• Nieuws
  • Nieuws

Nieuwe inzichten DNA en depressie

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

DNA en depressie

Onderzoek naar ons DNA blijft verrassende resultaten opleveren. Zo ontdekten wetenschappers onlangs maar liefst vijftien plekken in het DNA die gekoppeld lijken te zijn aan de aandoening depressie. De link tussen genen en depressie is niet nieuw: wetenschappers weten al jaren dat de twee met elkaar te maken hebben. Nu er daadwerkelijk aanwijsbare plekken gevonden zijn, kan dat een grote invloed hebben op het voorkomen en het behandelen van depressies. En ons DNA lijkt ook voor andere aandoeningen een oplossing in petto te hebben.

Puzzelstukjes

Vroeger dacht men dat een depressie voornamelijk tussen de oren zat. Tegenwoordig weten we dat er weldegelijk aanwijsbare oorzaken zijn. Zo wordt aangenomen dat de hoeveelheid neurotransmitters (een tekort aan serotonine en andere boodschapperstoffen) in de hersenen een rol spelen bij het ontstaan van depressies, net als psychische factoren (bepaalde karaktertrekken vergroten het risico op een depressie) en sociale factoren (gebeurtenissen in je omgeving, zoals het overlijden van een dierbare, kunnen een depressie in de hand werken). Nu komt daar dus ook de invloed van ons DNA bij. Zo vallen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats. En dat is goed nieuws, want hoe eerder we depressies kunnen voorkomen, hoe beter!

Wat is een depressie?

Iedereen voelt zich wel eens somber. Maar als de klachten langer dan een aantal weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressieve stoornis. Symptomen van een depressie zijn onder andere:

  1. Somberheid, terneergeslagen gevoel;
  2. Vermoeidheid, gebrek aan energie;
  3. Slaapstoornissen (veel of juist weinig slapen);
  4. Minder trek in eten;
  5. Verlies van interesse, bijvoorbeeld in hobby’s of omgeving;
  6. Nergens zin in hebben;
  7. Trager denken, geen beslissing kunnen nemen.

Volgens de Hersenstichting krijgen ieder jaar zo’n 285.000 mensen last van een depressie. Vaak kan deze stemmingsstoornis behandeld worden, bijvoorbeeld met mindfulness-training, psychotherapie of medicijnen. Bij 40% tot 60% van de patiënten komt een depressie terug. Een klein deel van de patiënten krijgt last van een chronische depressie.

DNA analyse

Het is niet de eerste keer dat onderzoek naar ons DNA verrassende resultaten oplevert. In de afgelopen jaren heeft genetisch onderzoek steeds meer geheimen over ons lichaam prijsgegeven. Genen blijken een schat aan informatie te bevatten. De minuscule stukjes informatie op onze chromosomen vormen bij elkaar een blauwdruk van ons wezen. Niet alleen handig om moordenaars, verkrachters en andere misdadigers op te sporen, maar ook om bijvoorbeeld de aanleg voor een bepaalde ziekte te ontdekken. Ook kun je tegenwoordig een lifestyle-onderzoek laten uitvoeren om erachter te komen hoe je je levensstijl zo goed mogelijk afstemt op je genen. Die informatie kan je helpen om langer gezond te blijven.

DNA en ernstige ziekten

Het onderzoek naar ons DNA zal de komende jaren alleen maar toenemen. Steeds vaker vinden wetenschappers gegevens in de genen die belangrijk zijn bij de bestrijding van ernstige aandoeningen. Zo werden er onlangs twee genen ontdekt die het risico op het ontstaan van ALS lijken te verhogen. Dit kan een grote stap betekenen in het vinden van een behandeling voor deze ziekte. Ook in de strijd tegen kanker en andere aandoeningen speelt DNA-onderzoek een steeds grotere rol. Onze genen blijken dus van onschatbare waarde. Niet alleen voor de medische wetenschap maar ook voor je eigen gezondheid en levensstijl. Heb jij al een DNA-test gedaan?

Bronnen: Hersenstichting, Scientias.nl, NU.nl, UMC Utrecht

Start jouw consult