Menu

Erectiestoornis leeftijd

Laatste update:

Erectiestoornis… Is het de leeftijd?

Een erectiestoornis komt voor op iedere leeftijd

Iedere volwassen man heeft wel eens last van een erectiestoornis. Het komt voor op iedere leeftijd (>18), in iedere etnische groep en in iedere sociale klasse. Zo is overmatig drankgebruik een notoire spelbreker: wie heeft het niet al eens meegemaakt dat er na een avondje flink te zijn doorgezakt nog maar weinig tussen de lakens wordt klaargespeeld?

Een erectiestoornis kan echter ook een veel consequenter karakter krijgen. Zodanig dat het in de weg staat van een bevredigend seksleven. Het probleem kan zelfs zulke vormen aannemen dat het zelfvertrouwen van de man er volledig door ondermijnd wordt of de relatie erdoor op de klippen loopt. In het ontstaan van zo’n soort erectiestoornis kunnen legio factoren een rol spelen. Er kunnen psychologische- en lichamelijke problemen aan ten grondslag liggen.

Meer kans op een erectiestoornis naarmate de leeftijd vordert

Daarnaast wijst de praktijk uit dat de kans op een erectiestoornis toeneemt naarmate de leeftijd vordert. De volgende cijfers wijzen dit uit:

 1. Gemiddeld 14% van alle Nederlandse mannen in de leeftijd van 18 jaar en ouder heeft last van een erectiestoornis;
 2. Van alle Nederlandse mannen tussen de leeftijd 51 -70 heeft 30% een erectiestoornis;
 3. Bij mannen tussen de 71-80 heeft 42% kans op erectieproblemen.

We zien dat een erectiestoornis op jonge leeftijd vaak wordt veroorzaakt door psychische factoren, terwijl het op latere leeftijd waarschijnlijker is dat hier lichamelijke problemen een rol in spelen. Daarnaast wijzen studies uit dat de ernst van een erectiestoornis groter wordt naarmate de leeftijd stijgt. Ook treden er bij jonge mannen de milde vormen het meest op en bij ouderen de complete vorm.

Erectiestoornis door psychologische oorzaken

Onder de noemer ‘psychologische oorzaken van een erectiestoornis’ kan een reeks van specifieke emotionele- en relationele problemen worden geschaard. We zetten de belangrijkste voor u op een rij:

 1. Onzekerheid over seksuele prestaties of faalangst: we zien dit zowel op jonge als op oudere leeftijd gebeuren. Bij oudere mannen spreken we ook wel van ‘weduwnaarsimpotentie,’ wanneer na het overlijden van de partner de seks zich na lange tijd weer aandient en dit stress en prestatiedrang teweegbrengt;
 2. Onzekerheid over het lichaam in het algemeen en/ of de penis in het bijzonder;
 3. Communicatieproblemen met de partner/ relatieproblemen;
 4. Opvoeding: opgegroeid zijn met de gedachte dat seks slecht of vies is;
 5. Onzekerheid over de seksuele geaardheid;
 6. Misvattingen, zoals: een man heeft altijd zin om te vrijen en seks zonder coïtus is geen echte seks;
 7. Depressie, stress en verdriet (bijvoorbeeld door een traumatische ervaring).

Erectiestoornis door lichamelijke factoren

De makkelijkste manier om te beoordelen of een erectiestoornis het gevolg is van een lichamelijk,- of geestelijk probleem, is het al dan niet krijgen van een ochtend,- of nachtelijke erectie. Wanneer ook deze erecties uitblijven, is de kans namelijk groot dat er sprake is van een onderliggend lichamelijk probleem.

De belangrijkste lichamelijke risicofactoren voor het krijgen van een erectiestoornis zijn:

 1. Vasculaire problemen, ofwel aderverkalking.
  Hierdoor treedt er een vernauwing van de bloedvaten op. Omdat een erectie ontstaat door een toegenomen bloedtoevoer naar de penis, kunnen er hierdoor erectieproblemen optreden;
 2. Een langdurig hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en diabetes. We noemen deze aandoedingen in één adem omdat ze alle drie een verhoogd risico op aderverkalking geven. Diabetes vergroot tevens de kans op een beschadiging van zenuwbanen, waaronder die zenuwbanen die een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van een erectie. Omdat de kans op deze aandoeningen stijgt naarmate de leeftijd vordert, stijgt ook de kans op een erectiestoornis met het verstrijken van de jaren;
 3. Een verlaagde testosteronproductie. Wanneer de testosteronspiegel in het bloed daalt, vermindert het libido, waardoor er een erectiestoornis kan optreden. Dit verschijnsel is vaak gebonden aan de leeftijd van een man. De testosteronproductie neemt met het ouder worden immers langzaam aan af;
 4. Een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie). Deze aandoening kan leiden tot een verminderd libido;
 5. Obesitas. Bij ernstig overgewicht (BMI> 30) is de kans om erectieproblemen te krijgen vier keer zo groot als bij een gezond gewicht. Omdat obesitas steeds vaker op jongere leeftijd voorkomt, stijgt het aantal mannen dat al relatief vroeg last krijgt van een erectiestoornis;
 6. Alcohol,- of drugsgebruik. Op de lange termijn kunnen alcohol en drugs de bloedvaten naar de penis beschadigen, waardoor het erectievermogen afneemt. Bovendien kunnen deze middelen de seksdrive negatief beïnvloeden;
 7. Medicatie. Voorbeelden van geneesmiddelen die tot erectieproblemen kunnen leiden zijn antidepressiva en ‘bètablokkers’;

Hoe wordt een erectiestoornis behandeld?

We begonnen dit artikel met de vraag of het de leeftijd is waardoor er een erectiestoornis kan optreden. Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat dit zeker niet perse het geval hoeft te zijn, maar dat de kans wel groter is naarmate u ouder wordt. Zeker bij senioren boven de 75 komen erectiestoornissen frequent voor.

Dit betekent echter niet dat u zich bij uw erectiestoornis hoeft neer te leggen, simpelweg omdat u op leeftijd bent. Ouderen, tot in de 80, kunnen nog steeds een actief seksleven hebben. En dat gebeurt ook zeker.

Ga naar uw huisarts!

De vraag is dus: wat veroorzaakt uw erectieproblemen? Om hierover duidelijkheid te krijgen, dient u naar uw huisarts te gaan. We realiseren ons dat dit wellicht moeilijk voor u is. Maar weinig mannen praten immers makkelijk over dit onderwerp. Verbreek uw stilzwijgen, is ons advies. Bedenk u dat u zeker niet de enige bent die dit probleem heeft. En nog belangrijker: dat er waarschijnlijk een oplossing voor u in het verschiet ligt.

Mogelijk schrijft uw huisarts u medicijnen voor die uw erectievermogen bevorderen. Wellicht heeft u baat bij gesprekken met een psycholoog die bepaalde angsten of (seksuele) misvattingen bij u wegneemt. Een therapie onder begeleiding van een seksuoloog kan u leren om op een andere manier van seks te gaan genieten. Het zou ook kunnen dat u (beter) behandeld moet worden tegen hart –en vaatziekten en dat niet alleen met het oog op uw erectiestoornis!

Kortom: er zijn vele manieren waarop u een erectiestoornis te lijf kunt gaan, ongeacht uw leeftijd. Hoe? Klik hier voor meer informatie over het oplossen van erectieproblemen.

Terug naar boven