Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Bloeddruk is de druk in uw vaten. U merkt er weinig van wanneer deze te hoog is. In de meeste gevallen is de oorzaak onbekend. Wel is het zaak om de bloeddruk weer normaal te krijgen. Wanneer het niet lukt om de bloeddruk op een natuurlijke manier naar beneden te krijgen door er een gezonde leefstijl op na te houden dan is het belangrijk om de bloeddruk met medicijnen te behandelen. Bisoprolol kan hierbij ingezet worden.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Bisoprolol 2.5 mg 100 tabl.
€ 61,20
Bisoprolol 2.5 mg 100 tabl.
€ 61,20
Bisoprolol 5mg 84 tabl.
€ 48,20
Bisoprolol 10mg 84 tabl.
€ 50,20

 • Wat is Bisoprolol?

   

  Bisoprolol is een medicijn met de werkzame stof bisoprololfumaraat. Bisoprolol behoort tot de bètablokkers. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. Waardoor het hart meer kan ontspannen met als resultaat het verlagen van de hartslag en de bloeddruk, maar ook het verminderen van de zuurstof behoefte van het hart.

   

 • Hoe gebruikt u Bisoprolol?

   

  Lees voor het gebruik de bijsluiter van dit middel. Mocht u vragen hebben stel ze aan uw arts of apotheker. Neem dit middel in zoals het u is voorgeschreven. Het beste is om dit middel iedere dag rond hetzelfde tijdstip bij voorkeur ’s morgens. De Bisoprolol tabletten kunt u met een glas water innemen. Slik het tablet in zijn geheel door.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen overleg dan direct met uw arts wat u moet doen. Overdosering kan de volgende verschijnselen geven:

  • duizeligheid en een licht gevoel;
  • vermoeidheid;
  • piepende ademhaling of geen adem kunnen krijgen;
  • verlaagde hartslag;
  • verlaagde bloeddruk;
  • hongergevoel, zweten en hartkloppingen door een verlaagde bloedsuiker.

  Bent u het medicijn per ongeluk vergeten in te nemen dan is het afhankelijk van het tijdstip of u het alsnog kunt innemen. Zit er minder dan 12 uur tussen de vergeten dosis en de volgende inname, wacht dan tot de volgende inname. Neem nooit een dubbele dosering in om een vergeten dosis in te halen.

  Let op: U mag Bisoprolol niet zomaar stoppen. Stopt u in 1 keer dan kunnen de klachten terugkomen en uw aandoening kan erger worden. Dit middel moet afgebouwd worden volgens een schema dat uw arts u voorschrijft.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Bisoprolol?

   

   

  Bisoprolol kent bijwerkingen. Voor alle bijwerkingen geldt, raadpleeg uw huisarts indien de bijwerkingen langer aanhouden dan in de bijsluiter vermeld staat en u (erge) last of langdurige last heeft van de bijwerkingen. Mogelijk kan de dosering verlaagd worden of kan er uitgeweken worden naar een ander medicijn.

   

  De volgende bijwerking komt zeer vaak voor:

  • Langzame hartslag wanneer het middel gegeven wordt bij hartfalen.

  De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

  • Toename van hartfalen wanneer het middel gegeven wordt bij hartfalen;
  • Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, algeheel zwak gevoel (meestal voorbijgaand);
  • Lage bloeddruk bij het opstaan, waardoor u de neiging heeft te vallen, u zich duizelig kunt voelen, en u licht in het hoofd bent;
  • Koude of gevoelloze extremiteiten bij de ziekte van Raynaud;
  • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie (meestal voorbijgaand);

  De volgende bijwerkingen komen soms voor:

  • Langzame hartslag en toename van hartfalen wanneer het middel gegeven wordt bij hoge bloeddruk of angina pectoris;
  • Plotselinge bloeddruk daling bij het opstaan uit bed of uit een stoel;
  • Kortademigheid bij mensen met astma of andere longaandoeningen. Neem contact op met uw huisarts;
  • Spierzwakte, krampen;
  • Slaapstoornis;
  • Depressie;

  De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

  • Verminderd traanvocht. Gebruik kunstmatige tranen. Heeft u contactlenzen, houd ze dan minder lang in;
  • Gehoorstoornis;
  • Allergische rinitis;
  • Bewustzijnsverlies;
  • Overgevoeligheidsreacties dit kan variëren van milde (huiduitslag, jeuk, galbulten) tot zeer ernstige (benauwdheid en /of opgezwollen gezicht) overgevoeligheid. Neem bij de milde vorm contact op met uw arts, bij de ernstige vorm is spoedeisende hulp geboden;
  • Opvliegers;
  • Potentiestoornis. Vraag aan uw huisarts of de dosis eventueel lager kan of dat u een ander medicijn krijgt voorgeschreven;
  • Nachtmerries, hallucinaties;
  • Stijging van bepaalde leverwaarden;
  • Hepatitis;
  • Verhoogde triglyceridenconcentraties. Mocht u al een hoog cholesterol hebben, overleg dan met uw arts of u propranolol kunt slikken.

  En zeer zelden:

  • Een aantal ziektes of symptomen kunnen verergeren onder andere: psoriasis, het Wolf-Parkinson-White-syndroom, het syndroom van Sjögren, de spierziekte myasthenia gravis. Overleg met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. En neem contact op met uw huisarts indien u dit middel gebruikt en u verergering van uw aandoening of syndroom constateert;
  • Haaruitval;
  • Oogontsteking; 

   

 • Zijn er interacties met Bisoprolol en andere medicijnen?

   

  Meld uw arts wanneer u ander geneesmiddelen slikt of kortgeleden heeft gedaan. Bij sommige medicijnen is de interactie zodanig dat u ze niet samen kunt gebruiken bij andere kan de dosis aangepast worden, wel is er vaak een regelmatige controle vereist.

   

  Bisoprolol kan interacties hebben met de volgende medicijnen:

   

  • Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om onregelmatige of abnormale hartslag te behandelen en/of de bloeddruk te verlagen en / of medicijnen tegen angina pectoris. De werking van beide middelen kan versterken.
  • Bij de combinatie met de hartmedicijnen verapamil of diltiazem kan de hartslag trager en onregelmatiger worden.
  • Cimetidine (tegen brandend maagzuur), hydralazine (vaatverwijder) en alcohol verhogen de werking van bètablokkers.
  • Digoxine voor de behandeling van hartfalen.
  • Bepaalde NSAID (niet-steroïde anti-inflammatoire) pijnstillers en ontstekingsremmers (zoals onder andere, ibuprofen of diclofenac).
  • Bepaalde medicijnen tegen een vergrote prostaat (onder andere alfuzosine, doxazosine en terazosine). Samen met bisoprolol versterken ze de duizeligheid. Dit gaat vaak na een paar dagen over.
  • Bepaalde middelen tegen suikerziekte (insuline, tolbutamide, glibenclamide en glimepiride). Het is raadzaam om uw bloedsuikerwaarde regelmatig te (laten) controleren.
  • Epinefrine (adrenaline) injectie bij allergie. Bisoprolol vermindert het effect van epinefrine. Dat kan gevaarlijk zijn bij ernstige allergische reacties waarbij een epinefrine-injectie nodig is.
  • Mefloquine (tegen malaria) geeft meer kans op een te lage hartslag.
  • Sommige MAO–remmers (tegen depressiviteitgeven meer kans op een verhoogde bloeddruk.
  • Geneesmiddelen voor astma en een verstopte neus.
  • Narcosemiddelen zoals propofol en lidocaïne.
  • Bij bepaalde oogdruppels is er kans op verlaagde hartslag (onder andere timolol, betaxolol).
  • Ergotamine tegen migraine kan een verergering van doorbloedingsstoornissen in de armen en benen geven.
  • Clonidine (pijnstiller, tegen opvliegers, ontwenningsverschijnselen en een hoge bloeddruk) kan samen met Bisoprolol juist hoge bloeddruk geven. Ook kan er een hoge bloeddruk optreden wanneer Clonidine wordt gestaakt. Staak eerst (tijdelijk) Bisoprolol alvorens Clonidine te staken. Doe dit altijd in overleg met uw arts.

