Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Euthyrox

 • Schildkliermedicijn
 • Bij diverse schildklierafwijkingen
 • Innemen op lege maag
 • Heeft geen invloed op de rijvaardigheid

Over Euthyrox

Het werkzame bestanddeel van Euthyrox is levothyroxine. Levothyroxine lijkt sterk op het natuurlijke
hormoon dat de schildklier produceert.

Euthyrox wordt onder andere gebruikt bij bepaalde ziekten van de schildklier, zoals:

 • Struma; een vergrote schildklier. De vergroting ontstaat doordat de schildklier door bepaalde oorzaken gestimuleerd wordt om schildklierhormonen te produceren.
 • Hypothyreoïdie; de schildklier maakt te weinig hormonen aan, bijvoorbeeld na een schildklieroperatie. Euthyrox vult de hormoonbehoefte van het lichaam aan.
 • Hyperthyreoïdie; de schildklier maakt te veel hormonen aan. U mag in dat geval Euthyrox alleen gebruiken in combinatie met een medicijn dat de werking van de schildklier onderdrukt (thyreostaticum). Euthyrox zorgt dan voor voldoende schildklierhormoon in het lichaam.

Gebruik

Gebruik dit medicijn precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

Neem Euthyrox één keer per dag in op een nuchtere maag; een halfuur voor het ontbijt. U kunt de tablet(ten) het beste met wat vloeistof (bijvoorbeeld een half glas water) innemen. Bij gebruik door kinderen: los de tablet eerst op in wat water en laat het kind dit onmiddellijk opdrinken.

Let op: voedingsmiddelen of –supplementen met soja kunnen de opname van dit medicijn verminderen. Overleg met een arts als u begint of stopt met een voedingspatroon dat veel soja bevat. Het kan zijn dat uw dosering moet worden aangepast.

Als u merkt dat Euthyrox te sterk of juist te weinig werkt, overleg dan met uw arts of apotheker.

Dosering

Een arts bepaalt de dosering. De algemene richtlijnen voor de dosering van Euthyrox zijn als volgt:

 • Behandeling van euthyreoïde krop/recidief profylaxe na kropresectie: 75 – 200 microgram per dag.
 • Substitutie bij hypothyreoïdie bij volwassenen, wanneer schildklier niet genoeg produceert:
  Startdosis: 25 - 50 microgram per dag.
  Onderhoudsdosis: 100 – 200 microgram per dag.
 • Substitutie bij hypothyreoïdie bij kinderen, wanneer schildklier niet genoeg produceert:
  Startdosis: 12,5 - 50 microgram per dag.
  Onderhoudsdosis: 100 – 150 microgram per m2 lichaamsoppervlakte per dag.
 • Substitutie tijdens de gelijktijdige behandeling met thyreostatica bij hyperthyreoïdie: 50 – 100 microgram per dag.

Meer algemene doseringsadviezen zijn te lezen in de bijsluiter.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Euthyrox

Wanneer u te veel van Euthyrox heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of
apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Neem de volgende dosis bij het volgende ontbijt.

Als de behandeling met Euthyrox wordt gestopt, kunnen de klachten die samenhangen met een te trage werking van de schildklier weer terugkomen.

Wanneer niet gebruiken

Euthyrox is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel bijvoorbeeld niet in de volgende situaties:

 • Als bepaalde aandoeningen niet behandeld worden, namelijk: een onvoldoende werking van de bijnier, onvoldoende werking van de hypofyse en een aandoening die veroorzaakt wordt door te veel schildklierhormonen (thyreotoxicose);
 • Bij een acuut hartinfarct, een acute ontsteking van de hartspier (myocarditis) en/of een bepaalde acute aandoening waarbij zowel de hartspier als het weefsel eromheen ontstoken is (pancarditis);
 • Als u zwanger bent en medicijnen gebruikt die de schildklierwerking onderdrukken;
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’ van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt,

 • Als u aan bepaalde hartaandoeningen lijdt (hartkramp, hartzwakte en hartritmestoornissen);
 • Als u na de overgang bent en uw schildklier onvoldoende hormonen aanmaakt;
 • Als u diabetes heeft of antistollingstherapie ondergaat;
 • Als uw bijnieren niet goed werken (bijnierinsufficiëntie) en de behandeling om uw bijnierhormonen aan te vullen niet voldoende is;

Neem contact op met uw arts,

 • Voor u start of stopt met het innemen van orlistat of de behandeling met orlistat (afslankmedicijn) aanpast; het kan zijn dat u intensiever gecontroleerd dient te worden en dosisaanpassing nodig is;
 • Als u tekenen van psychotische aandoeningen ervaart (het kan zijn dat u intensiever gecontroleerd dient te worden en dosisaanpassing nodig is).
 • Meer waarschuwingen voor het gebruik van Euthyrox kunt u lezen in de bijsluiter. Overleg met een arts als u niet zeker weet of Euthyrox geschikt voor u is.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts over het gebruik van Euthyrox als u zwanger bent of wordt, of als u borstvoeding geeft.

