Androgel (Testogel)
Dit product is niet op voorraad
Kosten vanaf
€ 0,00

Mogelijke bijwerkingen van Androgel

Zoals alle geneesmiddelen kan Androgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt :

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen kunnen worden ervaren door 10 op de 100 mensen. Aangezien dit geneesmiddel alcohol bevat, kan vaak aanbrengen op de huid irritatie en droogheid van de huid veroorzaken. Bovendien kan zich acne voordoen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (tussen 1 en 10 op de 100 mensen): Hoofdpijn, haaruitval, ontwikkeling van pijnlijke, gevoelige of vergrote borsten, postraatklachten, diarree, duizeligheid, verhoogde bloeddruk, stemmingsveranderingen, veranderingen in laboratoriumwaarden (toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed, lipiden), overgevoeligheid van de huid, prikkelingen en geheugenverlies.

Andere bijwerkingen zijn waargenomen tijdens de behandeling van testosteron via oraal gebruik of per injectie: Gewichtstoename, verstoring van het zoutgehalte in het bloed, spierpijn, nervositeit, depressie, vijandelijkheden, ademhaling problemen gedurende de slaap, geelzucht, veranderingen in laboratoriumwaarden bij onderzoek naar de leverfunctie, seborrhoea (verhoogde talgafscheiding), libido verandering, afname van het aantal zaadcellen, frequente of langdurige erecties, blokkades die het plassen bemoeilijken, vochtretentie, reactie van hypersensitiviteit. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Kosten opdracht is incl. BTW.