Actonel

Wat is Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks  Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden, die worden gebruikt om botziekten te behandelen. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?

Wat is Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks 

Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden, die worden gebruikt om botziekten te behandelen. Het werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te maken, zodat ze minder snel zullen breken. 
 
Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw bot. 
 
Postmenopauzale osteoporose is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de menopauze en waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting. Osteoporose kan ook voorkomen bij mannen als gevolg van een aantal oorzaken, waaronder veroudering en/of een laag gehalte van het mannelijk hormoon, testosteron. Vrouwen die vroeg in de menopauze zijn gekomen en patiënten die langdurig werden behandeld met steroïden hebben een grotere kans om ostoporose te krijgen. 

 
De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen ook leiden tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met osteoporose hebben geen klachten en misschien weet u niet eens dat u het heeft gehad. 
 
Waar wordt Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks voor gebruikt 

De behandeling van osteoporose 
•    bij vrouwen na de menopauze. De preventie van oteoporose 
•    bij vrouwen met een verhoogd risico op osteoporose (waaronder lage botmassa, vroege menopauze of een familie geschiedenis van oteoporose) 
•    bij vrouwen na de menopauze die langdurig een hoge dosis steroïden moeten gebruiken. 
•    Het behoudt of verhoogt de botmassa.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken: 

•    U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.  
•    Als uw arts u heeft verteld dat u een aandoening heeft die hypocalciëmie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed). 
•    Als uw arts u heeft verteld dat u een aandoening heeft die hypocalciëmie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed). 
•    Als u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden. 
•    Als u borstvoeding geeft. 
•    Als u ernstige nierproblemen heeft. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?      
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt
• Als u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand). 
•    Als u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, hormoonafwijkingen van de bijschildklier, die beide leiden tot een laag bloedcalciumgehalte). 
•    Als u slokdarmklachten heeft of heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). Bijvoorbeeld als u pijn of moeite heeft of heeft gehad met het doorslikken van voedsel, of als uw arts u eerder heeft verteld dat u een Barrett slokdarm heeft (een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies is veranderd). 
•    Als uw dokter u heeft verteld dat u dat u bepaalde suikers niet verdraagt (zoals lactose). 
•    Als u pijn, zwelling of gevoelloosheid hebt of heeft gehad van de kaak of een ‘zwaar gevoel van de kaak’ of het loslaten van een tand heeft of heeft gehad. 
•    Als u een tandheelkundige behandeling of operatie moet ondergaan, vertel uw tandarts dan dat u wordt behandeld met Actonel. 
Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u Actonel gebruikt bij één van de bovenstaande situaties. 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Natriumrisedronaat wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen 

Geneesmiddelen met een van de volgende bestanddelen verminderen de werking van Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks als u ze gelijktijdig inneemt: 
•    calcium 
•    magnesium 
•    aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen) 
•    ijzer 
Neem deze middelen minstens 30 minuten na uw Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks tablet in. 
 
Neemt u naast Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 

Het is heel belangrijk dat u Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks NIET inneemt met voedsel of drank (afgezien van gewoon leidingwater), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk) mogen NIET worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, aangezien zuivelproducten calcium bevatten (zie rubriek 2). 
Neem voedsel of drank (afgezien van gewoon water) minstens 30 minuten na uw Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks tablet. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 

Gebruik Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks NIET wanneer u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie rubriek 2 ‘Gebruik Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks NIET’). Het mogelijke risico van het gebruik van natriumrisedronaat (de werkzame stof in Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks) voor zwangere vrouwen is onbekend. Gebruik Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks NIET wanneer u borstvoeding geeft (zie rubriek 2 ‘Gebruik Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks NIET’). 
Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks mag alleen gebruikt worden voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en mannen. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 

Van Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 
 
Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks bevat lactose 

Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks bevat een kleine hoeveelheid lactose (zie rubriek 2).

