• Aandoening
 • Aandoening

Plasproblemen bij mannen

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Plasproblemen. Bij mannen boven de 40 is het een veelvoorkomend verschijnsel. Bijna een kwart van hen heeft hiermee te maken. De klachten lopen van mild tot ernstig, van een minder krachtige plasstraal of nadruppelen na het plassen tot pijn bij het plassen of zelfs niet meer kunnen plassen. Vaak verergeren hun plasproblemen met de jaren.

Veel plasproblemen door veroudering

Waarom mannen plasproblemen krijgen, is niet altijd duidelijk. Het heeft echter vaak te maken met de veroudering van het lichaam. Zo wordt de kans op prostaatklachten groter naarmate mannen ouder worden en kunnen er hierdoor plasproblemen ontstaan. Ook kunnen de spieren rond de uitgang van de blaas met de jaren minder goed gaan functioneren of is de wand van de blaas minder elastisch of juist te elastisch geworden. En zo zijn er meer oorzaken voor plasproblemen bij mannen te noemen. Gelukkig zijn ze vaak onschuldig van aard.

In dit artikel leest u over de verschillende soorten plasproblemen bij mannen, de mogelijke oorzaken ervan en de manier waarop ze verholpen kunnen worden. In de meest gevallen gaat dit vrij gemakkelijk.

Een stukje mannelijke anatomie

Alvorens we dieper ingaan op plasproblemen bij mannen, is een stukje mannelijke anatomie op zijn plaats. Natuurlijk beperken we ons tot de ‘onderdelen’ die een rol kunnen spelen bij plasklachten: de prostaat, de blaas, de plasbuis en de bekkenbodemspieren.

De prostaat, blaas, plasbuis en bekkenbodemspieren

De prostaat is een typisch mannelijk orgaan. Het is een kleine klier die bestaat uit miljarden kleine buisjes, die prostaatvocht produceren. Dit vocht wordt tijdens de ejaculatie samen met zaadcellen naar buiten gepompt doordat de prostaat zich samentrekt.

De prostaat zit vlak onder de blaasuitgang, aan het begin van de plasbuis en zit als een uitgeholde appel (maar dan ter grootte van een walnoot) om de plasbuis heen. Door de prostaat heen lopen de zaadleiders die van de testikels afkomen.

De bekkenbodemspieren liggen aan de onderkant van het bekken. Ze sluiten als het ware het bekken aan de onderkant af. Bij mannen lopen de blaasuitgang, plasbuis en de anus er doorheen. De bekkenbodemspieren ondersteunen de blaas en de darmen. Daarnaast zorgen ze mede voor het kunnen ophouden van de urine (en ontlasting) omdat ze in normale toestand aangespannen zijn. Hierdoor wordt de plasbuis dichtgedrukt. Wanneer de bekkenbodemspieren (bewust) worden aangestuurd om te ontspannen, gaat de plasbuis open en kan de blaas worden geleegd.

De verschillende plasproblemen bij mannen

Plasproblemen bij mannen zijn hinderlijk, maar wel vaak onschuldig. Bij een derde van de mannen gaan de klachten vanzelf over. Als ze aanhouden, is het verstandig om naar de huisarts te gaan.
We zetten de verschillende plasproblemen bij mannen op een rij:

 1. Een sterke aandrang tot plassen hebben, maar er komt geen of maar weinig urine;
 2. Het plassen komt moeilijk op gang;
 3. Vaker moeten plassen;
 4. ‘s Nachts vaak moeten plassen;
 5. Nadruppelen na het plassen;
 6. Een zwakke of onderbroken urinestraal;
 7. Langdurig plassen/ plassen in porties;
 8. Na het plassen het gevoel hebben dat de blaas niet leeg is;
 9. Urine moeilijk op kunnen houden/ incontinentie;
 10. Een brandend gevoel of pijn bij het plassen;
 11. Troebele urine.

Wie de onderstaande plasproblemen heeft, adviseren we zeker om naar de huisarts te gaan:

 1. Als de klachten steeds erger worden;
 2. Bij het plassen van bloed;
 3. Als plassen echt pijn doet;
 4. Bij plasklachten in combinatie met pijn in de buik of onderrug;
 5. Bij plasproblemen in combinatie met koorts;
 6. Als plassen niet meer lukt, ook niet in een vertrouwde omgeving.

Wat zijn de oorzaken van plasproblemen bij mannen?

Plasproblemen bij mannen kunnen verschillende oorzaken hebben. Gelukkig gaat het meestal niet om prostaatkanker, zoals vaak wordt gevreesd.

Als mannen plasklachten hebben, kan dat onder andere te maken hebben met:

 1. Veroudering. Wanneer mannen verouderen, veranderen de prostaat, de blaas en de zenuwen die deze organen aansturen. Dit kan plasproblemen veroorzaken;
 2. Een vergrote prostaat. De prostaat neemt in de loop der jaren in omvang toe. Hierdoor kan de plasbuis of de blaasuitgang afgekneld of geblokkeerd worden;
 3. De bekkenbodemspieren. Deze worden met de jaren slapper of spannen juist meer aan. Wanneer de bekkenbodemspieren slapper worden, wordt de plasbuis minder goed dichtgedrukt, waardoor er urine ‘ontsnapt’. Wanneer ze meer aanspannen, kan er onder andere teveel druk op de blaas komen te staan, waardoor iemand vaker of continu aandrang heeft om te plassen;
 4. Een urineweginfectie. Mogelijke plasproblemen bestaan dan bijvoorbeeld uit vaak kleine beetjes plassen, buikpijn en troebele urine, waar soms wat bloed in zit;
 5. Bepaald medicijngebruik. Zo staan antipsychotica, antidepressiva en ‘furosemide’, gebruikt ter behandeling van een hoge bloeddruk en hartfalen, erom bekend dat je er vaker van moet plassen;
 6. Een operatie via de plasbuis. Hierdoor kan er een vernauwing van de plasbuis ontstaan;
 7. Een SOA. Pijn bij het plassen kan door een SOA veroorzaakt worden;
 8. Kanker. Prostaatkanker of een kwaadaardig gezwel bij of in de blaas kan plasproblemen veroorzaken.

De behandeling van plasproblemen bij mannen

Er zijn verschillende manieren om plasproblemen bij mannen te behandelen. De methode waarvoor gekozen wordt, hangt natuurlijk af van de oorzaak van de plasproblemen en de ernst ervan. De huisarts kan hier onderzoek naar doen. Wellicht is nader onderzoek door een uroloog nodig.

Medicijnen, therapie of operatie?

Wanneer blijkt dat een vergrote prostaat de boosdoener is, kan deze bijvoorbeeld met medicijnen worden verkleind, waardoor de plasbuis minder bekneld raakt. Soms is hiervoor een operatie aan de prostaat nodig. Plasproblemen door onder,- of overactieve bekkenbodemspieren kunnen met bekkenbodemtherapie door een fysiotherapeut behandeld worden en bij een infectie aan de urinewegen of prostaat zal antibiotica worden voorgeschreven. Ook zijn de meeste SOA’s eenvoudig te genezen met een antibioticum of zalfje.

Blaas,- of prostaatkanker

Een kleine minderheid van plasproblemen bij mannen wordt veroorzaakt door prostaatkanker of blaaskanker. De behandeling van deze ziekten hangt af van het stadium waarin ze verkeren, het soort tumor en de conditie van de patiënt.

Mogelijke behandelmethoden zijn inwendige en uitwendige bestraling, het wegsnijden van de tumoren via de plasbuis (bij blaaskanker) en het verwijderen van de blaas of prostaat. Wanneer de prostaat,- of blaaskanker is uitgezaaid, is genezing niet meer mogelijk. Nu kan er gekozen worden voor een zogenoemde ‘palliatieve behandeling’ , ofwel een behandeling bedoeld om de kanker af te remmen en de klachten te bestrijden.

Start jouw consult