Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Avodart DHT

 • Vermindert plasproblemen als gevolg van een vergrote prostaat
 • Uitsluitend bedoeld voor mannen
 • Eenmaal per dag innemen

Over Avodart

Avodart wordt gebruikt bij de behandeling van benigne prostaathyperplasie, oftewel BHP. BHP is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een te sterke aanmaak van het hormoon dihydrotestosteron.

Naarmate de prostaat groeit, kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeilijkheden om te plassen en een noodzaak om vaak te plassen. Ook kan de urinestraal trager en zwakker worden. Als deze aandoening niet behandeld wordt, bestaat er een risico dat de urinestroom volledig geblokkeerd raakt (acute urineretentie). Er is dan onmiddellijk een medische behandeling nodig. In sommige gevallen zelfs een operatie, waarbij de prostaat verwijderd of verkleind wordt.

Het werkzaam bestanddeel in Avodart is dutasteride. Het behoort tot de groep geneesmiddelen die 5-alfa-reductaseremmers worden genoemd. Avodart vermindert de productie van dihydrotestosteron. Dit helpt het volume van de prostaat te verkleinen en de symptomen te verlichten. Het risico op acute urineretentie en een eventuele noodzakelijke operatie vermindert daardoor ook.

Avodart kan ook samen met een ander geneesmiddel (tamsulosine) gebruikt worden als behandeling voor de symptomen van prostaatvergroting.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

 • De gebruikelijke dosering is 1 capsule (0,5 mg) éénmaal per dag.

De capsules moeten in hun geheel ingeslikt worden, met wat water. Niet kauwen of de capsule openen. Contact met de inhoud van de capsules kan uw mond of keel irriteren. U kunt Avodart met of zonder voedsel innemen.

Avodart is een langetermijnbehandeling. Sommige mannen merken al snel een verbetering van hun symptomen. Bij anderen kan het tot 6 maanden duren voordat Avodart bij hen helpt. Blijf Avodart innemen voor zo lang uw dokter dit zegt.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. U kunt tijdens de behandeling met Avodart eten en drinken zoals u gewend bent.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Avodart

Heeft u te veel Avodart ingenomen? Neem direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten de capsule in te nemen? Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Stop niet met het innemen van Avodart zonder dat uw arts dit aanbevolen heeft. Het kan tot 6 maanden duren voordat u enige verbetering merkt.

Wanneer niet gebruiken

Avodart is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’;
 • Als u allergisch bent voor andere remmers van het type 5alfa-reductase;
 • Als u een ernstige leverziekte hebt.

Dit geneesmiddel is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassen mannen. Het mag niet worden ingenomen door vrouwen, kinderen of adolescenten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Er gelden een aantal waarschuwingen bij het gebruik van Avodart:

 • Licht uw arts in over eventuele leverproblemen. Het is mogelijk dat u bijkomende onderzoeken krijgt wanneer u een leverziekte hebt gehad en Avodart inneemt;
 • Vrouwen, kinderen en adolescentenmoeten contact met lekkende Avodart capsules vermijden omdat de werkzame stof door de huid geabsorbeerd wordt. Als er huidcontact is geweest, reinigt u het contactgebied onmiddellijkmet water en zeep.;
 • Gebruik een condoom tijdens seksueel contact.Dutasteride is aangetroffen in het sperma van mannen die Avodart gebruiken. Als uw partner (mogelijk) zwanger is, moet u vermijden dat ze aan uw sperma wordt blootgesteld. Dutasteride kan namelijk de normale ontwikkeling van een mannelijke baby beïnvloeden;
 • Er is gemeld dat dutasteride het aantal zaadcellen, het zaadvolume en de zaadcelbeweeglijkheid vermindert. Het is mogelijk dat dit uw vruchtbaarheid vermindert;
 • Avodart kan de bloedtest voor PSA(prostaatspecifiek antigeen), die soms gebruikt wordt om prostaatkanker op te sporen, beïnvloeden. Vertel uw arts dat u Avodart gebruikt voordat uw PSAwaarde wordt bepaald.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding ? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn, moeten contact met beschadigde capsules vermijden. Dutasteride wordt opgenomen via de huid en kan de normale ontwikkeling van een mannelijke baby aantasten. Dit risico is het grootst gedurende de eerste 16 weken van de zwangerschap.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruik u naast Avodart nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bepaalde geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Avodart en geven daardoor een groter risico op bijwerkingen. Deze geneesmiddelen zijn:

 • Verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk);
 • Ritonavir of indinavir (voor de behandeling voor HIV);
 • Itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties);
 • Nefazodon (antidepressivum);
 • Alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of hoge bloeddruk).

Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen inneemt. Uw dosering wordt dan mogelijk aangepast.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen er last van krijgt. Dat geldt ook voor Avodart. Bijwerkingen die eventueel kunnen optreden, zijn bijvoorbeeld:

Een zeer zelden voorkomende allergische reactie.

De symptomen van een allergische reactie kunnen bestaan uit:

 • Huiduitslag (die jeukend kan zijn);
 • Netelroos;
 • Zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen, de armen of de benen.

Zoek direct medische hulp als u last krijgt van één van deze symptomen en stop met het innemen van Avodart.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 op 10 mannen):

 • Impotentie (het onvermogen een erectie te krijgen of te behouden);
 • Verminderde zin in seks (libidoverlies);
 • Ejaculatiestoornissen;
 • Vergroting en/of gevoeligheid van de borsten (gynaecomastie);
 • Draaierigheid bij inname samen met tamsulosine.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u last van een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts op apotheker.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is dutasteride. Elke zachte capsule bevat 0,5 mg dutasteride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • In de capsule: mono en diglyceriden van capryl- en caprinezuur en butylhydroxytolueen (E321).
 • In de capsuleomhulling: gelatine, glycerol, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), (middellange keten) triglyceriden, lecithine.
 • In de drukinkt: rood ijzeroxide (E172) als kleurstof, polyvinylacetaatftalaat, propyleenglycol en macrogol.

De fabrikanten van Avodart zijn:

Catalent France Beinheim S.A. 74 rue Principale
F-67930 Beinheim
Frankrijk

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen

Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Avodart hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 19-09-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven