• Aandoening
 • Aandoening

Symptomen migraine

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Wat zijn de symptomen van migraine?

Migraine is een vorm van hoofdpijn die optreedt in aanvallen van matige tot heftige kloppende pijn in het hoofd. De aanvallen hebben altijd een duidelijk begin en einde. Migraine onderscheidt zich van de meeste andere vormen van hoofdpijn door symptomen zoals het terugkerende karakter van de aanvallen en de bijverschijnselen die tijdens een aanval kunnen optreden. Zo heeft een derde van de patiënten migraine met aura. Sommigen zien dan vlekken, flitsen of sterretjes en worden tijdelijk getroffen door gezichtsuitval. Anderen worden (ook!) misselijk, moeten braken en zijn overgevoelig voor geluid en licht. De symptomen van migraine kunnen zo extreem zijn dat de patiënt tijdens een aanval tot niet meer in staat is dan in een donker hoekje weg te kruipen.

Migraine is dus niet zomaar een hoofdpijntje. Het is een chronische hersenziekte die weliswaar behandelbaar is, maar niet valt te genezen. Deze aandoening staat dan ook op de 7de plaats van de meest invaliderende ziektes van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

De 4 fasen van een migraine aanval

Niet iedere migraine patiënt heeft dezelfde symptomen. Deze verschillen van patiënt tot patiënt. Bij sommigen duurt een (onbehandelde) aanval 4 uur terwijl hij bij anderen wel 72 uur aanhoudt. De één heeft matige hoofdpijn, terwijl de ander het pijngevoel vergelijkt met scheermesjes die door het hoofd worden geschoven. Een deel van de patiënten heeft 1-2 aanvallen per week, maar het kan ook dat de aanvallen zich om de paar maanden voordoen.

De onderstaande symptomen van migraine zijn dan ook algemeen van aard. Ze zijn onder te verdelen in 4 fasen. Migraine patiënten zullen zichzelf in meer of mindere mate in deze klachten kunnen herkennen. Pas wanneer u zichzelf hier totaal niet in herkent, heeft u waarschijnlijk geen migraine.

Fase 1: de voorbode

Sommige migraine patiënten krijgen voorafgaand aan een aanval een aantal signalen. Deze waarschuwende symptomen treden enkele uren voor hun migraine aanval op. Het gaat om de volgende voorbodes:

 • Stemmingsveranderingen (rusteloosheid, overdreven fitheid, irritatie/ vrolijkheid);
 • Extreme vermoeidheid/ geeuwen;
 • Een verstoorde slaap;
 • Overgevoeligheid voor licht/ geluid en/ of geuren;
 • Braken en/ of diarree;
 • Weinig plassen/ vocht vasthouden. Hierdoor ontstaat een opgeblazen gevoel of zwellen de handen of enkels op);
 • Overmatige speekselvorming;
 • Plotselinge trek in bepaalde voeding (bijvoorbeeld kaas of chocolade).

Fase 2: de auraverschijnselen

Ongeveer een derde van de patiënten ervaart de zogenaamde auraverschijnselen. Deze duren circa 5 tot 60 minuten. Over het algemeen komen ze langzaam opzetten. Ze verdwijnen altijd volledig.

 • Gezichtsvelduitval;
 • Het waarnemen van (bewegende) vlekken, mozaïekbeelden, sterretjes, lichtflitsen of verblindende zigzaglijnen;
 • Spraakstoornissen (woorden verkeerd gebruiken of niet op bepaalde woorden kunnen komen);
 • Een doof gevoel of tintelingen/ krachtverlies in het gelaat, een arm of been;

Fase 3: de hoofdpijn

Bij onbehandelde migraine houdt de hoofdpijn circa 4-72 uur aan. Kenmerkende symptomen van deze migraine fase zijn:

 • Over het algemeen is de pijn aan één kant van het hoofd gelokaliseerd;
 • De pijn is matig tot extreem en klopt of bonkt;
 • De hoofdpijn gaat gepaard met misselijkheid en/ of braken;
 • Er is sprake van overgevoeligheid voor licht/ geluid en/of geuren;
 • Iedere inspanning is onmogelijk omdat de hoofdpijn dan verergert;

Fase 4: het herstel

Bij een onbehandelde migraine aanval kunnen patiënten tot dagen erna de volgende symptomen ervaren:

 • Prikkelbaar zijn;
 • Vermoeid zijn;
 • Last hebben van een verminderd concentratievermogen;
 • Een leeg gevoel hebben.

De symptomen van migraine bestrijden

Alhoewel migraine niet te genezen is, kunnen de symptomen wel goed worden bestreden. Een aanval kan worden voorkomen en/of de frequentie van de aanvallen kan worden teruggedrongen en de heftigheid en duur ervan worden verminderd. We geven u hiervoor een aantal waardevolle tips:

Tip 1: Het hoofdpijndagboek
Begin met een dagboek waarin u een duidelijk beeld schets van de symptomen die u ervaart. Aan de hand hiervan kan uw huisarts vaststellen of u al dan niet migraine heeft. In dit hoofdpijndagboek houdt u het volgende nauwgezet bij:

 • De frequentie van uw aanvallen van hoofdpijn;
 • De duur van de aanvallen;
 • De mate van pijn;
 • Eventuele bijverschijnselen;
 • Eventuele voorbodes van de aanvallen;
 • Eventueel medicijngebruik;
 • Een eventueel verband tussen de aanvallen en bijvoorbeeld een periode van stress, vermoeidheid, de menstruatie, het slikken van de anticonceptiepil, enzovoort.

Tip 2: Zorg voor genoeg rust & ontspanning
Omdat migrainepatiënten een verlaagde prikkeldrempel hebben, is het belangrijk om te zorgen voor genoeg rust en ontspanning. Vermoeidheid en stress, of juist het plotseling wegvallen hiervan, kan namelijk een migraine aanval uitlokken.

Tip 3: Kies voor preventieve medicijnen
Migrainepatiënten die zeer regelmatig aanvallen hebben, kunnen baat hebben bij preventieve medicijnen. Dit soort geneesmiddelen dient u wel dagelijks te slikken en kunnen helaas veel bijwerkingen hebben. Ze passen dan ook alleen in een behandelplan van een arts.

Tip 4: Slik een pijnstiller
Door een pijnstiller te slikken kunt u de pijn symptomen van een migraine aanval verminderen.

Tip 5: Receptplichtige medicijnen uit de groep van ‘triptanen’
Medicijnen uit de zogenaamde ‘triptanen groep’ kunnen een aanval van migraine afbreken. Echter, omdat niet ieder soort triptaan bij iedereen het gewenste effect heeft, zal in overleg met uw eigen huisarts worden bepaald welk triptaan voor u het meest geschikt is. Het nadeel van deze medicatie is dat het veel bijwerkingen heeft.

Start jouw consult