Ibandroninezuur

Dit middel behoort tot de groep van geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Het bevat de werkzame stof ibandroninezuur.     Dit middel kan botverlies tegengaan door het voorkomen van verdere botafbraak en het verhogen van de botmassa bij de meeste vrouwen die het middel innemen, hoewel zij het verschil niet zullen kunnen zien of voelen. Meer info

Let op! De kosten van een eventueel voorgeschreven behandeling zijn niet inbegrepen in de consultkosten.

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Bijsluiter(s)

1.      WAT IS IBANDRONINEZUUR 150 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Dit middel behoort tot de groep van geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Het bevat de werkzame stof ibandroninezuur.  
 
Dit middel kan botverlies tegengaan door het voorkomen van verdere botafbraak en het verhogen van de botmassa bij de meeste vrouwen die het middel innemen, hoewel zij het verschil niet zullen kunnen zien of voelen. Ibandroninezuur kan het risico op botbreuken (fracturen) verminderen. Een vermindering van wervelfracturen is aangetoond, maar niet van heupfracturen. 
 
Dit middel is aan u voorgeschreven om postmenopauzale osteoporose te behandelen omdat u een verhoogd risico op fracturen heeft. Osteoporose is het dunner en brozer worden van het bot. Dit komt vaak voor bij vrouwen na de menopauze (overgang). Tijdens de menopauze stoppen de eierstokken van een vrouw met het aanmaken van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit hormoon helpt om het skelet van de vrouw gezond te houden.  
 
Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt, des te groter is haar risico op fracturen als gevolg van osteoporose. Andere factoren die het risico op fracturen kunnen verhogen, zijn: 
-    niet genoeg calcium en vitamine D in het dieet 
-    roken of overmatig alcoholgebruik 
-    niet genoeg lopen of andere oefeningen die uw botten belasten
-    een familiegeschiedenis van osteoporose. 
 
Een gezonde levensstijl zal ook helpen om zoveel mogelijk voordeel van uw behandeling te hebben. 
Dit omvat  
-    het eten van een uitgebalanceerd dieet, rijk aan calcium en vitamine D 
-    wandelen of het doen van andere oefeningen die de botten belasten  
-    niet roken en niet teveel alcohol drinken.

2.      WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
-    u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
-    als u bepaalde problemen heeft met uw slokdarm (esophagus), zoals vernauwing of moeite met slikken. 
-    als u niet in staat bent ten minste een uur lang (60 minuten) te staan of rechtop te zitten. 
-    als u een laag calciumgehalte in het bloed heeft of deze in het verleden heeft gehad. Overleg in dat geval met uw arts. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
 
Sinds het op de markt komen is een bijwerking genaamd ‘osteonecrose van de kaak’ (botschade in de kaak) zeer zelden gemeld bij patiënten die ibandroninezuur kregen tegen osteoporose. Osteonecrose van de kaak kan ook optreden na het stoppen van de behandeling. 
 
Het is belangrijk om te proberen om osteonecrose van de kaak te voorkomen aangezien het een pijnlijke aandoening is die moeilijk te behandelen kan zijn. Om het risico op het ontwikkelen van osteonecrose van de kaak te verminderen, zijn er enkele voorzorgen die u moet nemen. 
 
Voordat u behandeld wordt, vertel het uw arts/verpleegkundige (beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg) als:  
-    u problemen heeft met uw mond of tanden/kiezen, zoals een slecht gebit, tandvleesproblemen, of als u een afspraak heeft om een tand of kies te laten trekken  
-    u geen routinematige mondzorg krijgt of als u heel lang geen gebitscontrole heeft gehad  
-    u rookt (aangezien dit de kans op gebitsproblemen kan verhogen)  
-    u eerder behandeld werd met een bisfosfonaat (gebruikt om botaandoeningen te behandelen of voorkomen)  
-    u geneesmiddelen gebruikt die corticosteroïden worden genoemd (zoals prednisolon of dexamethason)  
-    u kanker heeft 
 
Uw arts kan u vragen een tandheelkundig onderzoek te ondergaan voordat u de behandeling met Ibandroninezuur 150 mg begint. 
 
Tijdens uw behandeling moet u een goede mondhygiëne aanhouden (waaronder regelmatig tanden poetsen) en moet uw gebit regelmatig worden gecontroleerd. Als u een kunstgebit draagt, moet u er zeker van zijn dat deze goed past. Als u onder tandheelkundige behandeling bent of een tandheelkundige ingreep (bijv. het trekken van een of meer tanden of kiezen) zal ondergaan, informeer dan uw arts over de tandheelkundige behandeling en vertel uw tandarts dat u behandeld wordt met Ibandroninezuur.  
 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts en tandarts als u problemen ervaart met uw mond of gebit zoals losse tanden of kiezen, pijn of zwelling, of het niet genezen van zweren of wondvocht, aangezien dit tekenen kunnen zijn van osteonecrose van de kaak. 
Sommige mensen moeten extra voorzichtig zijn wanneer zij dit middel gebruiken. Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. 
-    als u stoornissen heeft van het mineraal metabolisme (zoals vitamine D gebrek) 
-    als uw nieren niet normaal functioneren 
-    als u problemen heeft met slikken of met de spijsvertering 
 
Irritatie, ontsteking of het ontwikkelen van zweren van de slokdarm (esophagus), vaak met symptomen van ernstige pijn op de borst, ernstige pijn na het doorslikken van eten en/of drinken, ernstige misselijkheid of braken kunnen voorkomen, vooral als u geen vol glas leidingwater drinkt en/of als u gaat liggen binnen een uur na het innemen van dit middel. Als u deze symptomen krijgt, stop dan met het innemen van dit middel en vertel het onmiddellijk aan uw arts (zie rubriek 3).  
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Geef dit middel niet aan kinderen of jongeren onder de 18 jaar. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Ibandroninezuur nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. In het bijzonder: 
-    Supplementen die calcium, magnesium, ijzer of aluminium bevatten, omdat deze de werking van Ibandroninezuur kunnen beïnvloeden. 
-    Acetylsalicylzuur en andere niet-steroïdale anti-ontstekingsmiddelen (NSAID's) (onder andere ibuprofen, natriumdiclofenac en naproxen) kunnen de maag en darm irriteren. Bisfosfonaten (zoals Ibandroninezuur) kunnen dat ook doen. Wees dus extra voorzichtig als u pijnstillers of ontstekingsremmers neemt terwijl u Ibandroninezuur gebruikt.  
 
Nadat u uw maandelijkse Ibandroninezuur tablet heeft doorgeslikt moet u 1 uur wachten voordat u andere geneesmiddelen neemt, waaronder spijsverteringstabletten, calcium supplementen of vitaminen. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Neem dit middel niet in met voedsel
. Dit middel werkt minder goed als het samen met voedsel ingenomen wordt. 

U mag leidingwater drinken, maar geen andere vloeistoffen. 
 

Nadat u dit middel heeft ingenomen, wacht dan 1 uur voordat u uw eerste voedsel of ander drinken neemt (zie rubriek 3. Hoe gebruikt u dit middel?). 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Dit middel is alleen bestemd voor gebruik door postmenopauzale vrouwen en mag niet gebruikt worden door vrouwen die nog zwanger kunnen worden. 
Gebruik dit middel niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Wanneer u borstvoeding geeft, kan het zijn dat u hiermee moet stoppen om dit middel te mogen gebruiken. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
U mag rijden en machines bedienen, omdat het te verwachten is dat dit middel geen of een verwaarloosbare invloed zal hebben op uw rijvaardigheid en uw vermogen om machines te bedienen. 
 
Inbandroninezuur bevat lactose.  
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3.      HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
De aanbevolen dosering is 1 tablet eens per maand. 
 
Het innemen van uw maandelijkse tablet 
Het is belangrijk dat u deze instructies nauwkeurig opvolgt. Zij zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat uw tablet van dit middel uw maag snel bereikt, waardoor de kans op irritatie afneemt.  
 
-    Neem 1 tablet eens per maand. 
-    Kies een dag van de maand die gemakkelijk te onthouden is. U kunt bijvoorbeeld steeds dezelfde datum kiezen (zoals de eerste dag van elke maand) of dezelfde dag (zoals de eerste zondag van elke maand) om uw tablet van dit middel in te nemen. Kies een datum die het beste bij uw routine past. 
-    Neem uw tablet van dit middel tenminste 6 uur nadat u voor het laatst iets gegeten of gedronken heeft, anders dan leidingwater. 
 
-    Neem uw tablet 
•    ’s ochtends na het opstaan en 
•    voordat u iets eet of drinkt (op een nuchtere maag). 
 
-    Neem uw tablet in met een vol glas leidingwater.  
-    Neem uw tablet niet in met water met een hoog concentratie aan calcium, vruchtensap of andere dranken. Als men zich zorgen maakt over potentieel hoge niveaus van calcium in het kraanwater (hard water), wordt geadviseerd om fleswater te gebruiken met een laag mineralengehalte. 
 
-    Slik uw tablet heel door – niet erop kauwen, niet fijnmalen en niet laten smelten in uw mond. 
 
-    Voor het volgende uur (60 minuten) nadat u uw tablet heeft ingenomen 
-    ga niet liggen; als u niet rechtop blijft (staan of zitten), kan er wat van het geneesmiddel teruglopen in uw slokdarm  
  
-    eet niets 
  
-    drink niets (behalve leidingwater als u dit nodig heeft) 
 
-    neem geen andere geneesmiddelen 
 
-    Nadat u een uur gewacht heeft, kunt u uw eerste eten of drinken van de dag gebruiken. Als u eenmaal gegeten heeft, kunt u gaan liggen als u dat wilt en kunt u andere geneesmiddelen innemen. 
 
