Menu
  • Nieuws
Start jouw consult

NIPT-test voor alle zwangeren

Laatste update:

Vanaf 2017: NIPT-test voor alle zwangeren

Het zat er al een poosje aan te komen, maar nu is het dan toch definitief: de NIPT-test is vanaf 2017 beschikbaar voor alle zwangere vrouwen. De beslissing van Minister Schippers brengt weer heel wat commotie teweeg. Voor- en tegenstanders roepen om het hardst: sommigen noemen het keuzedwang, anderen zijn juist blij met de keuzevrijheid. Maar wat is de NIPT-test nu eigenlijk precies, hoe werkt zo’n test en wat zijn de consequenties als de test vervelend nieuws brengt?

Wat betekent NIPT?

De afkorting NIPT staat voor Niet-Invasieve Prenatale Test, wat betekent dat de test niet belastend is voor het lichaam. Er hoeft bijvoorbeeld geen vruchtwaterpunctie te worden gedaan of weefsel uit de baarmoeder te worden afgenomen (zoals bij de vlokkentest). Dit is een groot voordeel, want testmethodes die wel invasief zijn, verhogen het risico op een miskraam. Veel aanstaande moeders zijn daarom huiverig om dit soort testen te ondergaan, en dat is begrijpelijk. Bij de NIPT-test wordt er alleen wat bloed uit de arm van de moeder afgenomen. Het risico op een miskraam is daarbij zo goed als nihil.

Hoe werkt de test?

NIPT is een test die kan aantonen of het ongeboren kind een chromosomale afwijking heeft. Hiervoor wordt het bloed van de aanstaande moeder onderzocht in het laboratorium. Dit bloed bevat DNA van de foetus, dat via de placenta wordt doorgegeven. Bevat het bloed teveel DNA van bepaalde chromosomen, dan duidt dat op een zeer sterk verhoogde kans op een chromosomale afwijking. NIPT kan op die manier zo goed als zeker vaststellen of het ongeboren kind het syndroom van Down, het syndroom van Edwards of het syndroom van Patau heeft. De uitslag is binnen enkele weken bekend.

Voor wie is de test bedoeld?

Tot 31 december 2016 is de NIPT-test alleen beschikbaar voor zwangere vrouwen die een verhoogd risico hebben op een kind met een van de genoemde chromosomale afwijking, bijvoorbeeld door hun medische achtergrond of bij een afwijkende uitslag van de combinatietest (een bloedtest en een nekplooimeting in een vroeg stadium van de zwangerschap). Vanaf 1 januari 2017 kan dus iedere zwangere vrouw een NIPT-test laten uitvoeren. Ook vrouwen die geen verhoogd risico lopen op een kind met het Downsyndroom of een van de andere afwijkingen.

Wat als de testuitslag afwijkend is?

De NIPT-test is een stuk betrouwbaarder dan de combinatietest. Toch is ook bij deze screening de uitslag nooit helemaal definitief. NIPT is 99% betrouwbaar in het voorspellen van het Downsyndroom. Gaat het om Edwardssyndroom, dan geeft de NIPT-uitslag 97% zekerheid. Bij het syndroom van Patau is dat 92%. Krijg je een afwijkende uitslag bij de NIPT-test, dan zal er dus vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Er wordt dan alsnog een vlokkentest of vruchtwaterpunctie gedaan om de diagnose te bevestigen.

Niet verplicht

De NIPT-test geeft aanstaande ouders dus de kans om er in een vroeg stadium achter te komen of hun kind een van de drie chromosomale afwijkingen heeft. Is dat daadwerkelijk het geval, dan kun je ervoor kiezen om de zwangerschap te laten beëindigen. Dat gebeurt altijd pas nadat de uitslag van NIPT is bevestigd door een vlokkentest of vruchtwaterpunctie. De NIPT-test is overigens niet verplicht en is geen routinetest bij de verloskundige. Vrouwen mogen dus zelf kiezen of ze gebruik maken van deze optie. Zou jij een NIPT-test doen als je zwanger was?

Bronnen: NOS.nl, Rijksoverheid.nl, Meerovernipt.nl

Terug naar boven