Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Metoprolol behoort tot de bètablokkers. Bètablokkers ontlasten het hart doordat ze de bloeddruk verlagen, de hartslag vertragen en de zuurstofbehoefte van het hart verminderen.

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Metoprolol 25 mg 100 tabl.
€ 110,50
Metoprolol 25 mg 100 tabl.
€ 110,50
Metoprolol 50 mg 30 tabl.
€ 60,20
Metoprolol 50 mg 60 tabl.
€ 80,50
Metoprolol 100 mg 28 tabl.
€ 53,20
Metoprolol 100 mg 56 tabl.
€ 81,50

 • Wat is Metoprolol?

   

  Metoprolol is een bètablokker. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. De belangrijkste werking van bètablokkers is het verlagen van de hartslag en de bloeddruk, maar het vermindert ook de zuurstofbehoefte van het hart.

   

 • Hoe gebruikt u Metoprolol?

   

  Volg altijd het doktersvoorschrift op en lees voor gebruik de bijsluiter. De tabletten in 1 keer met een glas water doorslikken. U mag niet kauwen op de tabletten. Zijn de tabletten te groot dan kunt u de tablet met breukstreep doormidden breken en vervolgens de 2 halve delen afzonderlijk in 1 keer doorslikken. Kies een vast tijdstip om dit medicijn in te nemen zo voorkomt u dat u ze vergeet in te nemen. Stop de medicijnen niet zonder overleg met uw arts. De klachten kunnen wanneer u in 1 keer stopt verergeren en acute situaties opleveren vooral bij angina pectoris. De dosis moet langzaam worden afgebouwd. Moet u metoprolol stoppen voor een geplande operatie dan zal uw arts een schema geven zodat u de laatste dosering ministens 48 uur voor de operatie heeft ingenomen.

  De dosis die u krijgt voorgeschreven, kan in sommige gevallen verhoogd worden. Doe dit nooit uit uzelf. Denkt u dat het middel niet helpt, overleg dan met uw arts.

  Afhankelijk van de aandoening en uw klachten zal de arts u of gewone tabletten voorschrijven of de tabletten met verlengde afgifte. De werking van een tablet metoprolol begint binnen één uur na inname en houdt zes tot twaalf uur aan. De werking van een tablet met vertraagde of verlengde afgifte (‘retard’) begint binnen één tot twee uur en houdt 24 uur aan.

  Bent u een dosis vergeten bent, neem dan zo snel mogelijk deze dosis nog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

  Bij overdosering kunnen na 20 minuten tot 2 uur de volgende eerste ernstige symptomen optreden: te lage hartslag, hartstilstand, angst, misselijkheid overgeven, blauw verkleurde huid, koude huid, te lage bloeddruk, acute hartinsufficiëntie, bronchospasmen, te lage bloedsuiker, te hoog kaliumgehalte in het bloed, stuipen en coma. Ziekenhuis opname is in dat geval noodzakelijk. De effecten van een overdosering kunnen enkele dagen blijven bestaan.

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Metoprolol?

   

  Metoprolol kent bijwerkingen. Neem contact op met uw arts wanneer u last heeft van een van de volgende bijwerkingen:

  Zeer vaak:

  • vermoeidheid;
  • daling van de bloeddruk soms met duizeligheid bij het opstaan.


  Vaak:

  • duizeligheid, hoofdpijn;
  • lage hartslag, hartkloppingen, evenwichtsstoornissen, kortademigheid bij inspanning, koude handen en voeten, fenomeen van Raynaud;
  • misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie.


  Soms:

  • oedeem, pijn in de hartstreek en/of op de borst, toename hartfalen, ernstige hartritmestoornissen, shock bij acuut hartinfarct;
  • braken;
  • bronchospasmen;
  • huiduitslag, toegenomen zweetproductie;
  • tintelingen, jeuk, spierkrampen;
  • verminderde alertheid, slaapstoornissen, nachtmerries, depressie;
  • gewichtstoename.


  Zelden:

  • onregelmatig hartritme, hartgeleidingsstoornissen;
  • droge mond, droge/geïrriteerde ogen, zichtstoornissen, oogontsteking, rinitis;
  • haaruitval;
  • nervositeit, angst;
  • impotentie en andere geslachtsstoornissen, verharden van het zachte weefsel van het zwellichaam van de penis;
  • verslechtering van de suikerziekte;
  • gestoorde leverfunctie.


  Zeer zelden:

  • afsterven van bepaalde weefsels bij patiënten met reeds ernstige doorbloedingsstoornissen van de armen en benen;
  • verlaagd aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal witte bloedcellen;
  • oorsuizen, gehoorproblemen;
  • smaakstoornissen, retroperitoneale fibrose;
  • reacties van lichtgevoeligheid, verergering psoriasis;
  • overgevoeligheid;
  • gewrichtspijn, gewrichtsontsteking;
  • ontsteking van de lever;
  • geheugenverlies, verwardheid, depersonalisatie, hallucinaties;
  • libido–en potentiestoornissen.


  Afname van HDL, toename triglyceriden in bloed.

   

 • Zijn er interacties met Metoprolol en andere medicijnen?

   

  Er zijn interacties tussen Metoprolol en andere medicijnen zoals:

  • Calciumantagonisten verapamil en diltiazem.
  • α1-blokkers (prazosine) tegen te hoge bloeddruk, Metoprolol kan het bloeddrukverlagende effect versterken.
  • Nitroglycerine versterkt de bloeddrukdaling.
  • Inhalatie-anesthetica ze kunnen het effect van bètablokkers versterken (zie bij ‘hoe gebruikt u Metoprolol’ wanneer een operatie gepland staat.
  • Hydralazine verhoogt de bloedspiegel van bètablokkers.
  • Cimidine, fluoxetine, paroxetine, sertraline, kinidine, ritonavir en terbinafine en andere geneesmiddelen zoals antihistaminica, sommige antidepressiva en antipsychotica, propafenon, COX-2-remmers kunnen ook de bloedspiegel van Metoprolol verhogen.
  • Bij het staken van Clonidine dat voorgeschreven kan worden bij opvliegers en als pijnstiller, maar ook bij ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van verslavende middelen neemt de kans op rebound-hypertensie ( de hoge bloeddruk komt terug of in ergere mate) toe. Daarom eerst Metoprolol (enkele dagen) staken en clonidine nog enige dagen gebruiken voordat het gestaakt wordt.
  • Amiodaron en Metoprolol kunnen elkaars effect versterken.
  • Digoxine met Metoprolol vertragen de AV-geleiding.
  • Rifampicine verlaagt de bloedspiegel.
  • NSAID's (niet-steroïde ontstekingsremmers) kunnen het bloeddrukverlagend effect verminderen.
  • De eliminatie van lidocaïne kan worden vertraagd.
  • De door ergotamine veroorzaakte doorbloedingsstoornissen in de extremiteiten kunnen door Metoprolol versterken.
  • Alcoholgebruik kan uw symptomen verergeren, zo ook slaapmiddelen (barbituraten).


  Bij zwangerschap wordt dit middel afgeraden. Wilt u zwanger worden of bent u zwanger overleg met u arts of u dit middel kan slikken.

  Overleg met uw arts of u borstvoeding kunt geven met dit middel. Uw baby zal zorgvuldig gecontroleerd moeten worden.

  Heeft u bijwerkingen als vermoeidheid en /of duizeligheid, dan mag u geen autorijden en /of machines bedienen. De bijwerkingen zijn in principe van voorbijgaande aard, maar kunnen weer toenemen wanneer de dosis omhoog gaat. Houd hier rekening mee.

   

 • Kan ik Metoprolol zonder recept krijgen?

   

  Metoprolol is uitsluitend met een recept te koop.

   

 • Wanneer wordt Metoprolol gebruikt?