   

  Bisoprolol kan slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid geven, dit kan van invloed zijn op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Dit kan sterker zijn in combinatie met alcohol.

  Geef aan uw arts door als u zwanger bent of wilt worden. Dit middel wordt alleen gegeven als er niet uitgeweken kan worden naar een ander medicijn en onder zorgvuldige controle. Er wordt een afweging gemaakt tussen de schadelijkheid van de onbehandelde aandoening voor u en uw baby en dit medicijn. De arts zal de laagst mogelijke effectieve dosering voorschrijven. Dit geldt ook bij borstvoeding.

   

 • Kan ik Bisoprolol zonder recept krijgen?

   

  Bisoprolol is uitsluitend met doktersrecept te verkrijgen.

   

 • Wanneer wordt Bisoprolol gebruikt?

   

  Bisoprolol kan worden ingezet bij hoge bloeddruk, angina pectoris, bij hartfalen en soms ter voorkoming van een hartinfarct en bij hartritmestoornissen.

  • Verhoogde bloeddruk. Bij een verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren. Bisoprolol wordt meestal gegeven in combinatie met andere medicijnen. Bisoprolol is effectief na 6 weken. Onderbreek het gebruik niet. Laat uw bloeddruk meten om te kijken of het middel werkt.
  • Angina pectoris (hartkramp). Angina pectoris wordt onderverdeeld in stabiele en instabiele angina pectoris. Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan na een copieuze maaltijd, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust, gaat het over. Wanneer de pijn aanhoudt en/of pijn erger is dan dat u gewend bent en /of u gaat transpireren en /of u wordt misselijk, bel dan direct de spoedeisende hulp. Bij instabiele angina pectoris komt de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam onverwacht op, zonder inspanning. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden bel dan uw huisarts of de spoedeisende hulp. Doordat bisoprolol het hart ontlast, heeft het minder zuurstof nodig. Het middel werkt na ongeveer 1 uur en houdt 24 uur aan. De angina pectoris aanvallen nemen af u heeft minder last van pijn op de borst bij inspanning.
  • Hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van het hart. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Een copieuze maaltijd, of te veel alcohol of koffie kunnen het hartritme verstoren. Ook inspanning kan het ritme verstoren of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden. Bisoprolol kan in bepaalde gevallen de hartritmestoornissen opheffen. De hartslag wordt langzamer binnen 1 uur kunt u dat merken. Het middel houdt 24 uur aan.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Bisoprolol of Bisoprololfumaraat is er in tabletvorm met de volgende verschillende namen en doseringen:

  • Bisoprololfumaraat 5 mg /10 mg tabletten
  • Bisoprolol Apotex 1,25 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 2,5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 3,75 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 7,5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 10 mg, tabletten
  • Bisoprolol EG 2,5 mg tabletten
  • Bisoprolol AB 2,5 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol AB 5 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol AB 10 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 2,5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 10 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Sandoz 2,5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Teva 5 en 10 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Teva 1,25 mg tabletten
  • Bisoprolol Teva 2,5 mg tabletten
  • Bisoprolol Teva 3,75 mg tabletten

   

   

 • Wanneer mag u Bisoprolol niet gebruiken?

   

  U mag in de volgende gevallen geen Bisoprolol gebruiken.

  Bij:

  • Een allergie voor een van de stoffen in dit middel.
  • Acuut hartfalen, het hart pompt niet genoeg bloed rond met onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden als gevolg.
  • Een trage of onregelmatige hartslag door problemen in de hartspier.
  • Een zeer lage bloeddruk bij het opstaan.
  • Ernstige bronchiale astma of ernstige bronchospasmen.
  • Ernstige problemen met de bloedsomloop waardoor extremiteiten verkleuren, het fenomeen van Raynaud.
  • Een onbehandelde tumor van de bijnierschors.
  • Een metabole acidose, dit is een te hoog zuurgehalte van het bloed.

  Voorzichtigheid is in de volgende gevallen geboden:

  • Astma en andere chronische longaandoeningen met hoesten en kortademigheid.
  • Bepaalde soorten hartritmestoornissen.
  • Langdurig vasten.
  • Chronische ernstige nierinsufficiëntie.
  • Suikerziekte
  • De combinatie van hoge bloeddruk of angina pectoris en bijbehorend hartfalen.
  • Prinzmetal-angina pectoris (tijdelijk afsluiting van de kransslagaders).
  • Bloedcirculatiestoornissen van de extremiteiten (ziekte van Raynaud).
  • Ernstige overgevoeligheidsreacties in het verleden.
  • Een voorgeschiedenis van psoriasis.

   

  Let op:

  Bètablokkers kunnen de symptomen van een te snelle werking van de schildkier en de van een te lage bloedsuiker maskeren. Herstel van de suikerspiegel na een te lage bloedsuiker kan worden vertraagd.

  Staat er een chirurgische ingreep gepland, meld uw anesthesist dat u dit middel gebruikt. Als dit medicijn voor de operatie moet worden gestopt dan wordt de dosering stapsgewijs afgebouwd, dit moet minimaal 48 uur voor de operatie afgerond zijn.

   

 • Waar kunt u Bisoprolol kopen?

   

  Bisoprolol is te koop in de apotheek.

   

 • Bronvermelding

   

  Hartstichting. (z.d.). Bètablokkers. Beschikbaar op: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (bekeken op 10 juli 2019).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 18 mei 2018). Hoe gebruik ik Bisoprolol? https://www.apotheek.nl/medicijnen/bisoprolol#! . (Bekeken op 10 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 10 juli 2019). Doseringen Bisoprolol. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 11 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/bisoprolol#bijwerkingen (bekeken op 11 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Contra-indicaties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/bisoprolol#contra-indicaties (Bekeken op 11 juli 2019).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 18 mei 2018). Bisoprolol met andere medicijnen. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/bisoprolol#mag-ik-bisoprolol-gebruiken-met-andere-medicijnen (Bekeken op 12 juli 2019).

   

 • Wat is Bisoprolol?

   

  Bisoprolol is een medicijn met de werkzame stof bisoprololfumaraat. Bisoprolol behoort tot de bètablokkers. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. Waardoor het hart meer kan ontspannen met als resultaat het verlagen van de hartslag en de bloeddruk, maar ook het verminderen van de zuurstof behoefte van het hart.

   

 • Wanneer wordt Bisoprolol gebruikt?

   

  Bisoprolol kan worden ingezet bij hoge bloeddruk, angina pectoris, bij hartfalen en soms ter voorkoming van een hartinfarct en bij hartritmestoornissen.

  • Verhoogde bloeddruk. Bij een verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren. Bisoprolol wordt meestal gegeven in combinatie met andere medicijnen. Bisoprolol is effectief na 6 weken. Onderbreek het gebruik niet. Laat uw bloeddruk meten om te kijken of het middel werkt.
  • Angina pectoris (hartkramp). Angina pectoris wordt onderverdeeld in stabiele en instabiele angina pectoris. Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan na een copieuze maaltijd, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust, gaat het over. Wanneer de pijn aanhoudt en/of pijn erger is dan dat u gewend bent en /of u gaat transpireren en /of u wordt misselijk, bel dan direct de spoedeisende hulp. Bij instabiele angina pectoris komt de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam onverwacht op, zonder inspanning. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden bel dan uw huisarts of de spoedeisende hulp. Doordat bisoprolol het hart ontlast, heeft het minder zuurstof nodig. Het middel werkt na ongeveer 1 uur en houdt 24 uur aan. De angina pectoris aanvallen nemen af u heeft minder last van pijn op de borst bij inspanning.
  • Hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van het hart. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Een copieuze maaltijd, of te veel alcohol of koffie kunnen het hartritme verstoren. Ook inspanning kan het ritme verstoren of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden. Bisoprolol kan in bepaalde gevallen de hartritmestoornissen opheffen. De hartslag wordt langzamer binnen 1 uur kunt u dat merken. Het middel houdt 24 uur aan.

