Geheugenverlies - Concentratie

Receptplichtige medicijnen

Dokteronline.com biedt geen (receptplichtige) medicijnen aan. Op uw verzoek kunnen wij wel - op uw naam en voor uw rekening - een consult met een onafhankelijke arts voor u regelen, dit eventueel in combinatie met een door u op te geven voorkeursbehandeling welke zal worden verkocht en geleverd door een onafhankelijke apotheek. Bij zo'n consult vult u eerst een medische vragenlijst in en selecteert u een voorkeursbehandeling. Een arts zal uw antwoorden evalueren en kan besluiten een recept uit te schrijven. Wij sturen het recept dan door naar een apotheek die u het medicijn zal toesturen.

Geheugenverlies - Concentratie

Geheugenverlies kan door verschillende oorzaken ontstaan, zoals ouderdom, hersenletsel en dementie. Het komt voor als een tijdelijk of blijvend verlies van het geheugen, gedeeltelijk of totaal. Bij hersenletsel ontstaat er vaak verlies van het geheugen kort voor het letsel. Bij dementie neemt het aantal hersencellen af, waardoor er steeds meer geheugenverlies optreedt.

Alzheimer is veruit de meest voorkomende oorzaak van dementie. Alzheimer is een ongeneeslijke hersenziekte, waaraan in Nederland meer dan 250.000 mensen lijden. De symptomen zijn vergeetachtigheid, veranderende persoonlijkheid en verlies van spraak. Alzheimer is niet te genezen, wel zijn er medicijnen die deze ziekte vertragen.

Ook mensen die niet aan dementie lijden, kunnen (tijdelijk) last hebben van concentratie- en geheugenverlies. Bepaalde voedingssupplementen kunnen dan helpen.

Producten in het geval van geheugenverlies en slechte concentratie kunt u bij uw eigen apotheek of drogisterij kopen of u geeft ons opdracht om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek of EU-drogisterij. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Toon meer