 
Dit middel blijven gebruiken 
Het is belangrijk dat u dit middel iedere maand blijft gebruiken, zolang uw arts het u voorschrijft. Nadat u 5 jaar dit middel heeft gebruikt, overleg dan met uw arts of het nodig is om dit middel te blijven gebruiken.  
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u per vergissing meer dan 1 tablet heeft ingenomen, drink dan een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts. 
 
Probeer niet over te geven en ga niet liggen – dit kan ervoor zorgen dat dit middel slokdarmirritatie veroorzaakt. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Als u vergeet de tablet op de ochtend van de door u gekozen dag in te nemen, neem dan geen tablet later op deze dag, maar kijk op uw kalender om te zien wanneer uw volgende dosis gepland staat: 
 
Indien u vergeten bent uw tablet in te nemen op de juiste dag en de volgende tablet binnen 1 tot 7 dagen ingenomen moet worden… 
 
Neem nooit 2 tabletten van dit middel in dezelfde week. 

 
U dient te wachten tot het moment dat u de volgende tablet zou innemen. Neem dan een tablet als gewoonlijk. Neem vervolgens één tablet een keer per maand op de oorspronkelijk geplande dagen, zoals aangegeven op uw kalender. 
 
Indien u vergeten bent uw tablet in te nemen op de juiste dag en de volgende tablet meer dan 7 dagen later ingenomen moet worden… 
Neem 1 tablet de volgende morgen, na de dag dat u er weer aan denkt. Neem vervolgens één tablet per maand op de oorspronkelijk geplande dagen, zoals aangegeven op uw kalender.

4.      MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Neem direct contact op met een arts of verpleegkundige wanneer u last krijgt van de volgende bijwerkingen, mogelijk heeft u met spoed medische behandeling nodig: 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen) 
-    ernstige pijn in de borst, ernstige pijn na het doorslikken van voedsel of drank, last van ernstige misselijkheid of overgeven, moeilijkheden met slikken. U kunt een ernstige ontsteking in uw slokdarm hebben, eventueel met zweren of een vernauwing van de slokdarm.  
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 personen) 
-    jeuk, zwelling van gezicht, lippen, tong en keel, moeite met ademhalen. 
-    pijn in de ogen of oogontstekingen (indien langdurig) 
-    nieuwe pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. Dit kunnen de eerste tekenen zijn van een ongewone botbreuk van het dijbeen. 
 
Zeer zelden (komen voor bij minder  dan 1 op de 10.000 personen) 
-    pijn of pijnlijke plek in de mond of kaak. U kunt de eerste tekenen hebben van ernstige kaakproblemen (necrose (dood botweefsel) in het kaakbot. 
-    ernstige, mogelijk levensbedreigende allergische reactie.  
-    Ernstige huidreacties 
-    Neem contact op met uw arts als u oorpijn, uitscheiding uit het oor en/of een oorinfectie hebt. Dit kunnen tekenen van botschade in het oor zijn. 
 
Andere mogelijke bijwerkingen 
 
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen voor): 
-    hoofdpijn 
-    brandend maagzuur, problemen met slikken, maag en buikpijn (mogelijk veroorzaakt door een maagontsteking), problemen met de spijsvertering, misselijkheid, diarree (dunne ontlasting) 
-    huiduitslag  
-    spierkramp, stijfheid in uw gewrichten en ledematen 
-    griepachtige symptomen (waaronder koorts, trillen en beven, beroerd voelen, vermoeidheid, botpijn en pijnlijke spieren en gewrichten). Raadpleeg u arts of verpleegster als de symptomen problematisch worden of langer aanhouden dan een paar dagen. 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen voor): 
-    rugpijn 
-    vermoeid en uitgeput voelen 
-    duizeligheid 
-    flatulentie (winderigheid, opgeblazen gevoel) 
-    astma-aanvallen 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen voor): 
-    netelroos 
-    ontsteking in de twaalfvingerige darm (eerste deel van de darm) dat buikpijn veroorzaakt

5.    HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en het doosje na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.  
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.    INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat Ibandroninezuur 

-    Het werkzame bestanddeel is 150 mg ibandroninezuur.  
-    De andere stoffen in dit middel zijn:  
•    Tabletkern: lactosemonohydraat, crospovidon (E1202), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silica (E551), natriumstearylfumaraat.  
•    Tabletomhulsel: polyvinylalcohol, macrogol/PEG 3350, talk (E553b) en titaniumdioxide (E171) 
  
Hoe ziet Ibandroninezuur eruit en wat is de inhoud van de verpakking  

Ibandroninezuur tabletten zijn wit tot gebroken wit, langwerpig van vorm, met de markering “19BE” op een kant en “150” op de andere kant.  
 
De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 1, 3, 7, 10, 14, 20, 21, 28 of 30 tabletten.  
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.