   

  Metoprolol wordt bij volwassenen in de volgende gevallen gebruikt, bij:

  • Verhoogde bloeddruk. Van een verhoogde bloeddruk merkt u vaak niets, maar bij verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren. De bloeddrukverlagende werking van Metoprolol treedt binnen 1week op. Na 3 tot 6 weken kan via een bloeddrukmeting worden bepaald of de bloeddruk voldoende gedaald is. Werkt metoprolol goed dan zult u het voor langere tijd voorgeschreven krijgen. Het effect van Metoprolol kan na het stoppen van een langdurige behandeling nog vier weken aanhouden.
  • Hartritmestoornissen. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Wanneer u teveel heeft gegeten, of teveel alcohol of koffie heeft gedronken, kan het hartritme verstoord raken. Ook inspanning kan het ritme verstoren of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden. U merkt de werking van Metoprolol doordat uw hartslag langzamer wordt.
  • Angina pectoris (hartkramp). Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan nadat u teveel heeft gegeten, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust kunt u weer verder. Bij instabiele angina pectoris borst komen de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam, zonder inspanning onverwacht op. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden neem dan direct contact op met uw arts. Het effect van Metoprolol merkt u doordat u minder vaak last heeft van pijn op de borst. Daarnaast wordt er vaak ook andere medicatie voorgeschreven.
  • Ter voorkoming van een hartinfarct. Door afsluiting van een van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien, krijgt een deel van de spiercellen van het hart te weinig zuurstofrijk bloed, waardoor die spiercellen doodgaan. Dit is een hartinfarct. Metoprolol wordt voorgeschreven in combinatie met andere medicijnen om het opnieuw krijgen van een hartinfarct te verkleinen. Doordat het rustiger gaat pompen, neemt de druk in de bloedvaten af en heeft het hart minder zuurstof nodig. Metoprolol kan ook worden voorgeschreven bij personen met diabetes, nierziekten, hart- en vaatziekten of boven de 65 jaar wanneer ze een zware operatie moeten ondergaan ter voorkoming van een beroerte of hartinfarct.
  • Bij hartfalen (decompensatio cordis) pompt het hart niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Behandeling is belangrijk om klachten te verminderen en erger te voorkomen. Metoprolol verbetert de pompkracht van het hart. De klachten verminderen hierdoor. Na zes weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.
  • Te hoge schildklierwerking. Wanneer uw schildklier te snel werkt, kunt u allerlei verschijnselen krijgen als een te snelle en onregelmatige hartslag met hartkloppingen, beven, zweten, onrust, opgejaagd gevoel, diarree en spierzwakte. Metoprolol wordt gebruikt om het hartritme weer regelmatig te krijgen waardoor ook vaak het opgejaagde gevoel afneemt. Het behandelt niet de schildklierziekte zelf.
  • Migraine. Metoprolol kan worden gebruikt ter voorkoming van migraine. Het is pas na 3 maanden effectief. Merkt u dan nog steeds niets overleg dan met uw arts. Naarmate u ouder wordt, kunnen de migraine aanvallen minder worden. U kunt dan misschien stoppen met het medicijn.

   

   

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Metoprolol EG tablet met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol EG tablet met verlengde afgifte 200 mg
  • Metoprolol Eurogenerics met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Eurogenerics met verlengde afgifte 190 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 190 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 23,75 mg
  • Metoprolol Retard Teva met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Retard Teva met verlengde afgifte 190mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 25, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 50, tabletten met gereguleerde afgifte 47,5 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 200, tabletten met gereguleerde afgifte 190 mg
  • metoprololsuccinaat Metoprolol Teva 100 mg

   

 • Wanneer mag u Metoprolol niet gebruiken en wanneer is extra voorzichtigheid geboden?

   

  U mag in de volgende gevallen Metoprolol niet gebruiken, bij :

  • allergie voor een van de bestanddelen;
  • ernstige stoornissen van de circulatie in uw handen en voeten bijvoorbeeld bij het fenomeen van Raynaud;
  • sick-sinussyndroom (behalve bij een permanente pacemaker);
  • bepaalde hartritmestoornissen;
  • acuut hartfalen of hartfalen dat niet onder controle is gebracht, met vocht in de longen;
  • instabiel of onbehandeld hartfalen;
  • cardiogene shock en myocardinfarct met een hartslag lager dan 45 slagen/min, te lage bloeddruk en/of ernstig hartfalen;
  • verapamil per injectie in een ader toegediend;
  • onbehandeld tumor van de bijnierschors;
  • ernstige bronchiale astma of ernstige bronchospasmen in de voorgeschiedenis;
  • ernstige perifere circulatiestoornissen;
  • overgevoeligheid voor andere bètablokkers.


  Metoprolol kan zowel de gevoeligheid voor allergenen als acute allergische algemene reacties versterken. Metoprolol kan ook de werkzaamheid van adrenaline verminderen. Meld uw arts wanneer u altijd een adrenaline injectie bij u heeft in geval van een allergische reactie. U kunt beter geen Metoprolol slikken.

  Het gebruik van metoprolol kan tot positieve resultaten leiden bij dopingtests.

  In de volgende gevallen is extra voorzichtigheid geboden:

  • Metoprolol kan de verschijnselen van een te lage bloedsuiker maskeren, controleer regelmatig uw bloedsuiker.
  • Gebruikt u digoxine dan kan het nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen. Raadpleeg uw arts.
  • Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering van de hartfunctie optreden.
  • Bij het syndroom van Raynaud, de klachten kunnen verergeren.
  • Bij onbehandelde decompensatio cordis.
  • Bij longaandoeningen.

   

 • Waar kunt u Metoprolol kopen?

   

  U kunt Metoprolol bij de apotheek kopen.

   

 • Bronvermelding

   

  Hartstichting. (z.d.). Bètablokker. Beschikbaar op:https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (Bekeken op 22 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Bijgewerkt op 8 aug 2018).Wat doet metoprolol en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/metoprolol#wat-doet-metoprolol-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op: 22 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 20 juli 2019). Doseringen. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 20 juli 2019).

  Farmacotherapeutischkompas.nl. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/metoprolol#bijwerkingen (Bekeken op 22 juli 2019).

  Acdapha groep. (laatste aanpassing informatie op 8 augustus 2018). Wisselwerkingen met andere medicijnen. Beschikbaar op: https://www.acdaphagroep.nl/pages/knmp.asp?knmpAction=detail&queryName=metoprololsuccinaat&queryGroup=product&articleid=161153&HTTPSHASH= (Bekeken op 22 juli 2019). Bekeken op 22 juli 2019).

   

 • Wat is Metoprolol?

   

  Metoprolol is een bètablokker. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. De belangrijkste werking van bètablokkers is het verlagen van de hartslag en de bloeddruk, maar het vermindert ook de zuurstofbehoefte van het hart.

   

 • Wanneer wordt Metoprolol gebruikt?

   

  Metoprolol wordt bij volwassenen in de volgende gevallen gebruikt, bij:

  • Verhoogde bloeddruk. Van een verhoogde bloeddruk merkt u vaak niets, maar bij verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren. De bloeddrukverlagende werking van Metoprolol treedt binnen 1week op. Na 3 tot 6 weken kan via een bloeddrukmeting worden bepaald of de bloeddruk voldoende gedaald is. Werkt metoprolol goed dan zult u het voor langere tijd voorgeschreven krijgen. Het effect van Metoprolol kan na het stoppen van een langdurige behandeling nog vier weken aanhouden.
  • Hartritmestoornissen. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Wanneer u teveel heeft gegeten, of teveel alcohol of koffie heeft gedronken, kan het hartritme verstoord raken. Ook inspanning kan het ritme verstoren of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden. U merkt de werking van Metoprolol doordat uw hartslag langzamer wordt.
  • Angina pectoris (hartkramp). Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan nadat u teveel heeft gegeten, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust kunt u weer verder. Bij instabiele angina pectoris borst komen de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam, zonder inspanning onverwacht op. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden neem dan direct contact op met uw arts. Het effect van Metoprolol merkt u doordat u minder vaak last heeft van pijn op de borst. Daarnaast wordt er vaak ook andere medicatie voorgeschreven.
  • Ter voorkoming van een hartinfarct. Door afsluiting van een van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien, krijgt een deel van de spiercellen van het hart te weinig zuurstofrijk bloed, waardoor die spiercellen doodgaan. Dit is een hartinfarct. Metoprolol wordt voorgeschreven in combinatie met andere medicijnen om het opnieuw krijgen van een hartinfarct te verkleinen. Doordat het rustiger gaat pompen, neemt de druk in de bloedvaten af en heeft het hart minder zuurstof nodig. Metoprolol kan ook worden voorgeschreven bij personen met diabetes, nierziekten, hart- en vaatziekten of boven de 65 jaar wanneer ze een zware operatie moeten ondergaan ter voorkoming van een beroerte of hartinfarct.
  • Bij hartfalen (decompensatio cordis) pompt het hart niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Behandeling is belangrijk om klachten te verminderen en erger te voorkomen. Metoprolol verbetert de pompkracht van het hart. De klachten verminderen hierdoor. Na zes weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. U merkt dan dat u minder last heeft van dikke enkels, benauwdheid en moeheid.
  • Te hoge schildklierwerking. Wanneer uw schildklier te snel werkt, kunt u allerlei verschijnselen krijgen als een te snelle en onregelmatige hartslag met hartkloppingen, beven, zweten, onrust, opgejaagd gevoel, diarree en spierzwakte. Metoprolol wordt gebruikt om het hartritme weer regelmatig te krijgen waardoor ook vaak het opgejaagde gevoel afneemt. Het behandelt niet de schildklierziekte zelf.
  • Migraine. Metoprolol kan worden gebruikt ter voorkoming van migraine. Het is pas na 3 maanden effectief. Merkt u dan nog steeds niets overleg dan met uw arts. Naarmate u ouder wordt, kunnen de migraine aanvallen minder worden. U kunt dan misschien stoppen met het medicijn.

