Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Last van een hoge bloeddruk? Atacand Plus bevat twee bloeddrukverlagende stoffen. Lees nu meer over dit medicijn op deze pagina.

Atacand Plus wordt niet verkocht in België. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoge Bloeddruk.

 • Wat is Atacand Plus?

  Atacand Plus is een bloeddrukverlagend medicijn. Dit geneesmiddel bestaat uit twee bloeddrukverlagende stoffen: candesartan cilexetil (een angiotensine II-receptorantagonisten) en hydrochloorthiazide (een diureticum oftewel plastablet). U kunt Atacand Plus bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Atacand Plus?

  Neem de tablet Atacand Plus dagelijks op een vast tijdstip in. Slik de tablet in zijn geheel door met wat vloeistof. Het maakt niet uit of u dit medicijn met of zonder voedsel inneemt. Bent u vergeten Atacand Plus in te nemen, sla die dag dan over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

 • Bijwerkingen

  Net als andere medicijnen kan Atacand Plus bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om (onder andere) de volgende klachten:

  • Duizeligheid. Deze bijwerking verdwijnt doorgaans vanzelf na een aantal dagen of weken;
  • Hoofdpijn;
  • Luchtweginfecties;
  • Veranderde bloedwaarden (afwijkend kalium- of natriumgehalte).

  Een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen staat in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Bent u minder dan 3 maanden zwanger, dan mag u Atacand Plus uitsluitend gebruiken op advies van een arts. Neem dit medicijn niet in als u meer dan 3 maanden zwanger bent: het kan ernstige schade toebrengen aan het kind. Gebruik Atacand Plus niet als u borstvoeding geeft. Atacand Plus kan duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hiervan last heeft. Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid erger maken. Pas op met sterke drank.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Atacand Plus voor bij een hoge bloeddruk (hypertensie). Een hoge bloeddruk is slecht voor het lichaam. Door de hogere druk in de bloedvaten kunnen deze beschadigen en kan er ook schade worden toegebracht aan de organen. Dit geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Atacand Plus verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten wijder te maken en de nieren meer vocht en zouten te laten uitscheiden.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke startdosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet in de voorgeschreven sterkte.

  Een arts kan de dosering na verloop van tijd aanpassen. Atacand Plus is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Atacand Plus is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stoffen candesartan cilexetil, hydrochloorthiazide of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Meer dan 3 maanden zwanger bent;
  • Lijdt aan jicht, een ernstige nier- of leveraandoening of een galobstructie;
  • Een te laag kalium- of verhoogd calciumgehalte in het bloed heeft;
  • Behandeld wordt met een geneesmiddel op basis van de stof aliskiren en u daarbij lijdt aan diabetes of een nierfunctiestoornis.

  Heeft u andere gezondheidsproblemen (zie bijsluiter), overleg dan met een arts of u Atacand Plus kunt gebruiken. Atacand Plus heeft een wisselwerking met bepaalde andere medicijnen. Vermeld daarom bij een arts welke geneesmiddelen u verder nog gebruikt.

 • Wat is Atacand Plus?

  Atacand Plus is een bloeddrukverlagend medicijn. Dit geneesmiddel bestaat uit twee bloeddrukverlagende stoffen: candesartan cilexetil (een angiotensine II-receptorantagonisten) en hydrochloorthiazide (een diureticum oftewel plastablet). U kunt Atacand Plus bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Atacand Plus voor bij een hoge bloeddruk (hypertensie). Een hoge bloeddruk is slecht voor het lichaam. Door de hogere druk in de bloedvaten kunnen deze beschadigen en kan er ook schade worden toegebracht aan de organen. Dit geeft een hoger risico op hart- en vaatziekten. Atacand Plus verlaagt de bloeddruk door de bloedvaten wijder te maken en de nieren meer vocht en zouten te laten uitscheiden.

 • Hoe gebruikt u Atacand Plus?

  Neem de tablet Atacand Plus dagelijks op een vast tijdstip in. Slik de tablet in zijn geheel door met wat vloeistof. Het maakt niet uit of u dit medicijn met of zonder voedsel inneemt. Bent u vergeten Atacand Plus in te nemen, sla die dag dan over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke startdosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet in de voorgeschreven sterkte.

  Een arts kan de dosering na verloop van tijd aanpassen. Atacand Plus is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.

 • Bijwerkingen

  Net als andere medicijnen kan Atacand Plus bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om (onder andere) de volgende klachten:

  • Duizeligheid. Deze bijwerking verdwijnt doorgaans vanzelf na een aantal dagen of weken;
  • Hoofdpijn;
  • Luchtweginfecties;
  • Veranderde bloedwaarden (afwijkend kalium- of natriumgehalte).

  Een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen staat in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Atacand Plus is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stoffen candesartan cilexetil, hydrochloorthiazide of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
  • Meer dan 3 maanden zwanger bent;
  • Lijdt aan jicht, een ernstige nier- of leveraandoening of een galobstructie;
  • Een te laag kalium- of verhoogd calciumgehalte in het bloed heeft;
  • Behandeld wordt met een geneesmiddel op basis van de stof aliskiren en u daarbij lijdt aan diabetes of een nierfunctiestoornis.

  Heeft u andere gezondheidsproblemen (zie bijsluiter), overleg dan met een arts of u Atacand Plus kunt gebruiken. Atacand Plus heeft een wisselwerking met bepaalde andere medicijnen. Vermeld daarom bij een arts welke geneesmiddelen u verder nog gebruikt.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Bent u minder dan 3 maanden zwanger, dan mag u Atacand Plus uitsluitend gebruiken op advies van een arts. Neem dit medicijn niet in als u meer dan 3 maanden zwanger bent: het kan ernstige schade toebrengen aan het kind. Gebruik Atacand Plus niet als u borstvoeding geeft. Atacand Plus kan duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hiervan last heeft. Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid erger maken. Pas op met sterke drank.

Bijsluiters