruk: voor volwassenen een begindosering van 5 mg één keer per dag. Indien nodig kan dit verhoogd worden naar maximaal 10 mg per dag. Voor kinderen van 6 tot 17 jaar: begindosering van 2,5 mg één keer per dag bij onvoldoende bloeddrukverlaging na 4 weken, eventueel verhogen tot maximaal 5 mg 1×/dag. Bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar: 0,1-0,3 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses, max. 0,6 mg/kg/dag, max. 20 mg/dag. Bij kinderen jonger dan 8 jaar 2 keer per dag.

   

   

   

 • Wanneer mag u Amlodipine niet gebruiken?

   

  De volgende personen mogen Amlodipine niet gebruiken:

  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Mannen die een directe kinderwens hebben
  • Mensen met ernstig verhoogde bloeddruk
  • Mensen die lijden aan een shock, zoals cardiogene shock
  • Als u overgevoelig bent voor dihydropyridinederivaten
  • Mensen die lijden aan ernstige aortastenose
  • Mensen die lijden aan hemodynamisch instabiel hartfalen

  Vrouwen die zwanger zijn mogen Amlodipine niet gebruiken omdat er niet genoeg bekend is over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de moeder en haar ongeboren kind. Ook wordt Amlodipine overgedragen in de moedermelk, waardoor borstvoeding geven wordt afgeraden.

  Daarnaast is Amlodipine niet geschikt voor mannen die een directe kinderwens hebben aangezien aangetoond is dat bij gebruik van sommige calciumblokkers de mannelijke vruchtbaarheid vermindert. Dit effect is echter omkeerbaar.

   

  Personen die een ernstig verhoogde bloeddruk hebben, die lijden aan een shock, ernstige aortastenose (een obstructie van het uitstroomkanaal van het linkerventrikel) hebben of die lijden aan hemodynamisch instabiel hartfalen mogen Amlodipine niet gebruiken. Hetzelfde geldt voor personen die overgevoelig zijn voor dihydropyridinederivaten.

  Een mogelijke bijwerking van Amlodipine is duizeligheid, vooral gedurende de eerste dagen dat u het medicijn neemt. Uw lichaam is dan namelijk nog niet gewend aan de lagere bloeddruk. Gedurende deze periode kunt u daarom het beste niet autorijden. Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen, waarna u weer deel kunt nemen aan het verkeer. Ga echter niet autorijden als de klachten aanhouden.

  Alcohol zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, waardoor uw duizeligheid kan toenemen. Drink daarom vooral de eerste weken met mate zodat u rustig kunt wennen. Over het algemeen kunt u echter een paar glazen wijn per week drinken. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Waar kan ik Amlodipine kopen?

   

  Amlodipine is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Amlodipine (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/amlodipine (bekeken op 06 september 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (23 augustus 2018), Amlodipine (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/amlodipine (bekeken op 06 september 2019).

   

 • Wat is Amlodipine?

   

  De calciumblokker Amlodipine verwijdt de bloedvaten, zorgt ervoor dat het hart minder zuurstof nodig heeft en dat de bloeddruk verlaagt. Het wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk en hartkrampen.

   

 • Wanneer gebruikt u Amlodipine?

   

  Amlodipine wordt onder andere voorgeschreven bij:

