• Geest
 • Geest

Waar komt die stress vandaan?

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Iedereen heeft er weleens last van en iedereen kent het probleem dan ook wel STRESS! Als life coach krijg ik regelmatig hulpvragen van cliënten die zich ongelukkig voelen met hun huidige leven. Deze cliënten ervaren vaak een bepaalde mate van stress in hun leven, zonder dat ze hier erg in hebben. Als life coach zie ik vaak mensen die veel van zichzelf vragen en hoge eisen en verwachtingen aan zichzelf stellen. Eén van de oorzaken hiervan is dat de samenleving is veranderd en dat prestaties leveren belangrijker wordt. We voelen een prestatiedruk en als volwassen geven we dit soms weer door aan onze omgeving. We willen bijvoorbeeld dat onze kinderen presteren en een goed plekje in de maatschappij krijgen.

Uit een recent onderzoek van EenVandaag en jongerenkrant 7Days, dat plaats vond van 20 mei tot 5 juni 2014 werd duidelijk dat 60% van de 2400 ondervraagde jongeren wekelijks één of meerdere keren stress heeft over school- en studiezaken. Driekwart (78%) van de jongeren die deelnamen aan dit onderzoek ervoeren de prestatiedruk als hoog en gaven aan dat de prestatiemaatschappij één van de oorzaken van hun stress is. De jongeren gaven aan dat deze prestatiedruk deels door hun omgeving, hun ouders wordt gecreëerd en deels door dat wat de jongere zichzelf oplegt.

Dit onderzoek toont aan dat we heden dus al vaak op jonge leeftijd met stress te maken krijgen. De maatschappij vraagt meer van ons. Het gevolg is dat we ons ongelukkig voelen en niet blij zijn met ons leven. Maar hoe ontstaat stress en wanneer is stress ongezond? En hoe wordt je gelukkig?

Wat is stress?

Stress is de toestand van psychische spanning en druk. Ieder mens kan een bepaalde mate van stress aan. Echter, er zit bij ieder mens een grens aan de belasting die hij of zij kan verdragen gedurende een bepaalde periode. Wordt de belasting teveel en houdt de druk te lang aan, dan bestaat de kans dat we lichamelijk en emotioneel instorten. We voelen ons dan ongelukkig! Wanneer dit gebeurt, dan zijn we over onze eigen grenzen gegaan en spreken we van ongezonde stress. Echter, ook te weinig belasting kan spanning en dus stress veroorzaken. Als life coach zie ik ook cliënten die te weinig uitdaging in hun leven hebben en zich daardoor ongelukkig voelen.

Externe factoren
Stress kan veroorzaakt worden door belastende externe omstandigheden. Dit zijn oorzaken buiten iemands eigen persoon, bijvoorbeeld de prestatiemaatschappij die ik hierboven noemde of ingrijpende levensgebeurtenissen als het overlijden van een dierbare, ziekte van een kind of een scheiding. Belastende externe omstandigheden kunnen werkgerelateerd zijn of in de privésituatie liggen. Vaak is het een wisselwerking tussen werk en privé. Wanneer iemand privé veel zorg draagt voor bijvoorbeeld een zieke dierbare of in een scheiding ligt, dan blijft er minder energie over voor de uitvoering van het werk. De belasting privé wordt te groot, waardoor er stress ontstaat en iemand zich ongelukkig gaat voelen in zijn werk, omdat hij dit met minder energie niet aankan.

Persoonlijke factoren
Verder kan stress ook veroorzaakt worden door persoonlijke eigenschappen zoals:

 1. prestatiegerichtheid
 2. perfectionisme
 3. niet ‘niets’ kunnen doen
 4. meerdere dingen tegelijk willen doen
 5. altijd voor anderen klaar moeten en willen staan
 6. veel verwachtingen en eisen aan zichzelf stellen
 7. sterk en groot verantwoordelijkheidsgevoel
 8. sterk en groot gevoel van betrokkenheid bij familie/gezin en/of werk
 9. graag waardering willen van anderen
 10. slecht gevoelens kunnen uiten
 11. slecht ‘nee‘ kunnen zeggen
 12. weinig zelfvertrouwen
 13. moeilijk om hulp en/of steun kunnen vragen en pessimisme

Deze eigenschappen maakt iemand kwetsbaar voor stress. Deze mensen beschikken vaak over een groot doorzettingsvermogen, maar doordat zij geneigd zijn zich ondergeschikt te maken en hun eigen grenzen slecht kunnen bewaken, raakt de balans tussen draagkracht en draaglast verstoort.

Realiseer je dat iedereen een andere mate van draagkracht heeft. Waar de één een situatie als het organiseren van een feest ziet als een uitdaging, kan het voor een ander juist een bron zijn voor stress. De situatie alleen is echter niet het enige wat het ontstaan van stressklachten tot gevolg heeft. Als life coach vraag ik altijd hoe mijn cliënt tegen de situatie aankijkt en hoe deze met stressvolle situaties omgaat. Dit bepaalt iemands draagkracht.

Ongezonde leef- en werkgewoonten
Tot slot kunnen ook ongezonde leef- en werkgewoonten uw draagkracht verminderen: teveel koffie of alcohol drinken, te weinig bewegen, te weinig pauzes nemen, te weinig slapen en ongezonde eetgewoonten. Dit kan de weerstand verminderen, waardoor u vatbaarder wordt voor de gevolgen van stress.

Zie ook de blog van Jeanette over ‘Slecht slapen stress‘en de blog van Mariska over ‘Hoe ontstaan lage rugklachten‘.

Lees in mijn volgende blogartikel hoe je stress kunt overwinnen en daardoor gelukkiger kunt worden.

Bronnen: EenVandaag, paulmckenna.com

Start jouw consult