Androgel (Testogel)
Dit product is niet op voorraad
Kosten vanaf
€ 0,00

Androgel gebruikstips

Dit geneesmiddel mag alleen worden gebruikt door volwassen mannen. Volg nauwgezet het advies van uw arts bij gebruik van Androgel. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De aanbevolen dosis is 5 gram gel (d.w.z. 50 mg testosteron) één maal daags aan te brengen op ongeveer hetzelfde tijdstip, bij voorkeur `s ochtends. Afhankelijk van de patiënt kan de dagelijkse dosis door uw arts worden aangepast, waarbij de hoeveelheid van 10 gram gel per dag niet mag worden overschreden. De gel dient in een dunne laag te worden aangebracht op een schone, droge en gezonde huid, op de schouders, op de armen of op de buik. Na de opening van het sachet dient de gehele inhoud ervan onmiddellijk op de huid te worden aangebracht. Laat de gel ten minste 3-5 minuten drogen voordat u zich aankleedt. Was uw handen met water en zeep nadat u de gel heeft aangebracht. Niet aanbrengen op de geslachtsdelen (penis en testikels), daar het hoge gehalte aan alcohol locale irritatie kan veroorzaken.

Wat u moet doen als u meer Androgel heeft gebruikt dan u zou mogen? Vraag uw arts om advies.

Wat u moet doen als u vergeten bent Androgel te gebruiken? Gebruik geen dubbele dosis om een overgeslagen individuele dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Androgel? U mag de behandeling met Androgel niet staken, tenzij uw arts u dit heeft gezegd. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Kosten opdracht is incl. BTW.