Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

 

Propranolol behoort tot de bètablokkers. Bètablokkers ontlasten het hart wanneer het te hard moet werken. De belangrijkste werking van bètablokkers is het verlagen van de hartslag en de bloeddruk, daardoor vermindert de zuurstof behoefte van het hart.

 

 

Kies uw voorkeursbehandeling

Propranolol 10 mg 28 tabl.
€ 51,20
Propranolol 10 mg 28 tabl.
€ 51,20
Propranolol 10 mg 100 tabl.
€ 71,90
Propranolol 40 mg 28 tabl.
€ 56,50
Propranolol 40 mg 100 tabl.
€ 74,70
Propranolol 80 mg 28 tabl.
€ 62,50
Propranolol 80 mg 56 tabl.
€ 64,50
Propranolol 160 mg 56 tabl.
€ 79,50

 • Wat is Propranolol?

   

  Propranolol is een bètablokker. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. Bij spanning en emotie maakt het lichaam stresshormonen aan. Deze worden in bepaald weefsel door bètareceptoren opgepakt, zo ook door cellen van het spierweefsel van het hart en bloedvaten. Bètablokkers voorkomen dit mechanisme. Waardoor het hart rustiger klopt, de bloeddruk daalt en de zuurstof behoefte van het hart vermindert.

   

 • Hoe gebruikt u Propranolol?

   

  Volg altijd het doktersvoorschrift op en lees voor gebruik de bijsluiter.

  De dokter zal een schema opstellen. Vaak begint u met een lagere dosis die langzaam aan wordt opgebouwd. Maar nooit meer dan 320 mg per dag. Neem het middel iedere dag op het(de)zelfde tijdstip(pen) in. U kunt propranolol met water innemen. Slik gelijk door zonder te kauwen. Als de capsules met verlengde afgifte voor u te groot zijn om in 1 keer door te slikken dan kunt u de korreltjes uit de capsule halen. Maar kauw niet op de korreltjes. Slik ze in 1 keer door. Het effect van propranolol zal bij de tabletten na een uur intreden. De werking van een capsule met vertraagde afgifte (‘retard’ capsule) begint binnen één tot twee uur en houdt 24 uur aan. Afhankelijk van de aandoening en uw klachten zal de arts u of gewone tabletten voorschrijven of de retard capsules.

   

 • Welke doseringen zijn er ?

   

  • Propranolol EG 10, 40 en 80 mg filmomhulde tabletten propranololhydrochloride
  • Propranolol EG Retard 80 en160 mg capsules met verlengde afgifte propranololhydrochloride
  • Inderal 10 en 40 mg filmomhulde tabletten
  • Hemangiol 3,75 mg/ml drank

   

 • Wanneer mag u Propranolol niet gebruiken?

   

  U mag propranolol onder andere in de volgende gevallen niet gebruiken:

  • Wanneer u een ernstige reactie heeft gehad op een van de bestanddelen van dit medicijn.
  • Wanneer u een onbehandeld hartfalen heeft.
  • Bij een te laag hartritme
  • Bij ernstige hartafwijkingen.
  • Bij een te laag hartritme.
  • Bij een te lage bloeddruk.
  • Wanneer u een slechte bloeddoorstroming in handen en voeten heeft.
  • Bij astma, chronische bronchitis en longemfyseem.
  • Bij een tumor van de bijniermerg.
  • Bij bepaalde stofwisselingsstoornissen.
  • Bij langdurig vasten.
   
  Heeft u bijwerkingen als vermoeidheid en /of duizeligheid, dan mag u niet autorijden. De bijwerkingen zijn in principe van voorbijgaande aard, maar kunnen weer toenemen wanneer de dosis omhoog gaat. Houd hier rekening mee. Neemt u propranolol voor examenvrees, dus 1-malig , weet dan ook dat u deze verschijnselen kunt krijgen, ga niet met uw eigen vervoermiddel naar het examen. Neemt u propranolol in voor een rijexamen, probeer propranolol dan eerst uit.
   
