Emla creme bijsluiter


Deze bijsluiter geeft algemene informatie over Emla crème. Lees voor het gebruik de Emla creme bijsluiter aandachtig door. Heeft u na het lezen nog vragen? Raadpleeg dan een arts of apotheker.

Wat is Emla creme en waar wordt het voor gebruikt?


Emla creme bevat stoffen die de huid en slijmvliezen verdoven (werkzame stoffen: lidocaïne en prilocaïne). Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat er tijdelijk geen of minder prikkels vanuit de huid naar de hersenen worden gestuurd, waardoor de huid ongevoelig wordt. Emla creme wordt door artsen en verpleegkundigen gebruikt om kleine medische ingrepen te verrichten, zoals het schoonmaken of hechten van wonden en het aanleggen van een infuus.

Deze crème wordt echter ook vaak gebruikt om een voortijdige zaadlozing (premature ejaculatie) te voorkomen. Emla crème vermindert de gevoeligheid van de eikel en penis waardoor een zaadlozing langer kan worden uitgesteld.

Wat u moet weten voordat u Emla creme gebruikt


Houd bij het gebruik van Emla crème rekening met het volgende:
  • Gebruik Emla crème niet als u overgevoelig bent voor lidocaïne, prilocaïne of een van de overige bestanddelen;
  • Gebruik dit product niet als u lijdt aan de bloedziekte methemoglobinemie;
  • Vermijd contact met de ogen. Was na gebruik uw handen;
  • Gebruik Emla crème niet op een beschadigde huid (wondjes).
Lees de Emla creme bijsluiter voor een volledig overzicht van contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Hoe gebruikt u Emla creme?


Het duurt enige tijd voordat het verdovende effect merkbaar is op de gewone huid. Gebruikt u Emla crème als verdoving voor een medische ingreep of het zetten van een tattoo, dan kunt u de crème het beste minimaal 1 uur voor de ingreep aanbrengen. Volg hierbij de aanwijzingen in de Emla creme bijsluiter.

Bij gebruik op de slijmvliezen (zoals de huid van de geslachtsdelen) treedt het verdovende effect veel sneller op. Als u Emla crème wilt gebruiken om een voortijdige zaadlozing te voorkomen, dan brengt u het product vlak voor de geslachtsgemeenschap dun aan op de eikel en de huid van de penis. Laat de crème vijf tot vijftien minuten intrekken.

Mogelijke bijwerkingen


Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, alhoewel niet iedereen hier last van krijgt. De bijwerkingen die bij gebruik van dit product worden genoemd, zijn onder andere:
  • Branderig, jeukend of tintelend gevoel kort na het aanbrengen van het product. Dit verdwijnt meestal vanzelf. Blijft u last houden van de bijwerkingen, raadpleeg dan een arts.


In de Emla creme bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen.

Hoe bewaart u Emla creme?


Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar Emla crème bij kamertemperatuur. Gebruik dit product niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie


Emla creme bevat de werkzame stoffen lidocaïne en prilocaïne. In de Emla creme bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen van dit geneesmiddel. Hierin leest u ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.