3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Gebruikelijke dosering voor Actonel Wekelijks: 

De gebruikelijke dosering bestaat uit ÉÉN tablet /Actonel Wekelijks (35 mg natriumrisedronaat) eenmaal per week. 
Kies een dag van de week die het best binnen uw schema past. Neem de tablet iedere week op uw gekozen dag. 

Om het gemakkelijker voor u te maken om de tablet elke week op de juiste dag in te nemen is er een hulpmiddel ingevoegd in de verpakking van Actonel Wekelijks. 
Aan de achterzijde van de doordrukstrip staan vakjes/ruimtes. Noteer de dag van de week die u heeft uitgekozen om de Actonel Wekelijks tablet in te nemen. Noteer ook de data waarop u de tablet gaat innemen. 

Wanneer moet u de Actonel Wekelijks tablet innemen 

Neem uw Actonel Wekelijks tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van gewoon water) of andere geneesmiddel van de dag. 

Gebruikelijke dosering voor Actonel 5 mg: 

De gebruikelijke dosering bestaat uit ÉÉN Actonel tablet (5 mg natriumrisedronaat) eenmaal per dag. De dagen van de week staan afgedrukt op de achterzijde van de doordrukstrip voor uw gemak. Met dit geheugensteuntje zult u zich herinneren om elke dag uw geneesmiddel in te nemen. 

Wanneer moet u de Actonel 5 mg/ tablet innemen 

HET BESTE IS om uw Actonel tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van gewoon water) of ander geneesmiddel van de dag in te nemen. 
Als inname van uw Actonel tablet voor het ontbijt niet mogelijk is, neem dan uw tablet op een lege maag elke dag op hetzelfde moment, op een van de volgende manieren:
• OF 
Tussen de maaltijden: minstens 2 uur na uw andere geneesmiddelen en nadat u de laatste keer heeft gegeten of gedronken (leidingwater mag wel). Wanneer u de tablet heeft ingenomen, mag u wederom twee uur lang niets eten of drinken behalve gewoon leidingwater.
• OF 
In de avond: minstens 2 uur na uw andere geneesmiddelen en nadat u de laatste keer heeft gegeten of gedronken (leidingwater mag wel). U mag Actonel niet korter dan 30 minuten voor het naar bed gaan innemen. 

 
HOE moet u de Actonel tablet innemen 
•    Neem de tablet terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt. 
•    Slik de tablet door met tenminste één glas (120 ml) gewoon water. Neem uw tablet niet in met mineraal water of ander drinken dan gewoon water. 
•    Slik de tablet in zijn geheel door. De tablet mag niet opgezogen of gekauwd worden.
•     Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet. 
 
Uw arts zal u vertellen of u calcium- en vitaminesupplementen nodig heeft als u dit niet voldoende in uw dagelijkse voedsel neemt. 
 
Als u meer van Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks heeft ingenomen dan u zou mogen 

Als u of iemand anders per ongeluk meer Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks heeft ingenomen dan voorgeschreven, drink een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
 
Als u bent vergeten Actonel Wekelijks in te nemen 
Als u bent vergeten uw tablet in te nemen op uw gekozen dag, neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Daarna neemt u weer eenmaal per week een tablet in op de dag dat u die normaal gesproken zou innemen. 
 
Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen. 

Als u bent vergeten Actonel 5 mg in te nemen 
 
Als u bent vergeten uw tablet in te nemen, dan kunt u deze op het eerst volgende juiste moment innemen volgens de bovenstaande instructies (voor het ontbijt, tussen de maaltijden, of in de avond). 
 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. 

 
Als u stopt met het innemen van Actonel 5 mg/Actonel Wekelijks 

Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa beginnen te verliezen. Bespreek dit met uw arts voordat u overweegt om de behandeling te staken. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
 
Stop de inname van Actonel en neem onmiddellijk contact met uw arts op als u een van de volgende bijwerkingen ervaart: 
•    Klachten van ernstige allergische reacties zoals: 
o    Zwelling van het gezicht, tong of keel 
o    Problemen met slikken 
o    Netelroos en moeilijkheden met ademhalen
•     Ernstige huidreacties, zoals blaarvorming van de huid. 
 
