Androgel gebruik en informatie

Dit geneesmiddel bevat testosteron, een mannelijk hormoon dat op natuurlijke wijze door het lichaam wordt aangemaakt. Het is een hormoonbehandeling voor mannen die wordt gebruikt bij klachten die te maken hebben met een tekort aan testosteron.

Androgel in combinatie

Licht bij uw aanvraag een arts in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is, maar in het bijzonder orale antistollingsmiddelen (bloedverdunners), insuline of corticosteroïden. Deze geneesmiddelen kunnen ertoe leiden dat uw dosis Androgel wordt aangepast.

Zwangerschap en borstvoeding

Androgel mag niet worden gebruikt door zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Zwangere vrouwen moeten ieder contact vermijden met de gebieden waar Androgel aangebracht is. Dit geneesmiddel kan de ontwikkeling veroorzaken van ongewenste mannelijke kenmerken bij de zich ontwikkelende baby. Was in het geval van contact het contactgebied zo snel mogelijk met zeep en water, zoals hierboven aanbevolen. Wanneer uw partner zwanger raakt, moet u de aanbevelingen opvolgen over het vermijden van de overdracht van de testosterongel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Androgel heeft geen enkele invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te gebruiken.

Sportbeoefenaars

Sportbeoefenaars dienen zich ervan bewust te zijn dat dit geneesmiddel een werkzaam bestanddeel (testosteron) bevat, dat bij dopingtests een positieve reactie teweeg kan brengen.