Menu
Gezin-rennend
  • Thema
Start jouw consult

Innesteling van een bevruchte eicel

Laatste update:

Wat gebeurt er nu in en met je lichaam?

Als je zwanger wilt worden, is het innestelen een heel belangrijk moment. Nu graaft een bevruchte eicel zich namelijk in de baarmoederwand in om verder te kunnen groeien. Het is het moment waarop je daadwerkelijk in verwachting bent. Wat ging hieraan vooraf? En wat gebeurt er verder in je lichaam? Lees hierover wat interessante feiten en ontdek hoe je signaleert wanneer het innestelen heeft plaatsgevonden.

Voorafgaand aan de innesteling

In de weken voorafgaan aan een innesteling is er al het nodige in je lichaam gebeurd. Tijdens de menstruatiecyclus, heeft doorgaans één eicel zich in één van de eierstokken gerijpt. Vervolgens vond de eisprong (ofwel ovulatie) plaats: de rijpe eicel werd de eileider ingeschoten en richting de baarmoeder voortbewogen. Rondom de eisprong liggen de vruchtbare dagen. Vrijen in deze periode, betekent zwanger worden wanneer de eicel in contact komt met een zaadcel en er een bevruchting en het innestelen plaatsvindt.

Ondertussen werd de baarmoeder gereed gemaakt voor een mogelijke innesteling. Onder invloed van de hormonen oestrogeen en progesteron werd het slijmvlies van de baarmoederwand steeds dikker, klaar om een embryo te voeden.

De innesteling gebeurt circa negen dagen na de bevruchting

De innesteling gebeurt circa negen dagen na de bevruchting. De bevruchte eicel boort zich dan als het ware in het baarmoederslijmvlies. Dit is voorzien van een netwerk van bloedvaten. De bevruchte eicel gaat nu het zwangerschapshormoon HCG produceren, waardoor een zwangerschapstest positief zal uitpakken.

Een mislukte innesteling

Helaas mislukt het innestelen regelmatig. Bij circa 40% van de bevruchte eicellen die de baarmoeder bereiken, vindt de innesteling niet plaats. De kans op succes is ondermeer afhankelijk van de leeftijd van de vrouw. Ook is het mogelijk dat de eicel zich buiten de baarmoeder nestelt. Deze uitzonderlijke situatie wordt een buitenbaarmoederlijke zwangerschap genoemd. Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan nooit worden voldragen. Bovendien kan het erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de vrouw.

De symptomen van een innesteling

Wanneer de bevruchte eicel begint met de innesteling in de baarmoederwand, geeft je lichaam mogelijk een paar signalen af. Als je deze signalen herkent, kun je een vroege zwangerschap ontdekken.

Innestelingsymptomen:

  • Innestelingsbloeding: Dit is het duidelijkste signaal van een innesteling en komt erg vaak voor. Deze zogenaamde ‘spotting’ bestaat uit mild, helderrood, licht roze of paarsig bloedverlies. Het gebeurt ongeveer een dag of acht na de eisprong en stopt meestal na twee dagen;
  • Lastige krampjes: Sommige vrouwen hebben zo’n week voordat ze eigenlijk ongesteld moeten worden last van een kramperig gevoel in hun onderbuik. Dit kan worden veroorzaakt doordat de bevruchte eicel zich in de baarmoederwand ingraaft. Zodra de eicel zich heeft ingenesteld, zouden deze krampen moeten verdwijnen;
  • Een daling van de normale lichaamstemperatuur: Veel vrouwen die hun temperatuur bijhouden met een thermometer, registreren rond de innesteling een lichte daling van hun lichaamstemperatuur. Gedurende de ovulatie stijgt deze juist licht, terwijl hij een dipje maakt als de eicel zich innestelt.

Terug naar boven