Licht uw arts meteen in als u de volgende bijwerkingen ervaart: 
•    Oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid 
•    Botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van een tand (zie rubriek 2) 
•    Klachten aan de slokdarm zoals pijn bij het slikken, moeite met slikken, pijn op de borst of brandend maagzuur of toegenomen brandend maagzuur. 
 
In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke fractuur van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk aan het dijbeen 
 
In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen. 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (kan gemeld worden door tot 1 op de 10 patiënten) 
•    Spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag,  obstipatie, een ‘vol’ gevoel, een opgeblazen gevoel, diarree. 
•    Pijn in uw botten, spieren of gewrichten. 
•    Hoofdpijn. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen (kan gemeld worden door tot 1 op de 100 patiënten) 
•    Ontsteking van of zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) en daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie sectie 2 ”Wees extra voorzichtig en praat met uw arts VOORDAT u begint met Actonel”), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de maag loopt). 
•    Ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke  verandering van het gezichtsvermogen). 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (kan gemeld worden door tot 1 op de 1000 patiënten) 
•    Ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de buis  die uw mond met uw maag verbindt). 
•    Er zijn abnormale levertesten gemeld. Deze zijn alleen waar te nemen door middel van een  bloedtest. 
 
Tijdens post-marketing ervaringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld 
Zeer zelden: Neem contact op met uw arts als u oorpijn, uitscheiding uit het oor en/of een oorinfectie hebt. Dit kunnen tekenen van botschade in het oor zijn. 
Onbekende frequentie; 
•    Haaruitval 
•    Leverstoornissen, sommige meldingen waren ernstig 
 
Heel sporadisch kan aan het begin van de behandeling het bloedcalcium- en fosfaatgehalte dalen. Dit zijn meestal kleine wijzigingen die geen symptomen veroorzaken.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

•    Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
•    Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en doordrukstrip achter ‘EXP:’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die  maand. 
•    Voor dit geneesmiddel gelden geen bijzondere bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in Actonel Wekelijks? 
De werkzame stof in dit middel is natriumrisedronaat. Elke tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat, overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur. 
 
De andere stoffen in dit middel zijn: 
Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), crospovidone A, magnesiumstearaat en microkristallijne cellulose. 
 
Tabletomhulling: hypromellose, macrogol, hydroxypropylcellulose, watervrij colloidale siliciumdioxide, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172). 

Welke stoffen zitten er in Actonel 5 mg? 

Het werkzame bestanddeel is natriumrisedronaat. Elke tablet bevat 5 mg natriumrisedronaat, overeenkomend met 4.64 mg risedroninezuur. 
 
De andere bestanddelen zijn: 
Tabletkern: lactosemonohydraat (zie rubriek 2), crospovidon, magnesiumstearaat en microkristallijne cellulose. 
 
Tabletomhulling: hypromellose, macrogol, hydroxypropylcellulose, en watervrij colloidale siliciumdioxide, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172). 

 
Hoe ziet Actonel Wekelijks er uit en hoeveel zit er in een verpakking? 

Actonel Wekelijks 35 mg tabletten zijn ovale (11,7 x 5,8 mm), licht oranje filmomhulde tabletten met de letters “RSN” aan de ene zijde en “35 mg” aan de andere zijde. De tabletten worden geleverd in doordruk verpakkingen van 1, 2, 4, 10, 12 of 16 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 

Hoe ziet Actonel 5 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking 

Actonel 5 mg filmomhulde tabletten zijn ovale, gele tabletten met de letters “RSN” aan de ene zijde en 
“5 mg” aan de andere zijde. De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 14, 28 (2x14), 84 (6x14), 98 (7x14) tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.