Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Metformine

 • Diabetesmedicijn
 • Helpt de bloedsuikerspiegel te verlagen
 • Tablet innemen bij de maaltijd
 • Pas op met alcohol

Over Metformine

Metformine is een diabetesmedicijn: een geneesmiddel dat de bloedsuikerspiegel verlaagt. Bij diabetes maakt de alvleesklier niet genoeg insuline aan of is het lichaam niet in staat om de aangemaakte insuline goed te gebruiken. Dit leidt tot een hoge bloedsuikerspiegel. Als de bloedsuikerspiegel langdurig te hoog is, kan dit schadelijk zijn voor de bloedvaten, de zenuwen en de organen.

Gebruik

De richtlijnen voor het innemen van Metformine zijn als volgt:

 • Neem de tabletten in met wat water en zonder ze fijn te kauwen;
 • U kunt Metformine het beste bij de maaltijd innemen. Dit helpt maagdarmklachten te voorkomen;
 • Als u het medicijn eenmaal per dag inneemt, slikt u het ’s ochtends bij het ontbijt;
 • Moet u dit geneesmiddel meerdere malen per dag innemen? Verspreid de doses dan zo goed mogelijk over de dag. Neem het medicijn bijvoorbeeld bij elke maaltijd in.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • Kinderen van 10 jaar en ouder: de gebruikelijke startdosering is eenmaal daags 500 mg of 850 mg Metformine. De maximale dagelijkse dosis is 2000 mg verdeeld over 2 of 3 doses.

De behandeling van kinderen tussen 10 en 12 jaar wordt alleen aanbevolen op uitdrukkelijk advies van uw arts, aangezien de ervaring bij deze leeftijdsgroep beperkt is.

 • Volwassenen: de gebruikelijke startdosering is twee tot drie maal per dag 500 mg of 850 mg Metformine. De maximale dagelijkse dosis is 3000 mg verdeeld over 3 doses.

Als u ook insuline inneemt, vertelt uw arts u hoe u met Metformine moet starten. De arts zal regelmatig uw bloedsuikerspiegel en nierfunctie controleren.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Metformine

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Dan kan er melkzuuracidose ontstaan (zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’). Neem direct contact op met een arts of met de spoedeisende hulp als dit gebeurt: melkzuuracidose kan tot coma leiden.

Bent u een dosis Metformine vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten tablet(ten) over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Stop niet zomaar met het gebruik van Metformine zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Metformine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor metformine of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u nier- of leverproblemen heeft;
 • Als u niet-gereguleerde diabetes heeft, zoals een ernstige hyperglykemie (te hoge bloedsuikerspiegel), misselijkheid, overgeven, uitdroging, snelle gewichtsverlies of ketoacidose;
 • Als u uitgedroogd bent, bijvoorbeeld als gevolg van langdurige of ernstige diarree, of herhaaldelijk overgeven. Dit kan het risico van melkzuuracidose vergroten;
 • Als u een ernstige infectie heeft, (bijvoorbeeld aan de longen). Dit kan het risico op melkzuuracidose vergroten;
 • Als u wordt behandeld voor hartfalen of onlangs een hartaanval heeft doorgemaakt, als u ernstige problemen met uw bloedsomloop heeft (bijvoorbeeld shock) of als u ademhalingsproblemen heeft. Dit kan het risico op melkzuuracidose vergroten;
 • Als u veel alcohol drinkt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij het gebruik van Metformine gelden een aantal extra waarschuwingen, waaronder:

Wees attent op het risico op melkzuuracidose

 • Vraag de arts om advies als u een operatie moet ondergaan. Of als u een röntgenonderzoek of scan krijgt waarbij jodiumhoudend contrastmiddel in uw bloedbaan wordt geïnjecteerd. U moet gedurende een bepaalde periode vóór en na het onderzoek of operatie stoppen met het innemen van Metformine. Uw arts beslist of u gedurende deze tijd een andere behandeling nodig heeft.
 • Metformine hydrochloride Mylan kan een zeer zeldzame, maar ernstige complicatie, melkzuuracidose genoemd, veroorzaken, vooral als uw nieren niet goed werken. Het risico op melkzuuracidose is ook verhoogd bij ongecontroleerde diabetes, langdurig vasten of alcoholinname. De symptomen van melkzuuracidose zijn braken, buikpijn met spierkrampen, een algemeen onwel gevoel met ernstige vermoeidheid en problemen met ademhalen. Als dit bij u gebeurt, kan het zijn dat u onmiddellijk moet worden behandeld, omdat melkzuuracidose tot coma kan leiden. Neem direct contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wees attent op lage bloedsuikers (hypoglykemie)

 • Als u Metformine inneemt in combinatie met bepaalde andere diabetesmedicijnen (zoals sulfonylureumpreparaten, insuline, meglitiniden), bestaat het risico op hypoglykemie. Een lage bloedsuiker geeft klachten als zwakte, duizeligheid, transpiratie, snelle hartslag, wazig zicht of concentratieproblemen. Het helpt meestal als u iets eet of drinkt dat suiker bevat.

Alcohol/autorijden

Drink geen alcohol terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol kan het risico op een ernstige bijwerking (melkzuuracidose) vergroten, met name als u leverproblemen heeft of ondervoed bent.

Pas op met autorijden als uw bloedsuikerspiegel niet stabiel is. Een te lage bloedsuikerspiegel kan uw reactievermogen beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. U heeft mogelijk een ander geneesmiddel nodig.

Metformine is niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Metformine heeft een wisselwerking met een aantal andere medicijnen, waaronder:

 • ACE-remmers;
 • Diuretica (plastabletten);
 • Bèta-2-agonisten zoals salbutamol of terbutaline;
 • Corticosteroïden;
 • Andere diabetesmedicijnen.

Als u een van deze medicijnen gebruikt of gaat gebruiken, moet er mischien vaker een bloedsuikertest bij u worden gedaan. Ook kan de arts eventueel de dosering Metformine aanpassen.

Vertel het de arts ook als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van Metformine zijn onder andere:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Maagdarmklachten, meestal aan het begin van de behandeling. Neem de tabletten tijdens de maaltijd in om deze bijwerking te verminderen. Neem contact op met de arts als u last blijft houden van deze klachten.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • Smaakverandering.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

 • Melkzuuracidose (zie rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’) Neem direct contact op met een arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Melkzuuracidose kan tot coma leiden;
 • Huidreacties, zoals roodheid, jeuk of uitslag (netelroos);
 • Verlaagde vitamine B12-waarden in het bloed;
 • Afwijkingen in de leverfunctietesten of hepatitis (leverontsteking). Als dit bij u gebeurt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en waarschuw uw arts.

Meer informatie over de bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts of apotheker als u last krijgt van deze of andere bijwerkingen.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel is metforminehydrochloride.

Metformine hydrochloride Mylan bevat 500 mg, 850 mg of 1000 mg metforminehydrochloride per tablet.

De andere bestanddelen zijn povidon K 90, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol.

De fabrikanten van Metformine zijn:

Milpharm Limited,

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Metformine hydrochloride Mylan hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 04-10-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven