• Aandoening

8 tips tegen migraine

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Migraine wordt vaak onvoldoende behandeld. Dit komt deels omdat deze aandoening niet als zodanig wordt herkend. Zo zijn er genoeg voorbeelden van mensen die denken dat zij zich aanstellen, omdat ook de omgeving hun klachten afdoen als ‘een hoofdpijntje’. Onder zij die wel naar de huisarts gaan, zijn er ook aardig wat bij die met een kluitje in het riet weg worden gestuurd. Buitengewoon jammer is dit. Er valt namelijk veel aan te doen door middel van diverse migrainebehandelingen. Lees deze 8 tips om de migraineklachten te minderen.

1. Herken de symptomen

Herken de migraine symptomen. Als blijkt dat je daadwerkelijk last hebt van migraine, kan bepaald worden hoe je de klachten kan verminderen en voorkomen.

Regel een artsconsult

2. Hou een hoofdpijndagboek bij

Begin met een hoofdpijndagboek. Aan de hand hiervan kan een duidelijk beeld geschetst worden van jouw klachten. Noteer hierin het volgende:

  • Hoe vaak je hoofdpijnaanvallen hebt.
  • Hoe lang de aanvallen duren.
  • Of jouw hoofdpijn matig/ ernstig is.
  • Of je last hebt van bijverschijnselen en zo ja, waaruit deze bestaan.
  • Of je de aanvallen voelt aankomen en zo ja, hoe.
  • Of je medicatie gebruikt en zo ja, wat en hoe vaak.
  • Of je een verband ziet tussen jouw aanvallen en factoren zoals stress, vermoeidheid, je menstruatiecyclus, et cetera.

3. Neem vaker tijd voor ontspanning

Neem voldoende rust en ontspanning. Migrainepatiënten hebben namelijk een ‘verlaagde prikkeldrempel’. Vermoeidheid en stress kunnen de kans op een migraineaanval vergroten.

4. Raadpleeg een (gedrags)psycholoog

Kies voor een psychologische behandelmethode om migraineaanvallen zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan het omgaan met stress. Hier kan je zeker baat bij hebben, maar de ervaring leert dat dit afhankelijk is van je persoonlijke omstandigheden en het soort behandeling.

5. Hou steeds pijnstillers op voorraad

Gebruik een pijnstiller om jouw hoofdpijnklachten te verminderen. Paracetamol is een voorbeeld van de ‘lichtste soort’. Als deze onvoldoende helpen, kan je kiezen voor ‘zwaardere’ pijnstillers uit de groep ‘NSAID’s’.

6. Pak misselijkheid aan

Naast rust en ontspanning, kan ook medicatie hulp bieden tegen misselijkheid bij migraine.

7. Overweeg het gebruik van triptanen

Je kunt ervoor kiezen om medicatie uit de ‘triptanen groep’ te slikken. Deze medicijnen kunnen een migraineaanval afbreken. Overleg met een arts welk soort triptaan het meest geschikt is voor jou. Hou er rekening mee dat er een grote kans is op bijwerkingen.

8. Gebruik preventieve medicatie

Gebruik preventieve medicijnen. Wanneer je zeer regelmatig migraineaanvallen hebt, kan dit een oplossing zijn. Voorbeelden hiervan zijn bètablokkers. Deze medicijnen dienen wel dagelijks ingenomen te worden en er kunnen de nodige bijwerkingen aan vastkleven. Ook deze medicatie past alleen in de behandeling door een arts.

Bronnen: Apotheek.nl, Levenmetmigraine.nl, Thuisarts.nl

Start jouw consult