Amoxicilline bijsluiter

In dit informatiedossier vindt u algemene informatie over Amoxicilline. Gaat u dit geneesmiddel gebruiken, lees dan ook de Amoxicilline bijsluiter goed door. Hierin leest u meer over het gebruik en de dosering van dit geneesmiddel. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een arts of apotheker.

Wat is Amoxicilline en waar wordt het voor gebruikt?

Amoxicilline is een breedspectrum antibioticum. Artsen schrijven deze antibioticakuur voor bij diverse soorten bacteriële infecties, waaronder luchtweginfecties (longontsteking, bronchitis, middenoorontsteking, bijholteontsteking), blaasontsteking, de ziekte van Lyme, chlamydia en hersenvliesontsteking. De werkzame stof amoxicilline verspreidt zich via het bloed naar alle weefsels in het lichaam en zorgt er vervolgens voor dat de aanwezige bacteriën worden gedood. Klachten als pijn, koorts en een ziek gevoel verdwijnen hierdoor snel. Amoxicilline is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Wat u moet weten voordat u Amoxicilline gebruikt

Gaat u dit medicijn voor het eerst gebruiken? Houd dan rekening met het volgende:

  • Gebruik Amoxicilline niet als u overgevoelig bent voor de werkzame stof amoxicilline, andere penicilline of voor een van de overige bestanddelen;
  • Een antibioticakuur moet altijd helemaal worden afgemaakt, ook als u geen last meer heeft van de klachten. Stopt u eerder met het gebruik van het medicijn, dan kan de infectie terugkeren;
  • Amoxicilline mag in normale hoeveelheden gebruikt worden tijdens een zwangerschap en het geven van borstvoeding. Meld het een arts wel altijd als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
  • Dit geneesmiddel kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden (wisselwerking). Dit geldt onder andere voor het buiktyfusvaccin en bepaalde bloedverdunners. Een arts weet om welke geneesmiddelen het gaat.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Amoxicilline wordt door onder andere geleverd in capsules. Slik deze zonder te kauwen door met voldoende vloeistof. Dit kan voor, tijdens of na de maaltijd. Krijgt u snel last van maagdarmklachten, dan kunt u de capsule het beste met wat voedsel innemen. Een arts bepaalt welke sterkte u moet innemen en hoe lang u Amoxicilline moet gebruiken. Over het algemeen duurt een kuur tussen de 5 en 15 dagen. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering en lees voor gebruik de Amoxicilline bijsluiter.

Mogelijke bijwerkingen

Amoxicilline wordt over het algemeen probleemloos verdragen. Soms treden er wat bijwerkingen op, waaronder:

  • Maagdarmklachten (misselijkheid, buikpijn, diarree);
  • Huiduitslag en/of jeuk. Overleg met een arts als u hier last van krijgt;
  • Schimmelinfecties van de slijmvliezen (mond, vagina).

Overleg met een arts als u veel last heeft van bijwerkingen. In de Amoxicilline bijsluiter vindt u een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u Amoxicilline?

Houd medicijnen buiten bereik van kinderen. Bewaar Amoxicilline in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie

Amoxicilline bevat de werkzame stof amoxicilline. De overige bestanddelen van dit geneesmiddel vindt u in de Amoxicilline bijsluiter, net als informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.