   

   

   

 • Hoe gebruikt u Metoprolol?

   

  Volg altijd het doktersvoorschrift op en lees voor gebruik de bijsluiter. De tabletten in 1 keer met een glas water doorslikken. U mag niet kauwen op de tabletten. Zijn de tabletten te groot dan kunt u de tablet met breukstreep doormidden breken en vervolgens de 2 halve delen afzonderlijk in 1 keer doorslikken. Kies een vast tijdstip om dit medicijn in te nemen zo voorkomt u dat u ze vergeet in te nemen. Stop de medicijnen niet zonder overleg met uw arts. De klachten kunnen wanneer u in 1 keer stopt verergeren en acute situaties opleveren vooral bij angina pectoris. De dosis moet langzaam worden afgebouwd. Moet u metoprolol stoppen voor een geplande operatie dan zal uw arts een schema geven zodat u de laatste dosering ministens 48 uur voor de operatie heeft ingenomen.

  De dosis die u krijgt voorgeschreven, kan in sommige gevallen verhoogd worden. Doe dit nooit uit uzelf. Denkt u dat het middel niet helpt, overleg dan met uw arts.

  Afhankelijk van de aandoening en uw klachten zal de arts u of gewone tabletten voorschrijven of de tabletten met verlengde afgifte. De werking van een tablet metoprolol begint binnen één uur na inname en houdt zes tot twaalf uur aan. De werking van een tablet met vertraagde of verlengde afgifte (‘retard’) begint binnen één tot twee uur en houdt 24 uur aan.

  Bent u een dosis vergeten bent, neem dan zo snel mogelijk deze dosis nog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

  Bij overdosering kunnen na 20 minuten tot 2 uur de volgende eerste ernstige symptomen optreden: te lage hartslag, hartstilstand, angst, misselijkheid overgeven, blauw verkleurde huid, koude huid, te lage bloeddruk, acute hartinsufficiëntie, bronchospasmen, te lage bloedsuiker, te hoog kaliumgehalte in het bloed, stuipen en coma. Ziekenhuis opname is in dat geval noodzakelijk. De effecten van een overdosering kunnen enkele dagen blijven bestaan.

   

 • Welke doseringen zijn er?

   

  • Metoprolol EG tablet met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol EG tablet met verlengde afgifte 200 mg
  • Metoprolol Eurogenerics met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Eurogenerics met verlengde afgifte 190 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 190 mg
  • Metoprolol Retard Mylan met verlengde afgifte 23,75 mg
  • Metoprolol Retard Teva met verlengde afgifte 95 mg
  • Metoprolol Retard Teva met verlengde afgifte 190mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 25, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 50, tabletten met gereguleerde afgifte 47,5 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg
  • Metoprololsuccinaat Sandoz ® retard 200, tabletten met gereguleerde afgifte 190 mg
  • metoprololsuccinaat Metoprolol Teva 100 mg

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Metoprolol?

   

  Metoprolol kent bijwerkingen. Neem contact op met uw arts wanneer u last heeft van een van de volgende bijwerkingen:

  Zeer vaak:

  • vermoeidheid;
  • daling van de bloeddruk soms met duizeligheid bij het opstaan.


  Vaak:

  • duizeligheid, hoofdpijn;
  • lage hartslag, hartkloppingen, evenwichtsstoornissen, kortademigheid bij inspanning, koude handen en voeten, fenomeen van Raynaud;
  • misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie.


  Soms:

  • oedeem, pijn in de hartstreek en/of op de borst, toename hartfalen, ernstige hartritmestoornissen, shock bij acuut hartinfarct;
  • braken;
  • bronchospasmen;
  • huiduitslag, toegenomen zweetproductie;
  • tintelingen, jeuk, spierkrampen;
  • verminderde alertheid, slaapstoornissen, nachtmerries, depressie;
  • gewichtstoename.


  Zelden:

  • onregelmatig hartritme, hartgeleidingsstoornissen;
  • droge mond, droge/geïrriteerde ogen, zichtstoornissen, oogontsteking, rinitis;
  • haaruitval;
  • nervositeit, angst;
  • impotentie en andere geslachtsstoornissen, verharden van het zachte weefsel van het zwellichaam van de penis;
  • verslechtering van de suikerziekte;
  • gestoorde leverfunctie.


  Zeer zelden:

  • afsterven van bepaalde weefsels bij patiënten met reeds ernstige doorbloedingsstoornissen van de armen en benen;
  • verlaagd aantal bloedplaatjes, verlaagd aantal witte bloedcellen;
  • oorsuizen, gehoorproblemen;
  • smaakstoornissen, retroperitoneale fibrose;
  • reacties van lichtgevoeligheid, verergering psoriasis;
  • overgevoeligheid;
  • gewrichtspijn, gewrichtsontsteking;
  • ontsteking van de lever;
  • geheugenverlies, verwardheid, depersonalisatie, hallucinaties;
  • libido–en potentiestoornissen.


  Afname van HDL, toename triglyceriden in bloed.

   

 • Wanneer mag u Metoprolol niet gebruiken en wanneer is extra voorzichtigheid geboden?

   

  U mag in de volgende gevallen Metoprolol niet gebruiken, bij :

  • allergie voor een van de bestanddelen;
  • ernstige stoornissen van de circulatie in uw handen en voeten bijvoorbeeld bij het fenomeen van Raynaud;
  • sick-sinussyndroom (behalve bij een permanente pacemaker);
  • bepaalde hartritmestoornissen;
  • acuut hartfalen of hartfalen dat niet onder controle is gebracht, met vocht in de longen;
  • instabiel of onbehandeld hartfalen;
  • cardiogene shock en myocardinfarct met een hartslag lager dan 45 slagen/min, te lage bloeddruk en/of ernstig hartfalen;
  • verapamil per injectie in een ader toegediend;
  • onbehandeld tumor van de bijnierschors;
  • ernstige bronchiale astma of ernstige bronchospasmen in de voorgeschiedenis;
  • ernstige perifere circulatiestoornissen;
  • overgevoeligheid voor andere bètablokkers.


  Metoprolol kan zowel de gevoeligheid voor allergenen als acute allergische algemene reacties versterken. Metoprolol kan ook de werkzaamheid van adrenaline verminderen. Meld uw arts wanneer u altijd een adrenaline injectie bij u heeft in geval van een allergische reactie. U kunt beter geen Metoprolol slikken.

  Het gebruik van metoprolol kan tot positieve resultaten leiden bij dopingtests.

  In de volgende gevallen is extra voorzichtigheid geboden:

  • Metoprolol kan de verschijnselen van een te lage bloedsuiker maskeren, controleer regelmatig uw bloedsuiker.
  • Gebruikt u digoxine dan kan het nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen. Raadpleeg uw arts.
  • Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering van de hartfunctie optreden.
  • Bij het syndroom van Raynaud, de klachten kunnen verergeren.
  • Bij onbehandelde decompensatio cordis.
  • Bij longaandoeningen.

   

 • Zijn er interacties met Metoprolol en andere medicijnen?

   

  Er zijn interacties tussen Metoprolol en andere medicijnen zoals:

  • Calciumantagonisten verapamil en diltiazem.
  • α1-blokkers (prazosine) tegen te hoge bloeddruk, Metoprolol kan het bloeddrukverlagende effect versterken.
  • Nitroglycerine versterkt de bloeddrukdaling.
  • Inhalatie-anesthetica ze kunnen het effect van bètablokkers versterken (zie bij ‘hoe gebruikt u Metoprolol’ wanneer een operatie gepland staat.
  • Hydralazine verhoogt de bloedspiegel van bètablokkers.
  • Cimidine, fluoxetine, paroxetine, sertraline, kinidine, ritonavir en terbinafine en andere geneesmiddelen zoals antihistaminica, sommige antidepressiva en antipsychotica, propafenon, COX-2-remmers kunnen ook de bloedspiegel van Metoprolol verhogen.
  • Bij het staken van Clonidine dat voorgeschreven kan worden bij opvliegers en als pijnstiller, maar ook bij ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van verslavende middelen neemt de kans op rebound-hypertensie ( de hoge bloeddruk komt terug of in ergere mate) toe. Daarom eerst Metoprolol (enkele dagen) staken en clonidine nog enige dagen gebruiken voordat het gestaakt wordt.
  • Amiodaron en Metoprolol kunnen elkaars effect versterken.
  • Digoxine met Metoprolol vertragen de AV-geleiding.
  • Rifampicine verlaagt de bloedspiegel.
  • NSAID's (niet-steroïde ontstekingsremmers) kunnen het bloeddrukverlagend effect verminderen.
  • De eliminatie van lidocaïne kan worden vertraagd.
  • De door ergotamine veroorzaakte doorbloedingsstoornissen in de extremiteiten kunnen door Metoprolol versterken.
  • Alcoholgebruik kan uw symptomen verergeren, zo ook slaapmiddelen (barbituraten).


  Bij zwangerschap wordt dit middel afgeraden. Wilt u zwanger worden of bent u zwanger overleg met u arts of u dit middel kan slikken.

  Overleg met uw arts of u borstvoeding kunt geven met dit middel. Uw baby zal zorgvuldig gecontroleerd moeten worden.

  Heeft u bijwerkingen als vermoeidheid en /of duizeligheid, dan mag u geen autorijden en /of machines bedienen. De bijwerkingen zijn in principe van voorbijgaande aard, maar kunnen weer toenemen wanneer de dosis omhoog gaat. Houd hier rekening mee.

   

 • Waar kunt u Metoprolol kopen?

   

  U kunt Metoprolol bij de apotheek kopen.

   

 • Kan ik Metoprolol zonder recept krijgen?

   

  Metoprolol is uitsluitend met een recept te koop.

   

 • Bronvermelding

   

  Hartstichting. (z.d.). Bètablokker. Beschikbaar op:https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (Bekeken op 22 juli 2019).

  Apotheek.nl. (Bijgewerkt op 8 aug 2018).Wat doet metoprolol en waarbij gebruik ik het? Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/metoprolol#wat-doet-metoprolol-en-waarbij-gebruik-ik-het (Bekeken op: 22 juli 2019).

  Fagg. (laatst bijgewerkt op 20 juli 2019). Doseringen. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 20 juli 2019).

  Farmacotherapeutischkompas.nl. (z.d.). Bijwerkingen. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/metoprolol#bijwerkingen (Bekeken op 22 juli 2019).

  Acdapha groep. (laatste aanpassing informatie op 8 augustus 2018). Wisselwerkingen met andere medicijnen. Beschikbaar op: https://www.acdaphagroep.nl/pages/knmp.asp?knmpAction=detail&queryName=metoprololsuccinaat&queryGroup=product&articleid=161153&HTTPSHASH= (Bekeken op 22 juli 2019). Bekeken op 22 juli 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters