• Beweging
  • Beweging

Wat zijn lage rugklachten?

Geschreven door: Redactie

Laatste update:

Pijn in de onderrug, grote kans dat je daar wel eens last van hebt gehad. Uit schattingen blijkt dat 60% tot 90% van de bevolking ooit last krijgt van lage-rugklachten. Wel is het fijn om te weten dat bij 80% tot 90% van de gevallen de klachten na 4-6 weken verdwenen zijn zonder dat zij een behandeling hebben gehad. Het is echter wel zo dat lage rugpijn vaak weer terugkeert en het dus niet bij 1 keer pijn in de rug blijft. Naast dat lage rugpijn vervelend is voor jezelf, vormt het ook een belangrijk economisch probleem in Nederland. Van alle klachten aan het houding- en bewegingsapparaat veroorzaakt lage-rugklachten de hoogste kosten wat betreft arbeidsongeschiktheid en werkverzuim. Het mag duidelijk zijn dat lage rugpijn een groot probleem vormt, maar wat zijn lage-rugklachten eigenlijk precies?

Vormen van rugklachten

Er zijn veel verschillende soorten rugklachten. Sommige mensen hebben een hernia die klachten veroorzaakt, anderen hebben door artrose rugklachten en bij weer anderen is de oorzaak van de rugklachten niet aan te wijzen. Er wordt in de medische wereld een onderscheid gemaakt in lage-rugklachten met een aanwijsbare oorzaak en lage-rugklachten zonder aanwijsbare oorzaak:

  1. Specifiek. Klachten aan de rug waarbij er een duidelijke oorzaak is worden specifieke lage-rugklachten genoemd. Het bekendste voorbeeld hiervan is een hernia. Bij een hernia is er beknelling van de zenuwwortel in de rug. Dit veroorzaakt klachten als pijn, krachtverlies, tintelingen en gevoelsverlies in het been.
  1. A-specifiek. Klachten aan de rug waarbij er geen duidelijke oorzaak is worden a-specifieke lage-rugklachten genoemd. Deze vorm van lage-rugklachten komt veel vaker voor dan de eerstgenoemde. Bij ongeveer 90% van de mensen met lage rugklachten zijn de klachten a-specifiek.

Binnen de a-specifieke lage-rugklachten wordt er onderscheid gemaakt op basis van hoe lang de patiënt al last heeft van de klachten:

  1. 0-6 weken: acute lage-rugklachten;
  2. 7-12 weken: subacute lage-rugklachten;
  3. langer dan 3 maanden: chronisch lage-rugklachten.

Diagnose

Het exacte aantal mensen dat last heeft van lage rugpijn in Nederland is moeilijk te zeggen. Veel mensen gaan met deze klachten niet naar de huisarts of fysiotherapeut. Bij deze mensen is de diagnose lage-rugklachten nooit gesteld en zij worden dus niet meegeteld in de cijfers.

De huisarts ziet in zijn praktijk veel patiënten met lage-rugklachten. Ongeveer 3% van alle patiënten die hij ziet per jaar komen voor dit soort klachten. Bij de fysiotherapeut ligt dit percentage veel hoger; 38% van de patiënten in een fysiotherapiepraktijk zijn daar onder behandeling vanwege nek- of rugklachten. Eén van de taken van de huisarts en de fysiotherapeut is het stellen van een diagnose. Bij lage rugpijn gaan we eerst op zoek naar een verklaring voor de klachten (zijn de lage-rugklachten specifiek?). Dit zullen we doen door een vraaggesprek bij de patiënt af te nemen. In dit gesprek wordt er aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van de patiënt, wat voor klachten je hebt en de huidige situatie.

Daarna volgt er een onderzoek waarbij er gekeken wordt naar de houding van de patiënt, hoe je bepaalde bewegingen uitvoert en waar de pijn precies zit. Ook worden er specifieke testen uitgevoerd waardoor de huisarts of fysiotherapeut meer te weten kan komen over de oorzaak van de klachten. Wanneer er uit het vraaggesprek en het onderzoek blijkt dat er geen aanwijsbare oorzaak is voor de klachten wordt de diagnose a-specifieke lage-rugklachten gesteld.

Wil je weten hoe lage rugpijn precies ontstaat en wat er aan gedaan kan worden? In de volgende artikelen zal dit verder worden uitgelicht. Ook krijg je een aantal tips om lage-rugklachten te voorkomen.

Houd ons Gezondheidsblog dus goed in de gaten en volg ons op Facebook.

Bronnen: KNGF, Nationaal Kompas

Start jouw consult