ClobaDerm

Clobaderm behoort tot een groep geneesmiddelen die steroïden genoemd worden. Het helpt om zwelling en irritatie te verminderen. Clobaderm wordt gebruikt om roodheid en jeuk bij bepaalde huidproblemen te verminderen. Meer info

Let op! De kosten van een eventueel voorgeschreven behandeling zijn niet inbegrepen in de consultkosten.

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Bijsluiter(s)

1. Wat is Clobaderm en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Clobaderm behoort tot een groep geneesmiddelen die steroïden genoemd worden. Het helpt om zwelling en irritatie te verminderen.

Clobaderm wordt gebruikt om roodheid en jeuk bij bepaalde huidproblemen te verminderen. Deze huidaandoeningen zijn onder andere eczeem, psoriasis en dermatitis waar een mildere steroïde crème of zalf niet werkte.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
 • vinden onder rubriek 6.
 • bij een kind dat jonger dan 1 jaar is
 • om een van de volgende huidaandoeningen te behandelen, omdat het deze erger kan maken:
 1. acne
 2. ernstige roodheid van de huid op en rond uw neus (rosacea)
 3. vlekkerige, rode uitslag rond uw mond (periorale dermatitis)
 4. als u jeuk hebt rond de anus of geslachtsdelen, tenzij uw dokter het gezegd heeft
 5. virale infecties, zoals koortsblaasjes, herpes of waterpokken
 6. schimmelinfecties, zoals ringworm, voetschimmel of candida 
 7. bij blaren op de huid of pijnlijke plekken die door een infectie veroorzaakt zijn.

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van de bovenvermelde zaken op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als:

 • u de crème of zalf aanbrengt onder een luchtdicht materiaal, zoals een babyluier. Verband of afdekking maakt het makkelijker voor het actieve ingrediënt om in de huid te trekken. Het zou kunnen dat er zo per ongeluk teveel crème of zalf gebruikt wordt.
 • u psoriasis hebt. Uw arts zal u dan vaker willen zien.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het wordt niet aanbevolen dit middel te gebruiken tijdens borstvoeding. Als u dit middel gebruikt terwijl u borstvoeding geeft, gebruik het dan niet op de borst om er zeker van te zijn dat de baby niet per ongeluk dit middel in zijn/haar mond krijgt. 

Clobaderm 500 microgram/g crème bevat cetostearylalcohol wat lokale huidirritatie kan veroorzaken (bijvoorbeeld contact dermatitis), propyleenglycol wat huidirritatie kan veroorzaken en chloorcresol wat allergische reacties kan veroorzaken.

Clobaderm 500 microgram/g zalf bevat propyleenglycol wat huidirritatie kan veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de Clobaderm en praat zo snel mogelijk met uw dokter als:

 • u denkt dat uw huidprobleem erger wordt of uw huid opzwelt tijdens de behandeling.  U zou allergisch kunnen zijn voor de crème of zalf, een infectie kunnen hebben of een andere behandeling nodig kunnen hebben.

Andere bijwerkingen die u kunt opmerken bij het gebruiken van dit middel zijn:

 • Een branderig gevoel, irritatie of jeuk waar de crème of zalf aangebracht werd.

 • Als u psoriasis hebt, kunt u bultjes met pus onder de huid krijgen. Dit kan tijdens of na de behandeling gebeuren en wordt psoriasis pustulosa genoemd.

 • Wazig zien (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Bijwerkingen als u Clobaderm langdurig gebruikt, of als u telkens veel gebruikt, of als u het onder een luchtdicht verband of een luier aanbrengt:

 • Er kunnen striae ontstaan.
 • Adertjes onder uw huidoppervlak kunnen beter zichtbaar worden.
 • Sterkere haargroei en veranderingen in huidkleur kunnen te zien zijn.
 • Huidverdunning en de huid kan misschien makkelijker beschadigen.
 • Gewichtstoename, een ronder gezicht en hoge bloeddruk. Dit zal eerder bij kinderen gebeuren.

Als één van deze bijwerkingen vervelend zijn of langer dan een paar dagen aanhouden, of als u een bijwerking heeft die niet in deze folder opgenomen is, vertel dit dan tegen uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de tube na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel moet u weggooien als het langer dan 3 maanden geleden voor het eerst geopend werd. 

Gebruik de crème of zalf niet als u merkt dat deze zichtbaar verslechterd is, bijvoorbeeld als u opvallende veranderingen in kleur ziet. Als u het niet zeker weet, vraag het dan aan uw apotheker.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie.

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof is clobetasolpropionaat. 

1 gram bevat 0,5 mg clobetasolpropionaat (500 microgram/g). 

De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Crème: cetostearylalcohol, glycerolmonostearaat, arlacel 165 (glycerolmonostearaat & macrogol 100 stearaat), witte bijenwas, propyleenglycol, chloorcresol, natriumcitraat, citroenzuurmonohydraat en gezuiverd water.
 • Zalf: propyleenglycol, sorbitansesquioleaat en witte, zachte paraffine.

 

Hoe ziet Clobaderm eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Clobaderm crème is een witte of bijna witte crème.

Clobaderm zalf is een ondoorzichtige zalf. 

 

Elk doosje bevat een tube met een plastic schroefdop die 30 of 100 gram crème of zalf bevat.

 

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA  Haarlem

Nederland

 

Clobaderm 500 microgram/g, crème                  RVG 114753

Clobaderm 500 microgram/g, zalf                       RVG 114754

 

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maand februari  2018