Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Finasteride

 • Bij een goedaardige vergroting van de prostaat (BHP)
 • Vermindert plasklachten als gevolg van BHP
 • Uitsluitend bedoeld voor mannen
 • Tablet in zijn geheel innemen

Over Finasteride 5 mg

Finasteride 5 mg bevat de werkzame stof finasteride. Deze behoort tot de geneesmiddelgroep die bekend staat als antihormonen. Deze middelen gaan de werking van geslachtshormonen tegen.

Finasteride 5 mg wordt gebruikt bij de behandeling van goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie, BPH). Dit geneesmiddel:

 • Zorgt voor een verkleining van de vergrote prostaat;
 • Verbetert de urinestroom en andere verschijnselen (symptomen) van BPH;
 • Verlaagt het risico op het plotseling (acuut) achterblijven van urine in de blaas als gevolg van incomplete blaaslediging (urineretentie);
 • Verlaagt de kans op het moeten ondergaan van een operatie.

Finasteride 5 mg is uitsluitend bedoeld voor mannen.

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosering is één tablet van 5 mg per dag, met of zonder voedsel. Neem de tablet in zijn geheel in. De tablet mag niet worden gebroken of fijngemaakt.

Alcohol/autorijden

Finasteride heeft geen invloed op uw reactievermogen. U kunt bij het gebruik van dit geneesmiddel alles eten of drinken.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Finasteride 5 mg

Heeft u te veel van dit geneesmiddel ingenomen? Overleg dan met een arts of apotheker. Waarschuw ook een arts als een kind dit medicijn heeft ingenomen.

Bent u vergeten om de tablet Finasteride in te nemen? Doe dat dan alsnog, behalve als het al bijna tijd is voor de volgende tablet. Neem nooit een dubbele hoeveelheid medicijnen in om de gemiste tablet in te halen.

Overleg met een arts of apotheker als u wilt stoppen met dit geneesmiddel. Meestal moet u dit medicijn langere tijd (minstens 6 maanden) blijven gebruiken.

Wanneer niet gebruiken

Finasteride 5 mg is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder ‘Samenstelling’;
 • U bent een vrouw of kind (zie ook rubriek "Zwangerschap en borstvoeding").

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Pas op met het gebruik van Finasteride 5 mg in de volgende situaties:

 • Als uw seksuele partner zwanger is of kan zijn, dient u te voorkomen dat ze in aanraking komt met uw sperma (door een condoom te gebruiken). In sperma kan een kleine hoeveelheid van het geneesmiddel zitten. Dit kan de normale ontwikkeling van de geslachtsorganen van de baby verstoren.
 • Als er een PSA-bepaling bij u wordt gedaan. Dit omdat Finasteride 5 mg de resultaten van deze test kan beïnvloeden.
 • Wanneer u een groot resterend urinevolume en/of sterk verminderde urinestroom heeft; uw arts zal u zorgvuldig controleren.

U moet het onmiddellijk melden aan uw arts als er zich veranderingen voordoen in het borstweefsel, zoals knobbels, pijn, vergroting van borstweefsel of afscheiding uit een tepel, omdat dit tekenen kunnen zijn van een ernstige aandoening, zoals borstkanker.

Zwangerschap en borstvoeding

Finasteride mag niet worden toegediend aan vrouwen. De toediening van finasteride aan zwangere vrouwen kan afwijkingen aan de uitwendige geslachtsorganen van het mannelijke ongeboren kind veroorzaken.

Vrouwen die zwanger zijn of kunnen zijn, mogen geen fijngemaakte of gebroken finasteride tabletten aanraken vanwege de mogelijke opname van finasteride door de huid en de daaraan verbonden risico´s voor het mannelijke ongeboren kind (misvormde geslachtsorganen).

Als een zwangere vrouw in aanraking komt met Finasteride 5 mg, moet zij onmiddellijk een arts raadplegen.

De tabletten zijn omhuld met een dun laagje, zodat contact met finasteride wordt voorkomen mits de tabletten niet zijn gebroken of fijngemaakt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Finasteride 5 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Er zijn geen andere geneesmiddelen bekend die in combinatie met Finasteride 5 mg elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Finasteride 5 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met inname van Finasteride en raadpleeg onmiddellijk uw arts als u één of meer van de volgende verschijnselen ontwikkelt: opzwellen van het gezicht, opzwellen van de lippen of huiduitslag met hevige jeuk en de vorming van bultjes (urticaria).

Andere bijwerkingen van Finasteride 5 mg zijn onder andere:

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten):

 • Seksueel onvermogen (impotentie) en verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies). Deze bijwerkingen treden doorgaans aan het begin van de behandeling op en zijn meestal voorbijgaand van aard en verdwijnen weer als de behandeling wordt voortgezet.
 • Verminderde hoeveelheid sperma die vrijkomt bij een zaadlozing (ejaculatie).

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

 • Huiduitslag;
 • Ejaculatiestoornis;
 • Gevoeligheid/vergroting van de mannelijke borsten.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Hartkloppingen;
 • Jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria);
 • Overgevoeligheidsreacties zoals opzwellen van gezicht en lippen;
 • Toename leverenzymen;
 • Pijn in de testikels.

Daarnaast is het volgende gemeld: borstkanker bij mannen (zie ook rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Overleg met een arts of apotheker als u veel last heeft van bijwerkingen of als het om een bijwerking gaat die niet in de bijsluiter staat.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is 5 mg finasteride per tablet. De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

 • Natriumlaurylsulfaat
 • Voorverstijfseld zetmeel
 • Lactosemonohydraat
 • Microkristallijne cellulose (E 460a)
 • Natriumzetmeelglycolaat type A
 • Magnesiumstearaat (E572)

Filmomhulling:

Sepifilm:

 • Hypromellose (E464)
 • Microkristallijne cellulose
 • Macrogol 8 stearaat type I plus

De fabrikanten van Finasteride CF 5 mg zijn:

Kern Pharma S.L. Venus 72
08228 Terassa-Barcelona
Spanje

STADA Arzneimittel AG Stadastr. 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland

PharmaCoDane Aps Marielundvej 46 A
2730 Herlev
Denemarken

STADA Production Ireland Waterford Road
Clonmel, Co. Tipperary
Ierland

Orion Cooperation Orion Pharma Postbus 65
02101 Espoo
Finland

Aliud Pharma GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Str. 19
89150 Laichingen
Duitsland

Haupt Pharma Münster GmbH Schleebrüggenkamp 15
48159 Münster
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 14-11-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Maescu

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven