Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Moxonidine wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk. De werkzame stof imidazoline zorgt ervoor dat de bloedvaten ontspannen.

Moxonidine wordt niet verkocht in België. U kunt wel een consult aanvragen voor Hoge Bloeddruk.

 • Wat is Moxonidine?

  Moxonidine is een bloeddrukverlagend medicijn. De werkzame stof is een zogenaamde imidazoline receptorantagonist; een stof die de bloedvaten ontspant. U kunt Moxonidine bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Moxonidine?

  Slik de tablet door zonder te kauwen. Neem de tablet 's ochtends in, met of zonder voedsel. Moet u meerdere doses per dag innemen, verdeel deze dan zo goed mogelijk over de dag. Stop nooit plotseling met het innemen van de tabletten, maar bouw het gebruik ervan geleidelijk af.

 • Bijwerkingen

  Als u behandeld wordt met Moxonidine, kunt u soms te maken krijgen met bijwerkingen, hoewel dit medicijn over het algemeen goed verdragen wordt. De bijwerkingen die kunnen optreden, zijn onder andere:

  • Droge mond;
  • Duizeligheid;
  • Slaperigheid, vermoeidheid;
  • Hoofdpijn;
  • Slaapstoornissen;
  • Maagdarmklachten (zoals misselijkheid, diarree, verstopping);
  • Huiduitslag, soms met jeuk;
  • Rugpijn.

  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Moxonidine niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij een arts anders adviseert. De bijwerkingen van Moxonidine (zoals duizeligheid en slaperigheid) kunnen uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer zolang u last heeft van deze klachten. Drink liever geen alcohol zolang u behandeld wordt met Moxonidine: sterke drank kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel verergeren of uitlokken.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Moxonidine voor bij een te hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Deze aandoening geeft doorgaans weinig klachten, maar een te hoge bloeddruk kan wel schadelijk zijn voor de bloedvaten en de organen. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld aandoeningen als een herseninfarct, nierschade of een hartinfarct optreden. Moxonidine heeft invloed op de zenuwen die de spanning in de wanden van de bloedvaten regelen. Hierdoor worden de vaten wat wijder en daalt de bloeddruk.

 • Dosering

  Een arts bepaalt welke variant u moet gebruiken. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke aanvangsdosering als volgt:

  • Volwassenen en jongvolwassenen vanaf 16 jaar: eenmaal daags 1 tablet à 0,2 mg 's ochtends innemen.

  Werkt deze startdosering niet voldoende, dan kan een arts de dosering aanpassen tot een maximum van 0,6 mg per dag (verdeeld over de dag in te nemen). Moxonidine is niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Moxonidine is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stof moxonidine of een van de gebruikte hulpstoffen in de tablet;
  • Lijdt of heeft geleden aan een bepaalde hartritmestoornis of hartaandoening (zie bijsluiter);

  Heeft u andere gezondheidsklachten, overleg dan met een arts of u Moxonidine mag gebruiken. Vermeld bij een arts of u nog andere medicijnen gebruikt; Moxonidine heeft een wisselwerking met een aantal geneesmiddelen, waaronder bepaalde antidepressiva en slaapmiddelen. Een arts weet welke medicijnen u beter niet kunt combineren met Moxonidine.

 • Wat is Moxonidine?

  Moxonidine is een bloeddrukverlagend medicijn. De werkzame stof is een zogenaamde imidazoline receptorantagonist; een stof die de bloedvaten ontspant. U kunt Moxonidine bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Moxonidine voor bij een te hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd. Deze aandoening geeft doorgaans weinig klachten, maar een te hoge bloeddruk kan wel schadelijk zijn voor de bloedvaten en de organen. Hierdoor kunnen er bijvoorbeeld aandoeningen als een herseninfarct, nierschade of een hartinfarct optreden. Moxonidine heeft invloed op de zenuwen die de spanning in de wanden van de bloedvaten regelen. Hierdoor worden de vaten wat wijder en daalt de bloeddruk.

 • Hoe gebruikt u Moxonidine?

  Slik de tablet door zonder te kauwen. Neem de tablet 's ochtends in, met of zonder voedsel. Moet u meerdere doses per dag innemen, verdeel deze dan zo goed mogelijk over de dag. Stop nooit plotseling met het innemen van de tabletten, maar bouw het gebruik ervan geleidelijk af.

 • Dosering

  Een arts bepaalt welke variant u moet gebruiken. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke aanvangsdosering als volgt:

  • Volwassenen en jongvolwassenen vanaf 16 jaar: eenmaal daags 1 tablet à 0,2 mg 's ochtends innemen.

  Werkt deze startdosering niet voldoende, dan kan een arts de dosering aanpassen tot een maximum van 0,6 mg per dag (verdeeld over de dag in te nemen). Moxonidine is niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Als u behandeld wordt met Moxonidine, kunt u soms te maken krijgen met bijwerkingen, hoewel dit medicijn over het algemeen goed verdragen wordt. De bijwerkingen die kunnen optreden, zijn onder andere:

  • Droge mond;
  • Duizeligheid;
  • Slaperigheid, vermoeidheid;
  • Hoofdpijn;
  • Slaapstoornissen;
  • Maagdarmklachten (zoals misselijkheid, diarree, verstopping);
  • Huiduitslag, soms met jeuk;
  • Rugpijn.

  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Moxonidine is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor de werkzame stof moxonidine of een van de gebruikte hulpstoffen in de tablet;
  • Lijdt of heeft geleden aan een bepaalde hartritmestoornis of hartaandoening (zie bijsluiter);

  Heeft u andere gezondheidsklachten, overleg dan met een arts of u Moxonidine mag gebruiken. Vermeld bij een arts of u nog andere medicijnen gebruikt; Moxonidine heeft een wisselwerking met een aantal geneesmiddelen, waaronder bepaalde antidepressiva en slaapmiddelen. Een arts weet welke medicijnen u beter niet kunt combineren met Moxonidine.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Moxonidine niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij een arts anders adviseert. De bijwerkingen van Moxonidine (zoals duizeligheid en slaperigheid) kunnen uw reactievermogen beïnvloeden. Neem geen deel aan het verkeer zolang u last heeft van deze klachten. Drink liever geen alcohol zolang u behandeld wordt met Moxonidine: sterke drank kan de bijwerkingen van dit geneesmiddel verergeren of uitlokken.

Bijsluiters