Champix bijwerkingen, bijsluiter en gebruik

Champix is een medicijn dat wordt gebruikt bij het stoppen met roken. Hier vindt u algemene informatie over Champix. Wij raden u aan om voor gebruik van dit geneesmiddel ook de Champix bijsluiter aandachtig door te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met een arts of apotheker.

Champix gebruik, wat u vooraf moet weten

Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening moet houden als u dit geneesmiddel wilt gaan gebruiken:

 • Neem dit geneesmiddel niet in als u overgevoelig bent voor varenicline of een van de overige bestanddelen van dit medicijn;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • Stoppen met roken kan de werking van geneesmiddelen zoals insuline beïnvloeden. Vermeld bij uw aanvraag welke medicijnen u gebruikt, zodat een arts u zo nodig hierover kan adviseren.
 • Dit medicijn kan soms slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.
 • Als u een geschiedenis heeft met psychische problemen of depressie moet u dit vermelden aan een arts, voordat u Champix gaat gebruiken. Champix kan dergelijke aandoeningen verergeren.

Lees meer informatie in de bijsluiter.

Gebruik Champix

Raadpleeg altijd uw arts en lees de bijsluiter voor het juiste gebruik van het medicijn. Champix werkt op basis van een stappenplan:

 • De eerste week slikt u 1 tablet à 0,5 mg, terwijl u nog rookt. De eerste drie dagen neemt u eenmaal daags 1 tablet, de rest van deze week neemt u tweemaal daags 1 tablet..
 • In week 2 tot en met week 12 slikt u tweemaal daags een tablet à 1 mg. Tussen dag 8 en dag 14 stopt u met roken. U mag dit moment zelf bepalen.

Neem de tabletten op een vast tijdstip in. Zo vergeet u minder snel een dosis. Champix mag zowel op een lege maag als na de maaltijd worden ingenomen. Heeft u na 12 weken nog steeds behoefte aan roken, of bent u bang voor een terugval? Dan kunt u de Champix kuur herhalen. Doe dit wel altijd in overleg met een arts. Lees voor gebruik de Champix bijsluiter. Hierin vindt u meer informatie over het gebruik van dit geneesmiddel.

Champix gebruik en nadere medicijnen

Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt naast Champix, vertel dit dan aan uw dokter. Door het stoppen met roken kunnen veranderingen in het lichaam plaatsvinden. Wellicht moet de dosering van deze geneesmiddelen aangepast worden. Champix zelf heeft naar verwachting geen invloed op de werking van andere middelen. Het wordt aangeraden Champix niet te gebruiken in combinatie met andere geneesmiddelen die het stoppen met roken moeten bewerkstelligen.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Champix niet wanneer u zwanger bent. Neem contact op met uw arts als u borstvoeding geeft. Het is mogelijk dat Champix wordt uitgescheiden in de moedermelk. Dit is nog niet onderzocht, daarom is het verstandig dit te overleggen met uw arts.

Rijvaardigheid

Champix kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken. Het is niet verstandig om auto te rijden. Wacht eerst af hoe u reageert op het medicijn, voordat u de auto instapt.

Champix vergeten in te nemen

Bent u vergeten een dosis in te nemen, neem dan geen overdosis van het middel. Wanneer het bijna tijd is voor de volgende dosis, neemt u de vergeten tablet niet meer in. Probeer een vast tijdstip te kiezen waarop u Champix inneemt en zet desnoods een alarm op uw telefoon. Zo voorkomt u dat u het medicijn vergeet in te nemen.

Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar dienen het product niet te gebruiken.

Bijwerkingen Champix

Zoals ieder geneesmiddel kan het gebruik van Champix bijwerkingen opleveren. Lees voor het gebruik van Champix altijd de bijsluiter en raadpleeg een arts wanneer u bijwerkingen ervaart die niet in de bijsluiter beschreven worden.

De meest voorkomende Champix bijwerkingen zijn:

 • Regelmatig: (>30/100 mensen): Misselijkheid. Soms overgeven en een verminderde eetlust. Het kan helpen de tabletten met wat voedsel in te nemen;
 • Soms: (10 – 30/100 mensen): Hoofdpijn, slapeloosheid en vreemde dromen;
 • Zelden:(1 – 10/100 mensen): Maagdarmklachten, droge mond, verandering van smaak. Moeheid, duizeligheid. Toename van de eetlust;
 • Zeer zelden komen psychische klachten voor. In dit geval dient u een arts te raadplegen. Als u tijdens het gebruik last krijgt van depressie, agressie, gedragsverandering, hallucinaties, paranoia of verwarring, moet u stoppen met het gebruik en een arts raadplegen.
   

Hoe bewaart u Champix?

Houd medicijnen buiten bereik van kinderen. Bewaar Champix in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie

Champix bevat de werkzame stof varenicline. In de Champix bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen. Hierin staat ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.