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, dit kan de duizeligheid versterken die dit medicijn als mogelijke bijwerking heeft. Probeer voorzichtig uit of u alcohol kunt gebruiken.
   
  Roken heeft invloed op dit medicijn. Waarschuw uw arts indien u stopt met roken of als u juist weer begonnen bent met roken. De medicatie zal waarschijnlijk moeten worden aangepast.
   
  Laat uw arts weten als u binnen niet al te afzienbare tijd zwanger wilt worden. Of wanneer u zwanger bent. Propranolol kan invloed hebben op de foetus, maar wanneer uw klachten niet goed behandeld worden, kan dat ook invloed hebben op het kind. Misschien kunt u tijdelijk een ander medicijn slikken.
   
  Bij borstvoeding komen kleine hoeveelheden van propranolol in de moedermelk terecht. Overleg met uw huisarts of u dit middel kan blijven slikken. In dat geval zal uw arts uw baby mogelijk vaker willen controleren.

   

 • Waar kunt u Propranolol kopen?

   

  U kunt propranolol bij de apotheek kopen.

   

   

 • Bronvermelding

   

  Hartwijzer (z.d.). Bètablokkers. Beschikbaar op:

  https://www.hartwijzer.nl/bloeddrukverlagers (Bekeken op 30 juli 2019).

  Apotheek.nl (laatste update 12 juli 2016). Propranolol. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/propranolol#belangrijk-om-te-weten-over-propranolol (bekeken op 23 juni 2019).

  Fagg.(laatste update 23 06 2019). Propranolol. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 23 juni 2019)

  Hartstichting. (z.d.).Sporten en bètablokkers. Beschikbaar op: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (Bekeken op 23 juni 2019).

  Thuisarts.nl. (z.d.). Angina Pectoris. Beschikbaar op: https://www.thuisarts.nl/angina-pectoris/ik-heb-angina-pectoris (Bekeken op 23 juni 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Overdosering. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/propranolol__cardiovasculair_of_neurologisch_#overdosering (bekeken op 23 juni 2019).

   

 • Wanneer wordt Propranolol gebruikt?

   

  Propranolol kan worden gebruikt bij:

  • Verhoogde bloeddruk. Van een verhoogde bloeddruk merkt u vaak niets, maar bij verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren.
  • Hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van het hart. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: een copieuze maaltijd, te veel alcohol, te veel koffie, inspanning of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden.
  • Angina pectoris (hartkramp). Angina pectoris wordt onderverdeeld in stabiele angina pectoris en instabiele angina pectoris. Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan na een copieuze maaltijd, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust kunt u weer verder. Bij instabiele angina pectoris komt de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam, zonder inspanning onverwacht op. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden bel dan uw huisarts of de spoedeisende hulp.

   

  Propranolol kan ook worden gebruikt bij:

  • Migraine. Migraine is een bonzende hoofdpijn vaak aan één kant van het hoofd, die vaak gepaard gaat met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht. Propranolol kan worden gebruikt ter voorkoming van migraine.
  • Te hoge schildklierwerking. Wanneer uw schildklier te snel werkt, kunt u allerlei verschijnselen krijgen als een te snelle en onregelmatige hartslag met hartkloppingen, beven, zweten, onrust, opgejaagd gevoel, diarree en spierzwakte. Propranolol wordt gebruikt om het hartritme weer regelmatig te krijgen waardoor ook vaak het opgejaagde gevoel afneemt. Het behandelt niet de schildklierziekte zelf.
  • Beven. Wanneer u last heeft van trillen en er kan geen oorzaak worden gevonden, bijvoorbeeld een onderliggende ziekte of het gebruik van te veel koffie of alcohol, of stress dan kan propranolol voorgeschreven worden.
  • Examenvrees of plankenkoorts. Wanneer u last heeft van examenvrees of plankenkoorts die zich uit met een snelle hartslag, zweten en trillende handen, kan propranolol uitkomst bieden.
  • Ter voorkoming van een hartinfarct. Door afsluiting van een van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien, krijgt een deel van het hart te weinig zuurstof. Dit is een acute situatie. In het ziekenhuis krijgt u eerst een bètablokker via een infuus. En daarna krijgt u deze in tabletvorm. Is er een risico op een tweede infarct dan zal de arts een bètablokker voor langdurig gebruik voorschrijven, dit is meestal Metoprolol. Propranolol wordt voorgeschreven als Metoprolol niet kan worden voorgeschreven.

