Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Codeïne (codeïnefosfaat)

 • Morfineachtige pijnstiller
 • Helpt bij lichte tot matige pijn
 • Ook bij kriebelhoest
 • Drink geen alcohol
 • Over Codeïne

Codeïne behoort tot een groep geneesmiddelen, genaamd opioïde analgetica (morfineachtige pijnstillers). Het middel kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere pijnstillers zoals paracetamol. Daarnaast behoort codeïne tot de groep van geneesmiddelen die de hoestprikkel dempen.

Codeïne wordt gebruikt bij lichte tot matige pijnklachten en bij aanhoudende kriebelhoest bij volwassenen en kinderen vanaf 12jaar.

Gebruik

Volg altijd de aanwijzingen van de arts. Neem de tablet in met voldoende water. Kauw de tablet niet kapot.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Bij hoest

 • Volwassenen: 10-20 mg per keer, elke 4-6 uur, maximaal 120 mg per dag (=24 uur).
 • Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar: 5-10 mg om de 6 uur innemen, naar behoefte. Neem niet meer dan 60 mg per 24 uur.

Bij lichte tot matige pijn

 • Volwassenen:30-60 mg per keer, maximaal 240 mg per dag (=24 uur). De dosis mag tot 4 maal daags worden genomen, met een interval van minimaal 6 uur.
 • Kinderen en jongeren vanaf 12 jaar: 0,5-1 mg per kg lichaamsgewicht om de 6 uur innemen, naar behoefte. Neem niet meer dan 240 mg per 24 uur.

Houdt u aan de maximale dosering. Bij doses hoger dan 60 mg per keer neemt het effect niet verder toe, maar de kans op bijwerkingen wel.

Dit geneesmiddel mag niet langer dan 3 dagen worden gebruikt. Wanneer de pijn na 3 dagen niet beter is, moet u uw arts raadplegen.

Codeïne mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 12 jaar, vanwege het risico op ernstige ademhalingsproblemen.

Alcohol/autorijden

Codeïne kan bijwerkingen geven die het reactievermogen beïnvloeden, zoals duizeligheid of slaperigheid. Neem geen deel aan het verkeer en bedien geen zware machines als u hier last van heeft. Houd kinderen die Codeïne gebruiken in de gaten als ze buitenspelen.

Alcohol kan de bijwerkingen van Codeïne uitlokken of versterken. Beperk of stop het gebruik van alcohol als u dit geneesmiddel gebruikt.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Codeïne

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Codeïne vergeten? Neem het medicijn alsnog in, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen.

Wilt u stoppen met Codeïne en heeft u dit medicijn langere tijd gebruikt? Overleg met een arts. U zou last kunnen krijgen van ontwenningsverschijnselen.

Wanneer niet gebruiken

Codeïne is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar na het chirurgisch verwijderen van de amandelen (tonsillen) of neusamandelen (adenoïden) vanwege het obstructieveslaapapneusyndroom (slaapstoornis waarbij tijdens de slaap perioden van ademstilstand of ernstig verzwakte ademhaling voorkomen);
 • Bij kinderen met ademhalingsproblemen, aangezien de symptomen van morfinetoxiciteit mogelijk erger kunnen zijn bij deze kinderen;
 • Als u weet dat u codeïne erg snel in morfine omzet (metaboliseert);
 • Als u borstvoeding geeft;
 • Als u last heeft van kortademigheid veroorzaakt door luchtwegaandoeningen zoals astma of longemfyseem;
 • Als uw lever onvoldoende werkt;
 • Als u hersenletsel of een verhoogde druk in de hersenen heeft;
 • Als u lijdt aan een aandoening die gepaard gaat met toevallen;
 • Als u bepaalde middelen gebruikt tegen ernstige neerslachtigheid of de ziekte van Parkinson (MAO-remmers, zoals moclobemide of selegiline) of als u deze de afgelopen twee weken gebruikt heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Soms is extra voorzichtigheid geboden bij gebruik van Codeïne. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

 • Bij ouderen;
 • Als er sprake is/was van een versnelde hartslag;
 • Bij een verminderde werking van nieren of bijnieren;
 • Bij koorts;
 • Bij mensen met colitis ulcerosa of een vernauwde urinebuis;
 • Na een operatie aan de buik of nieren;
 • Bij mensen met een galblaasprobleem of galstenen;
 • Bij een te langzaam werkende schildklier;
 • Bij mannen met een vergrote prostaat, al dan niet met vernauwde plasbuis;
 • Bij hart- en vaatziekten.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de situaties waarin u extra voorzichtig moet zijn met dit geneesmiddel.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Codeïne uitsluitend op aanraden van een arts als u zwanger bent.

Codeïne is niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Codeïne heeft een wisselwerking met een aantal medicijnen, waaronder:

 • Middelen die de bijwerkingen van codeïne, zoals een verminderde ademhaling en sufheid, kunnen versterken, zoals:
  • alcohol
  • slaapmiddelen
  • kalmerende middelen
  • middelen tegen psychose (ernstige geestesziekte)
  • middelen die angst en onrust verminderen
  • andere sterk werkzame pijnstillers
  • verdovings- en narcosemiddelen
  • MAO-remmers (middelen tegen depressie of de ziekte van Parkinson zoals moclobemide of selegiline). Codeïne mag pas twee weken na het stoppen met het gebruik van MAOremmers gebruikt worden.
 • Bepaalde middelen die de werking van codeïne volledig of gedeeltelijk kunnen tegen gaan, zoals naltrexon, buprenorfine en pentazosine. Het pijnstillende effect kan worden verminderd en/of er kunnen ontwenningsverschijnselen (zoals bijvoorbeeld gapen, tranenvloed, zweten, diarree, braken, trillen en onrustig slapen) optreden.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Codeïne zijn onder andere:

 • Ernstige overgevoeligheidsreacties met als verschijnselen sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn. Waarschuw direct een arts indien u last heeft van deze verschijnselen;
 • Obstipatie;
 • Vermoeidheid, sufheid, slaperigheid;
 • Duizeligheid;
 • Stoornissen in het zien;
 • Verhoogde darmactiviteit of ernstige zwelling van de dikke darm (toxische dilatatie colon) bij patiënten met colitis ulcerosa (terugkerende, ernstige ontsteking van de dikke darm);
 • Met name bij kleine kinderen: stuipen, verminderde ademhaling en verlaagde bloeddruk.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over alle mogelijke bijwerkingen van Codeïne.Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling

De werkzame stof in Codeïnefosfaat PCH is codeïnefosfaathemihydraat.

De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), aardappelzetmeel, lactose, siliciumdioxide (E551), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b).

De fabrikanten van Codeïnefosfaat PCH zijn:

Pharmachemie B.V. Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

TEVA Pharmaceutical Works Ltd Pallagi Ut 13
4042 Debrecen
Hongarije

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Codeïnefosfaat PCH hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 01-09-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven