Menu
  • Algemeen
Start jouw consult

Loop ik (extra) risico op het coronavirus?

Laatste update:

Het coronavirus (COVID-19) krijgt steeds meer grip buiten China. Begin maart 2020 zijn er volgens de World Health Organisation (WHO) wereldwijd bijna 90.000 personen besmet en hebben 65 landen te maken met het virus. In Nederland zijn inmiddels 18 gevallen bevestigd door het RIVM.

Het coronavirus is een virus dat griepverschijnselen veroorzaakt, zoals koorts, en vermoeidheid. Hoewel er door de grote schaal veel aandacht voor is, is het goede nieuws dat maar liefst 80% geneest zonder medische hulp. Voor risicogroepen is het echter belangrijk extra op te letten. Wij helpen je jouw risico in te schatten.

Je leeftijd speelt een rol

Over het algemeen geldt dat oudere personen kwetsbaarder zijn dan jongeren. Dit heeft te maken met de kwaliteit van het immuunsysteem. Een gezonde levensstijl en fit lichaam dragen, ook op hogere leeftijd, bij aan een betere weerstand.

Hartpatiënten moeten extra opletten

Zo’n 40% van de Chinese personen met het nieuwe coronavirus hebben ook een hart- of vaatziekte. Of zij een grotere kans op besmetting hebben, wordt vooralsnog niet eenduidig bevestigd. Viroloog Van der Eerden van het Erasmus MC (Rotterdam) vermoedt van wel. Andere bronnen, zoals Harteraad, stellen enkel dat hartpatiënten een grotere kans op complicaties bij besmetting, maar niet zozeer een grotere kans op besmetting lopen. Die complicaties ontstaan onder anderen doordat het hart meer zuurstofrijk bloed moet rondpompen wegens de longklachten die het virus veroorzaakt, en doordat het virus het risico op een hartinfact kan verhogen.

Medicatiegebruik bij het immuunsysteem

Patiënten die medicijnen gebruiken bij het onderdrukken van het immuunsysteem, lijken een grotere kans te hebben daadwerkelijk ziek te worden van het coronavirus. Dat wil niet zeggen dat zij het virus eerder of makkelijker oplopen; zij krijgen wel eerder daadwerkelijk ziekteverschijnselen. Het gaat om patiënten die medicijnen gebruiken voor bijvoorbeeld reuma of de ziekte van Crohn, waarbij het immuunsysteem onderdrukt wordt. Het stoppen met deze medicatie wordt nadrukkelijk afgeraden, maar extra aandacht voor hygiëne is belangrijk.

Geen extra risico’s

Ben je zwanger, heb je een longaandoening (astma, COPD, longfalen) of heb je een niet werkende milt, dan loop je over het algemeen geen extra risico volgens hoogleraar klinische virologie Van Gorp van het Erasmus MC (Rotterdam).

Wanneer heb je kans op corona?

Bij het verkrijgen van de eerste griepverschijnselen, is er geen reden tot paniek. Volgens het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heb je pas kans op corona wanneer je specifieke symptomen hebt én in een risicogebied bent geweest of met risicogroepen in aanraking bent geweest. Het RIVM stelt daarbij:
• Je hebt koorts in combinatie met luchtwegklachten, zoals kortademigheid en hoesten; en
• Je bent ofwel de laatste twee weken in risicogebied geweest (China, Singapore, Zuid-Korea, Iran, Noord-Italië) ofwel in contact geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld.

Vermoed je dat je corona hebt? Meld je dan bij je arts of de GGD. Zij adviseren je verder. Vooralsnog is er geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus. Wel lijkt een oud malariamedicijn dat al bijna honderd jaar op de markt is, mogelijk effectief te zijn tegen de symptomen van het coronavirus. Het gaat om het medicijn chloroquine.

Voorkom besmetting

Uiteraard geldt voor iedereen dat het respecteren van de voorzorgsmaatregelen het belangrijkst is:

• Was regelmatig je handen met alcohol of zeep en water.
• Houd enige afstand (minimaal 1 meter) ten opzichte van personen die hoesten of niezen.
• Probeer aanraking van het gezicht en specifiek de neus en mond te minimaliseren.
• Gebruik papieren zakdoekjes.
• Bedenk mond en neus bij hoesten of niezen. Hoest zoveel mogelijk in de elleboog.

De WHO benadrukt vooralsnog dat alcoholgels, handdrogers en UV-lampen niet helpen bij het voorkomen van het virus. Voel je je wat minder lekker, bespreek dan de mogelijkheden tot thuiswerk met je werkgever, om anderen niet aan te steken en je eigen gezondheid goed te kunnen monitoren.

Over Dokteronline.com

Dokteronline.com is het platform dat consumenten, artsen en apotheken verbindt om tot gerichte zorgbehandeling te komen. Dokteronline.com gelooft in verantwoorde zelfregie als het gaat om goed te behandelen klachten.

Bronvermelding

Harteraad. (2020, 27 februari). Wat betekent het nieuwe coronavirus voor mensen met een hart- of vaatziekte? Geraadpleegd op 3 maart 2020, van https://harteraad.nl/wat-betekent-het-coronavirus-voor-mensen-met-een-hart-of-vaatziekte/

NOS. (2020, 1 maart). Loop ik extra risico? Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://nos.nl/artikel/2325289-loop-ik-extra-risico.html

NOS. (2020a, 18 februari). Grote coronastudie bevestigt: ouderen en zieken zijn kwetsbaar, net als artsen. Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://nos.nl/artikel/2323576-grote-coronastudie-bevestigt-ouderen-en-zieken-zijn-kwetsbaar-net-als-artsen.html

RIVM. (2020, 2 maart). Vragen & antwoorden nieuw coronavirus (COVID-19). Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

World Health Organisation. (z.d.). Novel Coronavirus (COVID-19) Situation [Dataset]. Geraadpleegd van https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

World Health Organisation. (2020, 23 februari). Q&A Detail. Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

World Health Organisation. (z.d.-a). Advice for public. Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Terug naar boven