   

 • De effecten van propranolol op de verschillende aandoeningen

   

  • Het effect van propranolol op de bloeddruk is effectief na 6 weken. Onderbreek het gebruik niet. Laat uw bloeddruk meten om te kijken of het middel werkt.
  • Bij hartritmestoornissen zal het hartritme trager worden.
  • Bij angina pectoris merkt u dat u minder pijn op de borst heeft bij inspanning. =
  • Bij migraine wordt een onderhoudsdosis voorgeschreven die pas na 3 maanden effectief is. Merkt u dan nog steeds niets overleg dan met uw arts. Naarmate u ouder wordt, kunnen de migraine aanvallen minder worden. U kunt dan misschien stoppen met het medicijn.
  • Bij een te snel werkende schildklier kan propranolol tijdelijk worden ingezet voor de eigenlijke behandeling van de schildklierziekte. Het hartritme wordt rustiger en u kunt zich daardoor minder opgejaagd voelen.
  • Het is niet duidelijk waarom propranolol werkt bij beven.
  • Bij examenvrees of plankenkoorts kunt u het beste een propranolol tablet een uur van te voren innemen. Uw hartslag zal minder snel gaan en het trillen neemt af. De werking duurt zo’n 6 tot 8 uur. Door het afnemen van het trillen en zweten zal een stresscyclus doorbroken kunnen worden. Test propranolol eerst een keer uit, zodat u weet hoe u op dit middel reageert.

   

  Indien u propranolol als onderhoudsdosis gebruikt, staak dan nooit zomaar het middel. Overleg met uw arts zodat deze een afbouwschema kan voorschrijven.

  Bent u een dosis vergeten dan kunt u indien u een 1-malige dosis per dag inneemt uw dosis innemen, mits er een voldoende tussenpose is met de volgende dosis, minimaal 12 uur.

   

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Propranolol?

   

  Mogelijke bijwerkingen van Propranolol zijn:

  • Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen, dit kan variëren van milde (huiduitslag, jeuk, galbulten) tot zeer ernstige ( benauwdheid en /of opgezwollen gezicht) overgevoeligheid. Neem bij de milde vorm contact op met uw arts, bij de ernstige vorm is spoedeisende hulp geboden.
  • Vermoeidheid, traagheid (meestal voorbijgaand).
  • Te langzame hartslag of onregelmatig.
  • Kortademigheid, deze kan bij astma, longemfyseem en chronische bronchitis verergerd zijn. Heeft u hier last van neem dan direct contact op met uw huisarts.
  • Slaapstoornissen, nachtmerries.
  • Koude handen en voeten. Belemmerde bloedtoevoer naar handen en voeten, ziekte van Raynaud.
  • Diarree, misselijkheid, braken (meestal voorbijgaand).
  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan. Uw lichaam moet nog wennen aan een lagere bloeddruk. Binnen enkele dagen tot een paar weken zal de duizeligheid afnemen.
  • Hoofdpijn.
  • Droge mond.
  • Droge ogen.
  • Haaruitval.
  • Huiduitslag.
  • Impotentie. Vraag aan uw huisarts of de dosis eventueel lager kan of dat u een ander medicijn krijgt voorgeschreven.
  • Verwardheid, depressiviteit en hallucinaties.
  • Tekort aan witte bloedlichaampjes. Neem contact op met uw arts indien u plotseling koorts of keelpijn krijgt.
  • Propranolol kan de triglyceriden verhogen, mocht u al een hoog cholesterol hebben, overleg dan met uw arts of u propranolol kunt slikken.
  • Een aantal ziektes of symptomen kunnen verergeren onder andere: psoriasis, het Wolf-Parkinson-White-syndroom, het syndroom van Sjögren, de spierziekte myasthenia gravis. Overleg met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. En neem contact op met uw huisarts indien u dit middel gebruikt en u verergering van uw ziekte of syndroom constateert.

   

  Voor alle bijwerkingen geldt, raadpleeg uw huisarts indien de bijwerkingen langer aanhouden dan in de bijsluiter vermeld staat en u (erge) last of langdurige last heeft van de bijwerkingen.

  • Heeft u een verdoving nodig voor een ingreep dan kan het nodig zijn om propranolol te stoppen, propranolol mag niet in 1 keer gestopt worden, begin 48 uur voor de operatie met afbouwen.
  • Geef aan uw arts door indien u altijd een adrenaline injectie bij u draagt in verband met eventueel ernstige allergische reacties. Propranolol vermindert het adrenaline effect van een injectie. Wellicht kunt u beter geen propranolol gaan slikken.
  • Bij sporters verlaagd propranolol de prestatie.
  • Bij overdosering van propranolol moet u afhankelijk van de ernst van uw klachten direct een arts bellen of de spoedeisende hulp. Overdosering uit zich onder andere door een laag hartritme, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, benauwdheid, shock.

   

   

 • Zijn er interacties met andere medicijnen en Propranolol?

   

  Er zijn interacties tussen propranolol en andere medicijnen, zoals:

  • Andere medicijnen die de bloeddruk verlagen. Het effect kan te sterk worden.
  • Clonidine dat voorgeschreven kan worden bij opvliegers en als pijnstiller, maar ook bij ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van verslavende middelen.
  • Bepaalde pijnstillers van het NSAID-type (Non Steroid Anti Inflammatory Drug) zoals onder andere, ibuprofen of diclofenac (voltaren / salbutamol).
  • Bepaalde medicijnen tegen een vergrote prostaat. Samen met propranolol versterken ze de duizeligheid. Dit gaat vaak na een paar dagen over.
  • Bepaalde middelen tegen suikerziekte. Bij een te lage suikerspiegel kunt u hartkloppingen krijgen en gaan trillen. Propranolol gaat hartkloppingen tegen en trillen. U merkt dus minder snel dat u een te lage bloedsuiker heeft. Het is raadzaam om uw bloedsuikerwaarde regelmatig te (laten) controleren. Houd de andere symptomen van een te lage bloedsuiker zoals zweten, wazig zien en een honger gevoel goed in de gaten. Zij kunnen alsnog een waarschuwing zijn van een te lage bloedsuiker.
  • Sommige medicijnen tegen HIV.
  • Luchtwegverwijdende medicijnen tegen astma, longemfyseem en astmatische bronchitis.

   

 • Kan ik Propranolol zonder recept krijgen?

   

  U kunt propranolol uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Wat is Propranolol?

   

  Propranolol is een bètablokker. Bètablokkers zijn medicijnen die het hart ontlasten. Bij spanning en emotie maakt het lichaam stresshormonen aan. Deze worden in bepaald weefsel door bètareceptoren opgepakt, zo ook door cellen van het spierweefsel van het hart en bloedvaten. Bètablokkers voorkomen dit mechanisme. Waardoor het hart rustiger klopt, de bloeddruk daalt en de zuurstof behoefte van het hart vermindert.

   

 • Wanneer wordt Propranolol gebruikt?

   

  Propranolol kan worden gebruikt bij:

  • Verhoogde bloeddruk. Van een verhoogde bloeddruk merkt u vaak niets, maar bij verhoogde bloeddruk stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Hierdoor kunnen beschadigingen aan de wanden van de bloedvaten ontstaan. De bloedvaten worden minder soepel en vernauwen. Dit kan ernstige gevolgen hebben zoals een infarct of een beroerte. Ook kan de te hoge bloeddruk (ernstige) schade geven aan de ogen of nieren.
  • Hartritmestoornissen. Een hartritmestoornis is een afwijking in het ritme van het hart. Hartritmestoornissen variëren van onschuldig tot zeer ernstig. Vaak is de oorzaak onduidelijk. Mogelijke oorzaken zijn: een copieuze maaltijd, te veel alcohol, te veel koffie, inspanning of een schildklierziekte. Afhankelijk van de ernst van de hartritmestoornis moet deze behandeld worden.
  • Angina pectoris (hartkramp). Angina pectoris wordt onderverdeeld in stabiele angina pectoris en instabiele angina pectoris. Stabiele angina pectoris wordt veroorzaakt doordat het hart te weinig zuurstof krijgt vanuit de kransslagaders bij inspanning. Dit kan na een copieuze maaltijd, bij stress, lichamelijke inspanning enz. Meestal voelt u dan pijn op de borst vaak met uitstraling naar plekken in het bovenlichaam. Wanneer u dan even uitrust kunt u weer verder. Bij instabiele angina pectoris komt de borstpijn en de uitstralingen naar plekken in het bovenlichaam, zonder inspanning onverwacht op. Het risico op een hartinfarct is groot. Blijft de pijn aanhouden bel dan uw huisarts of de spoedeisende hulp.

   

  Propranolol kan ook worden gebruikt bij:

  • Migraine. Migraine is een bonzende hoofdpijn vaak aan één kant van het hoofd, die vaak gepaard gaat met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht. Propranolol kan worden gebruikt ter voorkoming van migraine.
  • Te hoge schildklierwerking. Wanneer uw schildklier te snel werkt, kunt u allerlei verschijnselen krijgen als een te snelle en onregelmatige hartslag met hartkloppingen, beven, zweten, onrust, opgejaagd gevoel, diarree en spierzwakte. Propranolol wordt gebruikt om het hartritme weer regelmatig te krijgen waardoor ook vaak het opgejaagde gevoel afneemt. Het behandelt niet de schildklierziekte zelf.
  • Beven. Wanneer u last heeft van trillen en er kan geen oorzaak worden gevonden, bijvoorbeeld een onderliggende ziekte of het gebruik van te veel koffie of alcohol, of stress dan kan propranolol voorgeschreven worden.
  • Examenvrees of plankenkoorts. Wanneer u last heeft van examenvrees of plankenkoorts die zich uit met een snelle hartslag, zweten en trillende handen, kan propranolol uitkomst bieden.
  • Ter voorkoming van een hartinfarct. Door afsluiting van een van de kransslagaders die het hart van zuurstof voorzien, krijgt een deel van het hart te weinig zuurstof. Dit is een acute situatie. In het ziekenhuis krijgt u eerst een bètablokker via een infuus. En daarna krijgt u deze in tabletvorm. Is er een risico op een tweede infarct dan zal de arts een bètablokker voor langdurig gebruik voorschrijven, dit is meestal Metoprolol. Propranolol wordt voorgeschreven als Metoprolol niet kan worden voorgeschreven.

   

 • Hoe gebruikt u Propranolol?

   

  Volg altijd het doktersvoorschrift op en lees voor gebruik de bijsluiter.

  De dokter zal een schema opstellen. Vaak begint u met een lagere dosis die langzaam aan wordt opgebouwd. Maar nooit meer dan 320 mg per dag. Neem het middel iedere dag op het(de)zelfde tijdstip(pen) in. U kunt propranolol met water innemen. Slik gelijk door zonder te kauwen. Als de capsules met verlengde afgifte voor u te groot zijn om in 1 keer door te slikken dan kunt u de korreltjes uit de capsule halen. Maar kauw niet op de korreltjes. Slik ze in 1 keer door. Het effect van propranolol zal bij de tabletten na een uur intreden. De werking van een capsule met vertraagde afgifte (‘retard’ capsule) begint binnen één tot twee uur en houdt 24 uur aan. Afhankelijk van de aandoening en uw klachten zal de arts u of gewone tabletten voorschrijven of de retard capsules.

   

 • De effecten van propranolol op de verschillende aandoeningen

   

  • Het effect van propranolol op de bloeddruk is effectief na 6 weken. Onderbreek het gebruik niet. Laat uw bloeddruk meten om te kijken of het middel werkt.
  • Bij hartritmestoornissen zal het hartritme trager worden.
  • Bij angina pectoris merkt u dat u minder pijn op de borst heeft bij inspanning. =
  • Bij migraine wordt een onderhoudsdosis voorgeschreven die pas na 3 maanden effectief is. Merkt u dan nog steeds niets overleg dan met uw arts. Naarmate u ouder wordt, kunnen de migraine aanvallen minder worden. U kunt dan misschien stoppen met het medicijn.
  • Bij een te snel werkende schildklier kan propranolol tijdelijk worden ingezet voor de eigenlijke behandeling van de schildklierziekte. Het hartritme wordt rustiger en u kunt zich daardoor minder opgejaagd voelen.
  • Het is niet duidelijk waarom propranolol werkt bij beven.
  • Bij examenvrees of plankenkoorts kunt u het beste een propranolol tablet een uur van te voren innemen. Uw hartslag zal minder snel gaan en het trillen neemt af. De werking duurt zo’n 6 tot 8 uur. Door het afnemen van het trillen en zweten zal een stresscyclus doorbroken kunnen worden. Test propranolol eerst een keer uit, zodat u weet hoe u op dit middel reageert.

   

  Indien u propranolol als onderhoudsdosis gebruikt, staak dan nooit zomaar het middel. Overleg met uw arts zodat deze een afbouwschema kan voorschrijven.

  Bent u een dosis vergeten dan kunt u indien u een 1-malige dosis per dag inneemt uw dosis innemen, mits er een voldoende tussenpose is met de volgende dosis, minimaal 12 uur.

   

   

 • Welke doseringen zijn er ?

   

  • Propranolol EG 10, 40 en 80 mg filmomhulde tabletten propranololhydrochloride
  • Propranolol EG Retard 80 en160 mg capsules met verlengde afgifte propranololhydrochloride
  • Inderal 10 en 40 mg filmomhulde tabletten
  • Hemangiol 3,75 mg/ml drank

   

 • Wat zijn de bijwerkingen van Propranolol?

   

  Mogelijke bijwerkingen van Propranolol zijn:

  • Overgevoeligheid voor een van de bestanddelen, dit kan variëren van milde (huiduitslag, jeuk, galbulten) tot zeer ernstige ( benauwdheid en /of opgezwollen gezicht) overgevoeligheid. Neem bij de milde vorm contact op met uw arts, bij de ernstige vorm is spoedeisende hulp geboden.
  • Vermoeidheid, traagheid (meestal voorbijgaand).
  • Te langzame hartslag of onregelmatig.
  • Kortademigheid, deze kan bij astma, longemfyseem en chronische bronchitis verergerd zijn. Heeft u hier last van neem dan direct contact op met uw huisarts.
  • Slaapstoornissen, nachtmerries.
  • Koude handen en voeten. Belemmerde bloedtoevoer naar handen en voeten, ziekte van Raynaud.
  • Diarree, misselijkheid, braken (meestal voorbijgaand).
  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan. Uw lichaam moet nog wennen aan een lagere bloeddruk. Binnen enkele dagen tot een paar weken zal de duizeligheid afnemen.
  • Hoofdpijn.
  • Droge mond.
  • Droge ogen.
  • Haaruitval.
  • Huiduitslag.
  • Impotentie. Vraag aan uw huisarts of de dosis eventueel lager kan of dat u een ander medicijn krijgt voorgeschreven.
  • Verwardheid, depressiviteit en hallucinaties.
  • Tekort aan witte bloedlichaampjes. Neem contact op met uw arts indien u plotseling koorts of keelpijn krijgt.
  • Propranolol kan de triglyceriden verhogen, mocht u al een hoog cholesterol hebben, overleg dan met uw arts of u propranolol kunt slikken.
  • Een aantal ziektes of symptomen kunnen verergeren onder andere: psoriasis, het Wolf-Parkinson-White-syndroom, het syndroom van Sjögren, de spierziekte myasthenia gravis. Overleg met uw arts of u dit middel kunt gebruiken. En neem contact op met uw huisarts indien u dit middel gebruikt en u verergering van uw ziekte of syndroom constateert.

   

  Voor alle bijwerkingen geldt, raadpleeg uw huisarts indien de bijwerkingen langer aanhouden dan in de bijsluiter vermeld staat en u (erge) last of langdurige last heeft van de bijwerkingen.

  • Heeft u een verdoving nodig voor een ingreep dan kan het nodig zijn om propranolol te stoppen, propranolol mag niet in 1 keer gestopt worden, begin 48 uur voor de operatie met afbouwen.
  • Geef aan uw arts door indien u altijd een adrenaline injectie bij u draagt in verband met eventueel ernstige allergische reacties. Propranolol vermindert het adrenaline effect van een injectie. Wellicht kunt u beter geen propranolol gaan slikken.
  • Bij sporters verlaagd propranolol de prestatie.
  • Bij overdosering van propranolol moet u afhankelijk van de ernst van uw klachten direct een arts bellen of de spoedeisende hulp. Overdosering uit zich onder andere door een laag hartritme, slaperigheid, verwardheid, hallucinaties, benauwdheid, shock.

   

   

 • Wanneer mag u Propranolol niet gebruiken?

   

  U mag propranolol onder andere in de volgende gevallen niet gebruiken:

  • Wanneer u een ernstige reactie heeft gehad op een van de bestanddelen van dit medicijn.
  • Wanneer u een onbehandeld hartfalen heeft.
  • Bij een te laag hartritme
  • Bij ernstige hartafwijkingen.
  • Bij een te laag hartritme.
  • Bij een te lage bloeddruk.
  • Wanneer u een slechte bloeddoorstroming in handen en voeten heeft.
  • Bij astma, chronische bronchitis en longemfyseem.
  • Bij een tumor van de bijniermerg.
  • Bij bepaalde stofwisselingsstoornissen.
  • Bij langdurig vasten.
   
  Heeft u bijwerkingen als vermoeidheid en /of duizeligheid, dan mag u niet autorijden. De bijwerkingen zijn in principe van voorbijgaande aard, maar kunnen weer toenemen wanneer de dosis omhoog gaat. Houd hier rekening mee. Neemt u propranolol voor examenvrees, dus 1-malig , weet dan ook dat u deze verschijnselen kunt krijgen, ga niet met uw eigen vervoermiddel naar het examen. Neemt u propranolol in voor een rijexamen, probeer propranolol dan eerst uit.
   
  Alcohol verwijdt de bloedvaten, dit kan de duizeligheid versterken die dit medicijn als mogelijke bijwerking heeft. Probeer voorzichtig uit of u alcohol kunt gebruiken.
   
  Roken heeft invloed op dit medicijn. Waarschuw uw arts indien u stopt met roken of als u juist weer begonnen bent met roken. De medicatie zal waarschijnlijk moeten worden aangepast.
   
  Laat uw arts weten als u binnen niet al te afzienbare tijd zwanger wilt worden. Of wanneer u zwanger bent. Propranolol kan invloed hebben op de foetus, maar wanneer uw klachten niet goed behandeld worden, kan dat ook invloed hebben op het kind. Misschien kunt u tijdelijk een ander medicijn slikken.
   
  Bij borstvoeding komen kleine hoeveelheden van propranolol in de moedermelk terecht. Overleg met uw huisarts of u dit middel kan blijven slikken. In dat geval zal uw arts uw baby mogelijk vaker willen controleren.

   

 • Zijn er interacties met andere medicijnen en Propranolol?

   

  Er zijn interacties tussen propranolol en andere medicijnen, zoals:

  • Andere medicijnen die de bloeddruk verlagen. Het effect kan te sterk worden.
  • Clonidine dat voorgeschreven kan worden bij opvliegers en als pijnstiller, maar ook bij ontwenningsverschijnselen bij het afkicken van verslavende middelen.
  • Bepaalde pijnstillers van het NSAID-type (Non Steroid Anti Inflammatory Drug) zoals onder andere, ibuprofen of diclofenac (voltaren / salbutamol).
  • Bepaalde medicijnen tegen een vergrote prostaat. Samen met propranolol versterken ze de duizeligheid. Dit gaat vaak na een paar dagen over.
  • Bepaalde middelen tegen suikerziekte. Bij een te lage suikerspiegel kunt u hartkloppingen krijgen en gaan trillen. Propranolol gaat hartkloppingen tegen en trillen. U merkt dus minder snel dat u een te lage bloedsuiker heeft. Het is raadzaam om uw bloedsuikerwaarde regelmatig te (laten) controleren. Houd de andere symptomen van een te lage bloedsuiker zoals zweten, wazig zien en een honger gevoel goed in de gaten. Zij kunnen alsnog een waarschuwing zijn van een te lage bloedsuiker.
  • Sommige medicijnen tegen HIV.
  • Luchtwegverwijdende medicijnen tegen astma, longemfyseem en astmatische bronchitis.

   

 • Waar kunt u Propranolol kopen?

   

  U kunt propranolol bij de apotheek kopen.

   

   

 • Kan ik Propranolol zonder recept krijgen?

   

  U kunt propranolol uitsluitend op recept krijgen.

   

 • Bronvermelding

   

  Hartwijzer (z.d.). Bètablokkers. Beschikbaar op:

  https://www.hartwijzer.nl/bloeddrukverlagers (Bekeken op 30 juli 2019).

  Apotheek.nl (laatste update 12 juli 2016). Propranolol. Beschikbaar op: https://www.apotheek.nl/medicijnen/propranolol#belangrijk-om-te-weten-over-propranolol (bekeken op 23 juni 2019).

  Fagg.(laatste update 23 06 2019). Propranolol. Beschikbaar op: http://bijsluiters.fagg-afmps.be/?localeValue=nl (Bekeken op 23 juni 2019)

  Hartstichting. (z.d.).Sporten en bètablokkers. Beschikbaar op: https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/medicijnen/betablokkers (Bekeken op 23 juni 2019).

  Thuisarts.nl. (z.d.). Angina Pectoris. Beschikbaar op: https://www.thuisarts.nl/angina-pectoris/ik-heb-angina-pectoris (Bekeken op 23 juni 2019).

  Farmacotherapeutisch kompas. (z.d.). Overdosering. Beschikbaar op: https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/propranolol__cardiovasculair_of_neurologisch_#overdosering (bekeken op 23 juni 2019).

   

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker

Registratienummer: BIG: 19065378617

Drs. Arco Verhoog studeerde farmacie aan de RUG (Groningen). Hij was van 2005 tot 2008 werkzaam als apotheker in Nederland en op Sint Maarten. Arco Verhoog is sinds 2008 werkzaam als beherend apotheker op Curacao.

Bijsluiters