Antibiotica

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.

Antibiotica

Antibiotica zijn medicijnen voor het behandelen van bacteriële infecties. Dit zijn infecties veroorzaakt door bacteriën die het lichaam binnendringen en schade toebrengen. Bij voldoende weerstand kan het lichaam zelf de infectie bestrijden, maar is dit niet het geval dan schrijft een arts antibiotica voor. Antibiotica werken alleen bij bacteriële infecties, het is dus niet geschikt om infecties te bestrijden veroorzaakt door virussen.

Aandoeningen Er zijn verschillende soorten antibiotica, waaronder penicillines, tetracyclines en macroliden. Infecties kunnen veroorzaakt worden door verschillende soorten bacteriën die verschillende aandoeningen kunnen veroorzaken.

Een antibiotica kuur wordt voorgeschreven bij onder meer:
- blaasontsteking
- urinewegontsteking
- keelontsteking
- Chlamydia infectie
- longontsteking

Werking antibiotica Antibiotica doden bacteriën en remmen de groei, zodat deze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen. In principe werkt elk antibioticum op deze manier. Het hangt van de klachten en de soort bacterie af welk antibioticum geschikt is om de infectie te bestrijden. Gebruik antibiotica altijd volgens de instructies van een arts. Het is belangrijk om elke antibiotica kuur volledig af te maken. Ook als de klachten zijn verdwenen, zodat alle bacteriën daadwerkelijk worden bestreden en de infectie niet terugkomt. Een kuur duurt gemiddeld 5 tot 10 dagen. Dit hangt af van de soort infectie.
Antibiotica worden alleen voorgeschreven als het strikt noodzakelijk is. Bacteriën kunnen resistent worden tegen een antibioticum (antibiotica resistentie). Dit betekent dat de bacterie niet meer gevoelig is voor het middel en het antibioticum niet meer helpt om de bacterie te bestrijden, dit geldt bij alle patiënten.

Bijwerkingen antibiotica Antibiotica kunnen zoals alle medicatie bijwerkingen geven. Vaak zijn deze mild van aard en verdwijnen als de kuur is afgelopen. De meest voorkomende antibiotica bijwerkingen zijn diarree, misselijkheid, maag-of darmklachten, jeuk of rode vlekken op de huid.

Antibiotica en alcohol Er wordt vaak gespeculeerd of antibiotica en alcohol samen kunnen gaan. In de meeste gevallen is dit geen probleem en is alcohol toegestaan, zij het met mate. Er zijn enkele antibiotica waarbij alcohol drinken niet verstandig is omdat het de werking beïnvloedt of de bijwerkingen versterkt. Dit kunt u nalezen in de bijsluiter. Lees de bijsluiter altijd goed door voordat u het antibioticum gaat gebruiken.

Antibiotica kopen Er zijn verschillende soorten antibiotica verkrijgbaar. U kunt deze bij uw eigen apotheek of drogisterij kopen of u geeft ons opdracht om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek of EU-drogisterij. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Toon meer