Voor het goede verloop van een zwangerschap is een voldoende hoeveelheid schildklierhormoon
noodzakelijk. Daarom moet u Euthyrox blijven gebruiken als u zwanger bent. Tijdens de zwangerschap moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyreostatica (medicijnen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt. Uw arts kan, zo nodig, de dosering aanpassen.

Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Euthyrox tijdens de borstvoedingsperiode schadelijk is voor baby’s met een normaal werkende schildklier. Als u borstvoeding geeft, moet u Euthyrox niet gebruiken als u ook zogenaamde thyreostatica (medicijnen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Euthyrox heeft een wisselwerking met een groot aantal medicijnen, waaronder:

 • Antidiabetes medicijnen (bloedsuikerverlagende medicijnen);
 • Coumarinederivaten (medicijnen die bloedstolsels voorkomen);
 • Medicijnen die galzuren binden en hoog cholesterol verlagen (zoals cholestyramine of cholestipol). Zorg ervoor dat u Euthyrox inneemt 4 tot 5 uur voor deze medicijnen, omdat ze de opname van Euthyrox blokkeren in de darmen;
 • Antacida (tegen zure oprispingen), andere aluminium-, ijzer- of calciumbevattende medicijnen. Zorg ervoor dat u Euthyrox minstens 2 uur voor deze medicijnen inneemt, omdat ze anders het effect van Euthyrox verminderen;
 • Propylthiouracil (schildkliermedicijn);
 • Glucocorticoïden (anti-allergische/ontstekingsremmende medicijnen);
 • Bètablokkers (worden gebruikt bij hoge bloeddruk/hart- en vaatziekten);
 • Sertraline (antidepressivum);
 • Chloroquine of proguanil (ter voorkoming of behandeling van malaria);
 • Medicijnen die bepaalde leverenzymen activeren, zoals barbituraten of
 • carbamazepine;
 • Oestrogeenbevattende medicijnen voor hormoonaanvulling tijdens en na de menopauze of als anticonceptiemiddel;
 • Sevelameer (bij chronisch nierfalen);
 • Tyrosinekinaseremmers (anti-kanker en ontstekingsremmende medicijnen);
 • Protonpompremmers (medicijnen tegen maagzweren/zure oprispingen zoals omeprazol);
 • Orlistat (afslankmiddel);
 • Salicylaten (pijnstillend/koortsverlagend middel);
 • Dicoumarol (voorkomt bloedstolsels);
 • Furosemide in hoge doses van 250 mg (plaspil);
 • Clofibraat (bloedlipidenverlagend medicijn);
 • Ritonavir, indinavir, lopinavir (behandeling HIV-infectie);
 • Fenytoïne (medicijn tegen epilepsie);
 • Miodaron (bij een onregelmatige hartslag).

Als u een van deze medicijnen (heeft) gebruikt of als u ze gaat gebruiken, overleg dan met een arts. De arts weet of en hoe u uw medicijnen kunt combineren met Eutryrox.

Meer waarschuwingen over het gebruik van Euthyrox met andere medicijnen leest u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen hier last van. De bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Euthyrox zijn onder andere:

 • Onregelmatige of snelle hartslag;
 • pijn op de borst;
 • Hoofdpijn;
 • Spierzwakte of kramp;
 • Blozen;
 • Koorts;
 • Braken;
 • Menstruatiestoornissen;
 • Pseudotumor cerebri (verhoogde druk in het hoofd);
 • Trillen;
 • Rusteloosheid;
 • Slaapstoornissen;
 • Zweten;
 • Gewichtsverlies;
 • Diarree.

Deze bijwerkingen kunnen vooral optreden bij een te hoge of pas verhoogde dosering.

Als u een van deze of andere bijwerkingen ervaart, neem dan contact op met uw arts. Meer informatie over de bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Samenstelling

De werkzame stof in dit medicijn is levothyroxinenatrium, elke tablet bevat respectievelijk 25, 50,
75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 en 200 microgram levothyroxinenatrium.

De andere stoffen in dit medicijn zijn maïszetmeel, citroenzuur, croscarmellose natrium, gelatine,
magnesiumstearaat en mannitol (E421).

De fabrikanten van Euthyrox zijn:

Merck Healthcare KGaA Frankfurter Str. 250
Darmstadt
Duitsland

FAMAR HEALTH CARE SERVICES MADRID, S.A.U. Avda. Leganés, 62
Alcorcón, 28923 Madrid
Spanje

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Straße
68723 Plankstadt,
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Euthyrox hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 19-09-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven