Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Veelvuldig plassen en incontinentie zijn symptomen van een overactieve blaas. Betmiga ontspant de blaas waardoor symptomen verminderen.

Kies uw voorkeursbehandeling

Betmiga 25 mg 30 tabl.
€ 117,20
Betmiga 25 mg 30 tabl.
€ 117,20
Betmiga 50 mg 30 tabl.
€ 119,20

 • Wat is Betmiga?

  Betmiga kan de symptomen van een overactieve blaas verminderen. De werkzame stof mirabegron heeft een ontspannende werking op de spieren van de blaas. U kunt Betmiga bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Betmiga?

  Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen. Het kan enige tijd duren voordat dat Betmiga het gewenste effect heeft. Zijn de klachten na zes weken nog niet verminderd, overleg dan met een arts.

 • Bijwerkingen

  Als u dit medicijn gebruikt, kunt u te maken krijgen met bijwerkingen, waaronder:

  • Versnelde hartslag;
  • Urineweginfectie;
  • Maagdarmklachten (misselijkheid, diarree, verstopping);
  • Hoofdpijn;
  • Duizeligheid.

  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met een arts of apotheker.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Overleg met een arts als u borstvoeding geeft en dit geneesmiddel wilt gebruiken. In een enkel geval kan Betmiga duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig als u last van deze bijwerking heeft. Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Betmiga voor bij een overactieve blaas. De symptomen die bij deze aandoening horen, zijn onder andere:

  • Vaak moeten plassen;
  • De plas niet kunnen ophouden (incontinentie);
  • Plotseling hevige aandrang krijgen om te plassen.

  Een overactieve blaas kan het dagelijks leven nadelig beïnvloeden. Patiënten die hier last van hebben, blijven vaak het liefst de hele dag in de buurt van een toilet of schamen zich voor hun incontinentie. Bij een overactieve blaas trekt de blaasspier onwillekeurig samen, waardoor het voelt alsof de blaas vol zit terwijl dit niet het geval is. Betmiga ontspant de overactieve blaasspier zodat de blaas meer urine kan bevatten voordat het aandrangsignaal wordt gegeven. Hierdoor verminderen de klachten. De tabletten werken meestal binnen een paar uur.

 • Dosering

  Een arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe lang u dit medicijn moet blijven innemen. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 50 mg.

  Betmiga is niet geschikt voor kinderen. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Betmiga is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor mirabegron of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie bijsluiter);
  • Last heeft van een hoge bloeddruk die niet onder controle is.

  Overleg met een arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u lijdt aan lever- of nierproblemen, moeite heeft met plassen of als u een bepaalde afwijking in het hartritme (QT-verlenging) heeft. Gebruikt u nog andere medicijnen, overleg dan met een arts of u deze kunt combineren met Betmiga. In de bijsluiter vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

 • Wat is Betmiga?

  Betmiga kan de symptomen van een overactieve blaas verminderen. De werkzame stof mirabegron heeft een ontspannende werking op de spieren van de blaas. U kunt Betmiga bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Artsen schrijven Betmiga voor bij een overactieve blaas. De symptomen die bij deze aandoening horen, zijn onder andere:

  • Vaak moeten plassen;
  • De plas niet kunnen ophouden (incontinentie);
  • Plotseling hevige aandrang krijgen om te plassen.

  Een overactieve blaas kan het dagelijks leven nadelig beïnvloeden. Patiënten die hier last van hebben, blijven vaak het liefst de hele dag in de buurt van een toilet of schamen zich voor hun incontinentie. Bij een overactieve blaas trekt de blaasspier onwillekeurig samen, waardoor het voelt alsof de blaas vol zit terwijl dit niet het geval is. Betmiga ontspant de overactieve blaasspier zodat de blaas meer urine kan bevatten voordat het aandrangsignaal wordt gegeven. Hierdoor verminderen de klachten. De tabletten werken meestal binnen een paar uur.

 • Hoe gebruikt u Betmiga?

  Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water. U kunt dit medicijn met of zonder voedsel innemen. Het kan enige tijd duren voordat dat Betmiga het gewenste effect heeft. Zijn de klachten na zes weken nog niet verminderd, overleg dan met een arts.

 • Dosering

  Een arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe lang u dit medicijn moet blijven innemen. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

  • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 50 mg.

  Betmiga is niet geschikt voor kinderen. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Als u dit medicijn gebruikt, kunt u te maken krijgen met bijwerkingen, waaronder:

  • Versnelde hartslag;
  • Urineweginfectie;
  • Maagdarmklachten (misselijkheid, diarree, verstopping);
  • Hoofdpijn;
  • Duizeligheid.

  Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met een arts of apotheker.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Betmiga is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor mirabegron of voor een van de hulpstoffen in de tablet (zie bijsluiter);
  • Last heeft van een hoge bloeddruk die niet onder controle is.

  Overleg met een arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u lijdt aan lever- of nierproblemen, moeite heeft met plassen of als u een bepaalde afwijking in het hartritme (QT-verlenging) heeft. Gebruikt u nog andere medicijnen, overleg dan met een arts of u deze kunt combineren met Betmiga. In de bijsluiter vindt u meer informatie over deze onderwerpen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Neem dit geneesmiddel niet in als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Overleg met een arts als u borstvoeding geeft en dit geneesmiddel wilt gebruiken. In een enkel geval kan Betmiga duizeligheid veroorzaken. Bestuur geen voertuig als u last van deze bijwerking heeft. Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Bijsluiters