Vrouw-drinkt-koffie
  • Aandoening

Een Helicobacter pylori infectie: de symptomen

Laatste update:

Helicobacter pylori geeft vaak geen symptomen

Helicobacter pylori is een bacterie die zich in de maag kan nestelen. Wereldwijd zijn veel mensen met de Helicob pylori geïnfecteerd. Weinig van hen merken daar echter iets van. Dit komt omdat een infectie met de Helicobacter pylori vaak tot slechts een lichte maagslijmvliesontsteking leidt. Dit geeft geen, of geen noemenswaardige symptomen.

Een maagvliesontsteking door de Helicobacter Pylori

Sommige mensen die de Helicobacter pylori bij zich dragen, krijgen echter wel last van duidelijke klachten. Meestal zijn deze het gevolg van een zwaardere ontsteking van het maagslijmvlies. Bekende symptomen hiervan zijn bijvoorbeeld misselijkheid, een opgeblazen gevoel en/ of (vage) pijn in de maagstreek.

Een maagzweer door de Helicobacter pylori

Het is ook mogelijk dat een Helicobacter pylori infectie het maagslijmvlies zodanig beschadigt dat er zich in de maag of endeldarm een zweer (of zweren) ontwikkelt. We spreken dan van een maagzweer. De Helicobacter pylori is zelfs de belangrijkste veroorzaker van deze aandoening. Symptomen die hiermee gepaard kunnen gaan zijn onder andere pijnklachten in de bovenbuik (vooral ’s nachts en bij een lege maag) en brandend maagzuur.

Maagkanker door de Helicobacter pylori

Bij een heel kleine groep mensen leidt een Helicobacter pylori infectie tot maagkanker. Meestal veroorzaakt dit pas in een later stadium klachten. Mogelijke symptomen zijn bijvoorbeeld: verminderde eetlust, gewichtsverlies, een pijnlijk gevoel in de maagstreek, misselijkheid en voedselpassageklachten.
Het is niet duidelijk waarom een Helicobacter pylori infectie bij de één wel tot klachten leidt en bij de ander niet.

Mogelijke symptomen van een Helicobacter pylori infectie

Hieronder vindt u een lijst van klachten die mogelijk duiden op een Helicob pylori infectie. Alleen nader onderzoek kan uitsluitsel geven. Aan onderstaande symptomen kunnen namelijk ook andere (ernstige) aandoeningen ten grondslag liggen. We adviseren dan ook om bij maag-darmklachten altijd uw huisarts te raadplegen.

Mogelijke symptomen

  1. Zuurbranden (brandend maagzuur);
  2. Zure oprispingen;
  3. Pijn in de maagstreek;
  4. Een opgeblazen gevoel;
  5. Snel verzadigd zijn;
  6. Verminderde eetlust;
  7. Misselijkheid;
  8. Overgeven;
  9. Matige koorts

De ziekte van Ménétrier

Een Helicobacter pylori infectie kan ook leiden tot de ziekte van Ménétrier. Bij deze speciale vorm van maagslijmvliesontsteking, komen er sterk verdikte plooien in de maag voor. Een andere benaming van de ziekte van Ménétrier is dan ook ‘reuzenplooienmaag’. Een reuzenplooienmaag maakt minder maagzuur aan dan een gezonde maag. Naast symptomen zoals misselijkheid, braken, een gebrek aan eetlust en moeheid, kan deze aandoening leiden tot een gebrek aan eiwitten. Hierdoor kan zich vocht in het lichaam gaan ophopen (oedeem).

Een atrofische maagslijmvliesontsteking

Mogelijk ontstaat er door een Helicob pylori infectie een chronische maagslijmvliesontsteking. Dit kan leiden tot een zogenoemde ‘atrofische maagslijmvliesontsteking’. Dit betekent dat het maagslijmvlies veel dunner is geworden dan gezond maagslijmvlies. Een atrofische maagslijmvliesontsteking kan naast symptomen zoals misselijkheid, braken en een afgenomen eetlust ook bloedarmoede en zenuwbeschadigingen veroorzaken. Dit laatste is het gevolg van een verminderde opname van vitamine B-12 door de darmen. Atrofische gastritis patiënten hebben tevens een licht verhoogde kans om maagkanker te krijgen.

Bronnen

Maag Lever Darm Stichting. (z.d.). Maag Lever Darm Stichting.

https://www.mlds.nl/

NEMO Kennislink. (2021, 25 februari). NEMO Kennislink.

https://www.nemokennislink.nl/

Thuisarts. (z.d.). Thuisarts | Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid.

https://www.thuisarts.nl/

Terug naar boven