   

   

 • Hoe gebruikt u Bisoprolol?

   

  Lees voor het gebruik de bijsluiter van dit middel. Mocht u vragen hebben stel ze aan uw arts of apotheker. Neem dit middel in zoals het u is voorgeschreven. Het beste is om dit middel iedere dag rond hetzelfde tijdstip bij voorkeur ’s morgens. De Bisoprolol tabletten kunt u met een glas water innemen. Slik het tablet in zijn geheel door.

  Heeft u te veel van dit middel ingenomen overleg dan direct met uw arts wat u moet doen. Overdosering kan de volgende verschijnselen geven:

  • duizeligheid en een licht gevoel;
  • vermoeidheid;
  • piepende ademhaling of geen adem kunnen krijgen;
  • verlaagde hartslag;
  • verlaagde bloeddruk;
  • hongergevoel, zweten en hartkloppingen door een verlaagde bloedsuiker.

  Bent u het medicijn per ongeluk vergeten in te nemen dan is het afhankelijk van het tijdstip of u het alsnog kunt innemen. Zit er minder dan 12 uur tussen de vergeten dosis en de volgende inname, wacht dan tot de volgende inname. Neem nooit een dubbele dosering in om een vergeten dosis in te halen.

  Let op: U mag Bisoprolol niet zomaar stoppen. Stopt u in 1 keer dan kunnen de klachten terugkomen en uw aandoening kan erger worden. Dit middel moet afgebouwd worden volgens een schema dat uw arts u voorschrijft.

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  Bisoprolol of Bisoprololfumaraat is er in tabletvorm met de volgende verschillende namen en doseringen:

  • Bisoprololfumaraat 5 mg /10 mg tabletten
  • Bisoprolol Apotex 1,25 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 2,5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 3,75 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 7,5 mg, tabletten
  • Bisoprolol Apotex 10 mg, tabletten
  • Bisoprolol EG 2,5 mg tabletten
  • Bisoprolol AB 2,5 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol AB 5 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol AB 10 mg, filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 2,5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Mylan 10 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Sandoz 2,5 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Teva 5 en 10 mg filmomhulde tabletten
  • Bisoprolol Teva 1,25 mg tabletten
  • Bisoprolol Teva 2,5 mg tabletten
  • Bisoprolol Teva 3,75 mg tabletten

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Bisoprolol?

   

   

  Bisoprolol kent bijwerkingen. Voor alle bijwerkingen geldt, raadpleeg uw huisarts indien de bijwerkingen langer aanhouden dan in de bijsluiter vermeld staat en u (erge) last of langdurige last heeft van de bijwerkingen. Mogelijk kan de dosering verlaagd worden of kan er uitgeweken worden naar een ander medicijn.

   

  De volgende bijwerking komt zeer vaak voor:

  • Langzame hartslag wanneer het middel gegeven wordt bij hartfalen.

  De volgende bijwerkingen komen vaak voor:

  • Toename van hartfalen wanneer het middel gegeven wordt bij hartfalen;
  • Duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, algeheel zwak gevoel (meestal voorbijgaand);
  • Lage bloeddruk bij het opstaan, waardoor u de neiging heeft te vallen, u zich duizelig kunt voelen, en u licht in het hoofd bent;
  • Koude of gevoelloze extremiteiten bij de ziekte van Raynaud;
  • Misselijkheid, braken, diarree, obstipatie (meestal voorbijgaand);

  De volgende bijwerkingen komen soms voor:

  • Langzame hartslag en toename van hartfalen wanneer het middel gegeven wordt bij hoge bloeddruk of angina pectoris;
  • Plotselinge bloeddruk daling bij het opstaan uit bed of uit een stoel;
  • Kortademigheid bij mensen met astma of andere longaandoeningen. Neem contact op met uw huisarts;
  • Spierzwakte, krampen;
  • Slaapstoornis;
  • Depressie;

  De volgende bijwerkingen komen zelden voor:

  • Verminderd traanvocht. Gebruik kunstmatige tranen. Heeft u contactlenzen, houd ze dan minder lang in;
  • Gehoorstoornis;
  • Allergische rinitis;
  • Bewustzijnsverlies;
  • Overgevoeligheidsreacties dit kan variëren van milde (huiduitslag, jeuk, galbulten) tot zeer ernstige (benauwdheid en /of opgezwollen gezicht) overgevoeligheid. Neem bij de milde vorm contact op met uw arts, bij de ernstige vorm is spoedeisende hulp geboden;
  • Opvliegers;
  • Potentiestoornis. Vraag aan uw huisarts of de dosis eventueel lager kan of dat u een ander medicijn krijgt voorgeschreven;
  • Nachtmerries, hallucinaties;
  • Stijging van bepaalde leverwaarden;
  • Hepatitis;
  • Verhoogde triglyceridenconcentraties. Mocht u al een hoog cholesterol hebben, overleg dan met uw arts of u propranolol kunt slikken.

  En zeer zelden:

  • Een aantal ziektes of symptomen kunnen verergeren onder andere: psoriasis, het Wolf-Parkinson-White-syndroom, het syndroom van Sjögren, de spierziekte myasthenia gravis. Overleg met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. En neem contact op met uw huisarts indien u dit middel gebruikt en u verergering van uw aandoening of syndroom constateert;
  • Haaruitval;
  • Oogontsteking; 

   

 • Wanneer mag u Bisoprolol niet gebruiken?

   

  U mag in de volgende gevallen geen Bisoprolol gebruiken.

  Bij:

  • Een allergie voor een van de stoffen in dit middel.
  • Acuut hartfalen, het hart pompt niet genoeg bloed rond met onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden als gevolg.
  • Een trage of onregelmatige hartslag door problemen in de hartspier.
  • Een zeer lage bloeddruk bij het opstaan.
  • Ernstige bronchiale astma of ernstige bronchospasmen.
  • Ernstige problemen met de bloedsomloop waardoor extremiteiten verkleuren, het fenomeen van Raynaud.
  • Een onbehandelde tumor van de bijnierschors.
  • Een metabole acidose, dit is een te hoog zuurgehalte van het bloed.

  Voorzichtigheid is in de volgende gevallen geboden:

  • Astma en andere chronische longaandoeningen met hoesten en kortademigheid.
  • Bepaalde soorten hartritmestoornissen.
  • Langdurig vasten.
  • Chronische ernstige nierinsufficiëntie.
  • Suikerziekte
  • De combinatie van hoge bloeddruk of angina pectoris en bijbehorend hartfalen.
  • Prinzmetal-angina pectoris (tijdelijk afsluiting van de kransslagaders).
  • Bloedcirculatiestoornissen van de extremiteiten (ziekte van Raynaud).
  • Ernstige overgevoeligheidsreacties in het verleden.
  • Een voorgeschiedenis van psoriasis.

   

  Let op:

  Bètablokkers kunnen de symptomen van een te snelle werking van de schildkier en de van een te lage bloedsuiker maskeren. Herstel van de suikerspiegel na een te lage bloedsuiker kan worden vertraagd.

  Staat er een chirurgische ingreep gepland, meld uw anesthesist dat u dit middel gebruikt. Als dit medicijn voor de operatie moet worden gestopt dan wordt de dosering stapsgewijs afgebouwd, dit moet minimaal 48 uur voor de operatie afgerond zijn.

   

 • Zijn er interacties met Bisoprolol en andere medicijnen?

   

  Meld uw arts wanneer u ander geneesmiddelen slikt of kortgeleden heeft gedaan. Bij sommige medicijnen is de interactie zodanig dat u ze niet samen kunt gebruiken bij andere kan de dosis aangepast worden, wel is er vaak een regelmatige controle vereist.

   

  Bisoprolol kan interacties hebben met de volgende medicijnen:

   

  • Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om onregelmatige of abnormale hartslag te behandelen en/of de bloeddruk te verlagen en / of medicijnen tegen angina pectoris. De werking van beide middelen kan versterken.
  • Bij de combinatie met de hartmedicijnen verapamil of diltiazem kan de hartslag trager en onregelmatiger worden.
  • Cimetidine (tegen brandend maagzuur), hydralazine (vaatverwijder) en alcohol verhogen de werking van bètablokkers.
  • Digoxine voor de behandeling van hartfalen.
  • Bepaalde NSAID (niet-steroïde anti-inflammatoire) pijnstillers en ontstekingsremmers (zoals onder andere, ibuprofen of diclofenac).
  • Bepaalde medicijnen tegen een vergrote prostaat (onder andere alfuzosine, doxazosine en terazosine). Samen met bisoprolol versterken ze de duizeligheid. Dit gaat vaak na een paar dagen over.
  • Bepaalde middelen tegen suikerziekte (insuline, tolbutamide, glibenclamide en glimepiride). Het is raadzaam om uw bloedsuikerwaarde regelmatig te (laten) controleren.
  • Epinefrine (adrenaline) injectie bij allergie. Bisoprolol vermindert het effect van epinefrine. Dat kan gevaarlijk zijn bij ernstige allergische reacties waarbij een epinefrine-injectie nodig is.
  • Mefloquine (tegen malaria) geeft meer kans op een te lage hartslag.
  • Sommige MAO–remmers (tegen depressiviteitgeven meer kans op een verhoogde bloeddruk.
  • Geneesmiddelen voor astma en een verstopte neus.
  • Narcosemiddelen zoals propofol en lidocaïne.
  • Bij bepaalde oogdruppels is er kans op verlaagde hartslag (onder andere timolol, betaxolol).
  • Ergotamine tegen migraine kan een verergering van doorbloedingsstoornissen in de armen en benen geven.
  • Clonidine (pijnstiller, tegen opvliegers, ontwenningsverschijnselen en een hoge bloeddruk) kan samen met Bisoprolol juist hoge bloeddruk geven. Ook kan er een hoge bloeddruk optreden wanneer Clonidine wordt gestaakt. Staak eerst (tijdelijk) Bisoprolol alvorens Clonidine te staken. Doe dit altijd in overleg met uw arts.

   

  Bisoprolol kan slaperigheid, vermoeidheid en duizeligheid geven, dit kan van invloed zijn op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Dit kan sterker zijn in combinatie met alcohol.

  Geef aan uw arts door als u zwanger bent of wilt worden. Dit middel wordt alleen gegeven als er niet uitgeweken kan worden naar een ander medicijn en onder zorgvuldige controle. Er wordt een afweging gemaakt tussen de schadelijkheid van de onbehandelde aandoening voor u en uw baby en dit medicijn. De arts zal de laagst mogelijke effectieve dosering voorschrijven. Dit geldt ook bij borstvoeding.

   

 • Waar kunt u Bisoprolol kopen?

   

  Bisoprolol is te koop in de apotheek.

   

 • Kan ik Bisoprolol zonder recept krijgen?

   

  Bisoprolol is uitsluitend met doktersrecept te verkrijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Hartstichting. (z.d.). Bètablokkers. Beschikbaar op: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (bekeken op 10 juli 2019).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 18 mei 2018). Hoe gebruik ik Bisoprolol? https://www.apotheek.nl/medicijnen/bisoprolol#! . (Bekeken op 10 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 10 juli 2019). Doseringen Bisoprolol. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 11 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/bisoprolol#bijwerkingen (bekeken op 11 juli 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Contra-indicaties. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/b/bisoprolol#contra-indicaties (Bekeken op 11 juli 2019).

  Apotheek.nl. (laatst bijgewerkt op 18 mei 2018). Bisoprolol met andere medicijnen. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/bisoprolol#mag-ik-bisoprolol-gebruiken-met-andere-medicijnen (Bekeken op 12 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts

Registratienummer: BIG: 9057675501

Drs. Wouter Mol studeerde Geneeskunde aan de RUG (Groningen). Hij was van 2002-2003 assistent neurologie en van 2003-2005 assistent interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Wouter Mol is sinds 2005 werkzaam als huisarts.

Bijsluiters