• Beweging
  • Beweging

Wat zijn nekklachten?

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Nekklachten zijn, na schouderklachten en lage-rugklachten, de meest voorkomende klachten van het bewegingsapparaat. Als fysiotherapeut zie ik daardoor veel patiënten met deze klachten. Zoals je misschien weet, was het onderwerp van de vorige reeks artikelen lage-rugklachten. Daarin werd een onderverdeling gemaakt tussen specifieke en a-specifieke lage-rugklachten. Ook bij nekklachten is dit onderscheid van toepassing. Voor de volledigheid zal ik het onderscheid nogmaals herhalen.

Vormen van nekklachten

  1. Bij specifieke nekklachten is de oorzaak van de klachten duidelijk. Net als bij lage-rugklachten kan een hernia de oorzaak zijn van de klachten. Bij een hernia komt namelijk de zenuwwortel in de verdrukking en dit kan pijn, tintelingen en krachtverlies veroorzaken in de nek, schouders en armen.
  1. Net als bij lage-rugklachten komen a-specifieke nekklachten veel vaker voor dan specifieke nekklachten. Hierbij wordt er vaak geen duidelijke oorzaak gevonden voor wat de klachten veroorzaakt. Bij veel gevallen van a-specifieke nekklachten is er een bepaalde spier die veel pijn doet: de monnikskapspier, hier zal ik later op terug komen.

Binnen de a-specifieke lage-nekklachten wordt er onderscheid gemaakt op basis van hoe lang de patiënt al last heeft van de klachten:

  1. 0-6 weken: acute nekklachten.
  2. 7-24 weken: subacute nekklachten.
  3. langer dan 6 maanden: chronisch nekklachten.

De monnikskapspier

Ik merk dat veel patiënten met a-specifieke nekklachten het lastig vinden om te begrijpen wat deze klachten precies inhouden. De pijn die zij aangeven zit vaak niet alleen in de nekregio, maar ook meer richting de schouders. Patiënten definiëren deze klachten soms dan ook als schouderklachten, terwijl het in werkelijkheid een rugspier is die de pijn veroorzaakt. Op onderstaande afbeelding is de spier te zien die in veel van de gevallen de nekpijn veroorzaakt: de monnikskapspier (musculus trapezius). Zoals je kunt zien loopt deze spier niet alleen in de nek, maar ook over de schouders en verder omlaag. Je kunt je dus misschien wel voorstellen dat de pijn niet alleen in de nekregio zit, maar ook in de schouderregio. Ondanks dat dit onder andere het schoudergebied is, noemen we het toch een nekklacht of nek/schouderklacht.

Stijve nek

Waarschijnlijk is een stijve nek een herkenbare klacht voor veel mensen. Vaak is dit in combinatie met pijn in de nek. Een stijve nek kan nekpijn veroorzaken en nekpijn kan een stijve nek veroorzaken. Het is dan ook vaak de vraag welke klacht als eerste opspeelde. Wanneer een stijve nek de oorzaak van nekpijn is, ligt dit vaak aan de lichaamshouding van iemand. Je kunt je vast voorstellen dat heel de dag met opgetrokken schouders rondlopen erg belastend is voor deze spieren. Dit kan dus nekpijn veroorzaken. Andersom kan het ook zo zijn dat iemand pijn heeft in de nek en daardoor zijn houding gaat aanpassen. Dit doe je eigenlijk om de pijn te vermijden, maar dit kan de pijn verergeren of pijn op een andere plaats veroorzaken.

Diagnose

Veel mensen in Nederland hebben last van nekklachten, het is alleen moeilijk om te zeggen hoeveel dit er precies zijn. Een deel van deze personen gaat niet naar de fysiotherapeut of huisarts omdat zij bijvoorbeeld vinden dat de klachten niet erg genoeg zijn om hiervoor een afspraak te maken. Eén van de taken van de huisarts en de fysiotherapeut is het stellen van een diagnose. Bij nekklachten gaan we eerst op zoek naar een verklaring voor de klachten. Wanneer blijkt dat er geen aanwijsbare oorzaak is voor de klachten wordt de diagnose a-specifieke nekklachten gesteld.

Wil je meer weten over nekklachten? Bijvoorbeeld hoe deze precies ontstaan en wat er aan gedaan kan worden? In de volgende artikelen zal dit verder worden uitgelicht. Ook krijg je een aantal tips om nekklachten in de toekomst te voorkomen.

Bronnen: Huisarts & Wetenschap, Nationaal Kompas

Start jouw consult