Codeïne bijsluiter

Dit informatiedossier behandelt algemene informatie over Codeïne. Wij raden u aan om voor gebruik van dit medicijn ook de Codeïne bijsluiter goed door te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een arts of apotheker.

Wat is Codeïne en waar wordt het voor gebruikt?

Codeïne is een morfine-achtige pijnstiller. De werkzame stof codeïnefosfaat zorgt ervoor dat pijnprikkels niet in de hersenen aankomen. Dit medicijn wordt gebruikt om matige tot hevige pijnklachten te verlichten. Artsen schrijven deze pijnstiller onder andere voor bij reumatische aandoeningen, zenuwpijn, griep, pijn na een operatie of pijn als gevolg van een ziekte. Daarnaast kan Codeïne gebruikt worden om aanhoudende kriebelhoest te verminderen: dit geneesmiddel dempt ook hoestprikkels. Codeïne is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Wat u moet weten voordat u Codeïne gebruikt

Gaat u dit medicijn voor het eerst gebruiken? Houd dan rekening met het volgende:

  • Gebruik Codeïne niet als u overgevoelig bent voor de werkzame stof codeïnefosfaat of voor één van de overige bestanddelen;
  • Dit medicijn kan een versuffende werking hebben. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft;
  • Alcohol kan bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid uitlokken of erger maken. Laat sterke drank daarom staan zolang u Codeïne gebruikt;
  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Overleg dan eerst met een arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Codeïne mag in ieder geval niet tijdens de laatste weken van de zwangerschap worden ingenomen.
  • Codeïne kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen, waaronder bepaalde sterke pijnstillers. Vermeld bij uw aanvraag welke geneesmiddelen u gebruikt zodat een arts hier rekening mee kan houden.

Hoe gebruikt u dit medicijn?

Codeïne is verkrijgbaar in diverse sterktes. Een arts weet welke variant het beste helpt bij uw pijn- of hoestklachten. De tablet Codeïne moet zonder te kauwen worden doorgeslikt. Neemt u de tablet op een lege maag in, dan merkt u het effect na ongeveer een half uur. Als u Codeïne na de maaltijd inneemt, dan kan de werking wat later intreden. Codeïne werkt ongeveer 4 uur lang. Gebruik deze pijnstiller niet langdurig zonder overleg met een arts. Wijk niet af van de voorgeschreven dosering en lees voor gebruik de Codeïne bijsluiter.

Mogelijke bijwerkingen

Bij het gebruik van Codeïne kunnen er bijwerkingen optreden, waaronder:

  • Slaperigheid, sufheid, verminderd reactievermogen;
  • Verstopping (obstipatie);
  • Duizeligheid;
  • Misselijkheid;

Heeft u veel last van de bijwerkingen, raadpleeg dan een arts. Lees de Codeïne bijsluiter voor een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u Codeïne?

Houd medicijnen buiten bereik van kinderen. Bewaar Codeïne in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie

Codeïne bevat de werkzame stof codeïnefosfaat. De overige bestanddelen van dit geneesmiddel staan vermeld in de Codeïne bijsluiter. Hierin vindt u ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product. De officiële bijsluiter vindt u op de productpagina van Codeïne.