Online consult met een echte arts
Snelle en discrete hulp
Betrouwbaar & veilig

Omschrijving

Zofran voorkomt misselijkheid en braken als gevolg van een chemotherapie of bestraling. Het middel is verkrijgbaar in smelttabletten.

Kies uw voorkeursbehandeling

Zofran Melt 4 mg 10 smelttabl.
€ 143,50
Zofran Melt 4 mg 10 smelttabl.
€ 143,50
Zofran Melt 8 mg 10 smelttabl.
€ 225,50

 • Wat is Zofran?

  Zofran voorkomt misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie of radiotherapie. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in diverse varianten. U kunt Zofran bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Hoe gebruikt u Zofran?

  Zofran is verkrijgbaar als smelttabletten. Laat de tablet smelten op de tong en slik de substantie dan door. Neem Zofran smelttabletten ongeveer 1 tot 2 uur voor aanvang van de chemo- of radiotherapie in. Het medicijn kan dan goed inwerken. Na afloop van de therapie moet u Zofran nog enige dagen blijven gebruiken om vertraagde misselijkheid te voorkomen. Een arts weet welke variant van Zofran het meest geschikt is voor u.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen soms bijwerkingen geven. Gebruikt u Zofran, dan kunt u last krijgen van onder ander:

  • Hoofdpijn;
  • Obstipatie of andere maagdarmklachten;
  • Opvliegers of het erg warm hebben;
  • Afwijkende uitslagen in de leverfunctietest.

  Raadpleeg een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als het gaat om klachten die niet in de bijsluiter staan vermeld. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Zofran uitsluitend in overleg met een arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Zofran mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft. Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van alcohol.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Chemo- of radiotherapie kan zware misselijkheid veroorzaken. De werkzame stof in Zofran (ondansetron) zorgt ervoor dat het braakcentrum in de hersenen minder snel geprikkeld wordt, waardoor misselijkheid en braakneigingen niet optreden of –bij reeds bestaande klachten- afnemen.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering voor de smettabletten:

  • Volwassenen: 1 tot 2 uur voor aanvang van de behandeling 8 mg ondansetron innemen, na 12 uur gevolgd door nogmaals 8 mg. De dagen daarna tweemaal daags 8 mg innemen gedurende maximaal 5 dagen.

  Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Zofran is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor ondansetron of een van de gebruikte hulpmiddelen;
  • Het medicijn apomorfine gebruikt.

  Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel in de volgende gevallen:

  • U heeft u last van obstipatie, een leveraandoening, problemen met uw hart of een elektrolytenafwijking in het bloed;
  • U bent recentelijk geopereerd aan uw darmen of uw keel- of neusamandelen.

  Slikt u verder nog medicijnen? Deze kunnen een wisselwerking hebben met Zofran. Vermeld daarom bij een arts welke geneesmiddelen of voedingssupplementen u gebruikt. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in de bijsluiter.

 • Wat is Zofran?

  Zofran voorkomt misselijkheid en braken als gevolg van chemotherapie of radiotherapie. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in diverse varianten. U kunt Zofran bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

 • Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

  Chemo- of radiotherapie kan zware misselijkheid veroorzaken. De werkzame stof in Zofran (ondansetron) zorgt ervoor dat het braakcentrum in de hersenen minder snel geprikkeld wordt, waardoor misselijkheid en braakneigingen niet optreden of –bij reeds bestaande klachten- afnemen.

 • Hoe gebruikt u Zofran?

  Zofran is verkrijgbaar als smelttabletten. Laat de tablet smelten op de tong en slik de substantie dan door. Neem Zofran smelttabletten ongeveer 1 tot 2 uur voor aanvang van de chemo- of radiotherapie in. Het medicijn kan dan goed inwerken. Na afloop van de therapie moet u Zofran nog enige dagen blijven gebruiken om vertraagde misselijkheid te voorkomen. Een arts weet welke variant van Zofran het meest geschikt is voor u.

 • Dosering

  Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering voor de smettabletten:

  • Volwassenen: 1 tot 2 uur voor aanvang van de behandeling 8 mg ondansetron innemen, na 12 uur gevolgd door nogmaals 8 mg. De dagen daarna tweemaal daags 8 mg innemen gedurende maximaal 5 dagen.

  Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

 • Bijwerkingen

  Medicijnen kunnen soms bijwerkingen geven. Gebruikt u Zofran, dan kunt u last krijgen van onder ander:

  • Hoofdpijn;
  • Obstipatie of andere maagdarmklachten;
  • Opvliegers of het erg warm hebben;
  • Afwijkende uitslagen in de leverfunctietest.

  Raadpleeg een arts als u last krijgt van bijwerkingen, ook als het gaat om klachten die niet in de bijsluiter staan vermeld. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen.

 • Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

  Zofran is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor ondansetron of een van de gebruikte hulpmiddelen;
  • Het medicijn apomorfine gebruikt.

  Wees extra voorzichtig met dit geneesmiddel in de volgende gevallen:

  • U heeft u last van obstipatie, een leveraandoening, problemen met uw hart of een elektrolytenafwijking in het bloed;
  • U bent recentelijk geopereerd aan uw darmen of uw keel- of neusamandelen.

  Slikt u verder nog medicijnen? Deze kunnen een wisselwerking hebben met Zofran. Vermeld daarom bij een arts welke geneesmiddelen of voedingssupplementen u gebruikt. Meer informatie over deze onderwerpen vindt u in de bijsluiter.

 • Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

  Gebruik Zofran uitsluitend in overleg met een arts als u zwanger bent of zwanger wilt worden. Zofran mag niet gebruikt worden als u borstvoeding geeft. Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing wat betreft het gebruik van alcohol.

Bijsluiters