  • Hoge bloeddruk
  • Hartkrampen

  Een te hoge bloeddruk betekent dat het bloed te krachtig door de bloedvaten stroomt. Mensen met een te hoge bloeddruk merken hier in het algemeen niks van, echter het is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten verhogen namelijk de kans op hartaandoeningen, zoals een herseninfarct en hartziekten, zoals hartfalen. Voor het behandelen van een te hoge bloeddruk schrijven artsen vaak eerst een plastablet, een bètablokker of ACE-remmer voor. Als deze medicijnen niet goed werken en uw bloeddruk niet genoeg daalt, kan er gekozen worden voor een calciumblokker. Calcium is verantwoordelijk voor de spanning van de bloedvaten. Door het calcium te blokkeren, verwijden de bloedvaten zich waardoor het bloed er beter doorheen kan stromen en de bloeddruk daalt. Dit proces duurt ongeveer drie tot zes weken, al zult u hier zelf niet veel van merken. Uw arts ziet het resultaat als hij of zij uw bloeddruk meet. Het is belangrijk om Amlodipine elke dag in te nemen, ook als u zich beter voelt. Alleen dan kan Amlodipine u goed beschermen tegen hart- en vaatziekten.

  Naast medicijnen voor het behandelen van een te hoge bloeddruk, adviseren artsen patiënten om hun levensstijl aan te passen. Er zijn namelijk bepaalde risicofactoren die bijdragen aan een hoge bloeddruk. Voorbeelden hiervan zijn: roken, overgewicht, te weinig beweging, ongezonde voeding en het eten van veel zout.

   

  In het geval van hartkrampen (angina pectoris) heeft u last van een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, wat kan uitstralen naar de arm en schouder. Deze krampen ontstaan op momenten dat het hart hard moet werken, zoals bij stress, heftige emoties, inspanning of een zware maaltijd. De voornaamste oorzaak van hartkrampen is een vernauwing van de kransslagaderen, dit zijn bloedvaten die het hart van bloed voorzien. Hierdoor krijgt de hartspier minder bloed en dus minder zuurstof, wat de klachten veroorzaakt. Als u last heeft van meer dan twee hartkrampaanvallen per week, zal uw arts u medicijnen voorschrijven. Hij of zij zal in eerste instantie kiezen voor een bètablokker maar als u deze niet verdraagt of als u een speciale vorm van hartkrampen heeft, zoals Prinzmetal, kan uw arts u Amlodipine voorschrijven. Amlodipine vermindert de druk in de bloedvaten waardoor het hart minder krachtig hoeft te pompen en de kans op hartkrampen wordt verkleind. Het effect treedt al binnen één uur na inname in en duurt ongeveer 24 uur.

   

 • Hoe gebruikt u Amlodipine?

   

  Wanneer, hoe vaak en hoeveel Amlodipine u moet innemen, is afhankelijk van waarvoor het medicijn gebruikt wordt. Uw arts geeft u hier meer informatie over, ook staan de instructies vermeld in de bijsluiter. Amlodipine is beschikbaar in tabletvorm, neem ze in met een half glas water. Amlodipine is tevens beschikbaar in drankvorm, meestal wordt de drank voorgeschreven aan kinderen.

  U mag Amlodipine op elk moment van de dag innemen, echter u verkleint de kans op vergeten als u Amlodipine elke dag op dezelfde tijd inneemt. Als u slechts één dosis per dag heeft voorgeschreven, wordt aangeraden deze ’s ochtends bij het ontbijt in te nemen. Het kan zijn dat u in het begin last krijgt van duizeligheid, dan is het beter om Amlodipine ’s avonds voor het naar bed gaan in te nemen.

  Wat te doen als u een dosis vergeten bent? Als u Amlodipine één keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 8 uur voordat u Amlodipine weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 8 uur? Sla de vergeten dosis over.

   

  Als u Amlodipine 2 keer per dag gebruikt: Duurt het langer dan 4 uur voordat u Amlodipine weer zou moeten innemen? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het korter dan 4 uur? Sla de vergeten dosis over.

  Hoe lang u Amlodipine moet innemen is afhankelijk van waarvoor u het medicijn gebruikt. Uw arts geeft u hier meer informatie over. Over het algemeen kan van het volgende worden uitgegaan.

  • Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig en waarschijnlijk levenslang.
  • Ook bij hartkrampen moet u dit medicijn langdurig gebruiken.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  De doseringen zijn afhankelijk van de reden voor het gebruik van Amlodipine. Bij een te hoge bloeddruk wordt normaal gesproken slechts één dosis per dag voorgeschreven. Bij onvoldoende bloeddrukdaling kan de dosering verdubbeld worden. Bij ouderen wordt vaak gekozen voor een lagere startdosis en geleidelijkere dosistoename.

  Over het algemeen kan uit worden gegaan van het volgende:

  • Bij hartkrampen (angina pectoris): voor volwassen een begindosering van 5 mg één keer per dag. Indien nodig kan dit verhoogd worden naar maximaal 10 mg per dag.
  • Bij verhoogde bloeddruk: voor volwassenen een begindosering van 5 mg één keer per dag. Indien nodig kan dit verhoogd worden naar maximaal 10 mg per dag. Voor kinderen van 6 tot 17 jaar: begindosering van 2,5 mg één keer per dag bij onvoldoende bloeddrukverlaging na 4 weken, eventueel verhogen tot maximaal 5 mg 1×/dag. Bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar: 0,1-0,3 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses, max. 0,6 mg/kg/dag, max. 20 mg/dag. Bij kinderen jonger dan 8 jaar 2 keer per dag.

   

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Amlodipine?

   

  Zoals elk geneesmiddel kan ook Amlodipine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

  De meest voorkomende bijwerkingen van Amlodipine zijn:

  • Opgezwollen enkels en voeten (oedeem)
  • Hartkloppingen
  • Overmatig blozen
  • Maag- en darmklachten
  • Spierkramp
  • Vermoeidheid
  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Slapeloosheid
  • Overgevoeligheid voor Amlodipine

   

  Oedeem, zoals opgezwollen enkels en voeten komt doordat de bloedvaten in de benen te veel verwijd zijn. Dit verdwijnt meestal na een aantal weken. Neem contact op met uw arts als u hier na een aantal weken nog steeds last van hebt. Ook klachten als overmatig blozen, hartkloppingen en hoofdpijn zijn een gevolg van de verwijding van de bloedvaten. Ook deze klachten zouden na een aantal weken vanzelf over moeten gaan. U kunt zich duizelig voelen als u snel opstaat, dit komt omdat uw lichaam zich nog niet heeft aangepast aan de lagere bloeddruk. In dit geval kunt u even gaan liggen met een kussen onder uw benen. Ook kunt u Amlodipine beter ’s avonds voor het naar bed gaan nemen als u veel last van duizeligheid heeft, dan gaat u namelijk meteen liggen en slapen zodat u er minder last van heeft. Ook dit zou na een aantal weken vanzelf over moeten gaan, maar neem contact op met uw arts als u hier lange tijd last van heeft. Klachten zoals spierpijn, vermoeidheid en slapeloosheid zijn ook gemeld. Als u aan bepaalde spierziektes lijdt, kunt u hier tevens meer last van krijgen. Neem dan contact op met uw arts. Zeer zelden kan het voorkomen dat u overgevoelig bent voor Amlodipine, waardoor uw gezicht kan gaan opzwellen en u benauwd wordt. Ga in dit geval direct naar uw arts of de Eerste Hulp en stop met het gebruik van Amlodipine.

  Raadpleeg altijd uw arts als u lange tijd last heeft van een van deze of andere bijwerkingen.

   

 • Wanneer mag u Amlodipine niet gebruiken?

   

  De volgende personen mogen Amlodipine niet gebruiken:

  • Vrouwen die zwanger zijn of binnenkort willen worden
  • Vrouwen die borstvoeding geven
  • Mannen die een directe kinderwens hebben
  • Mensen met ernstig verhoogde bloeddruk
  • Mensen die lijden aan een shock, zoals cardiogene shock
  • Als u overgevoelig bent voor dihydropyridinederivaten
  • Mensen die lijden aan ernstige aortastenose
  • Mensen die lijden aan hemodynamisch instabiel hartfalen

  Vrouwen die zwanger zijn mogen Amlodipine niet gebruiken omdat er niet genoeg bekend is over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de moeder en haar ongeboren kind. Ook wordt Amlodipine overgedragen in de moedermelk, waardoor borstvoeding geven wordt afgeraden.

  Daarnaast is Amlodipine niet geschikt voor mannen die een directe kinderwens hebben aangezien aangetoond is dat bij gebruik van sommige calciumblokkers de mannelijke vruchtbaarheid vermindert. Dit effect is echter omkeerbaar.

   

  Personen die een ernstig verhoogde bloeddruk hebben, die lijden aan een shock, ernstige aortastenose (een obstructie van het uitstroomkanaal van het linkerventrikel) hebben of die lijden aan hemodynamisch instabiel hartfalen mogen Amlodipine niet gebruiken. Hetzelfde geldt voor personen die overgevoelig zijn voor dihydropyridinederivaten.

  Een mogelijke bijwerking van Amlodipine is duizeligheid, vooral gedurende de eerste dagen dat u het medicijn neemt. Uw lichaam is dan namelijk nog niet gewend aan de lagere bloeddruk. Gedurende deze periode kunt u daarom het beste niet autorijden. Meestal verdwijnen de klachten na een paar dagen, waarna u weer deel kunt nemen aan het verkeer. Ga echter niet autorijden als de klachten aanhouden.

  Alcohol zorgt ervoor dat de bloedvaten verwijden, waardoor uw duizeligheid kan toenemen. Drink daarom vooral de eerste weken met mate zodat u rustig kunt wennen. Over het algemeen kunt u echter een paar glazen wijn per week drinken. Er zijn geen contra-indicaties wat betreft het nuttigen van eten.

   

 • Heeft Amlodipine een wisselwerking met andere medicijnen?

   

  Ja, Amlodipine heeft een wisselwerking met andere geneesmiddelen. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

  • Andere bloeddrukverlagende medicijnen
  • De alfa-blokkers alfuzosine, doxazosine en terazosine
  • De antibiotica claritromycine en erytromycine
  • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C
  • Fluoxetine, een antidepressiva
  • Cimetidine, een maagmiddel
  • De antischimmelmiddelen fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol
  • CYP3A4-remmers
  • Sterke CYP3A4-inductoren
  • De cholesterolverlager simvastatine

   

  De combinatie van Amlodipine en andere bloeddrukverlagende middelen kan leiden tot ernstige duizeligheid. Mogelijk adviseert uw arts om de bloeddrukverlagende medicijnen enkele dagen niet in te nemen en na een aantal dagen te beginnen met Amlodipine. Op deze manier hebben de medicijnen geen invloed op elkaar en zult u geen last krijgen van heftige duizeligheid. Over het algemeen houdt uw arts hier rekening mee en zal hij of zij u in het begin een lagere dosis voorschrijven. Hetzelfde geldt voor alfa-blokkers. De medicijnen claritromycine, erytromycine, fluoxetine, cimetidine, fluconazol, itraconazol, ketoconazol en voriconazol kunnen de hoeveelheid Amlodipine in het bloed verhogen, wat kan leiden tot meer bijwerkingen.

  Vermeld het tijdens het consult met uw behandelende arts als u een van deze of andere medicijnen gebruikt.

   

 • Waar kan ik Amlodipine kopen?

   

  Amlodipine is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Dit geneesmiddel is niet te koop bij een drogist.

   

 • Kan ik Amlodipine krijgen zonder recept?

   

  Nee, dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft dus een recept van een arts nodig om het medicijn te bestellen bij een apotheek. Koop nooit Amlodipine zonder recept van een arts.

   

 • Bronvermelding

   

  Farmacotherapeutisch Kompas (2019), Amlodipine (online). Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/amlodipine (bekeken op 06 september 2019).

  Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (23 augustus 2018), Amlodipine (online). Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/amlodipine (bekeken op 06 september 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters