Afvallen? Ga bij de Dokter langs!

De huisarts kan ook u advies geven waardoor u succesvol overgewicht kunt tegengaan. Neem deze stap! Een langer en gezonder leven met minder of zelfs zonder overgewicht behoort tot de mogelijkheden.

Als u een arts bezoekt dan zal deze vragen stellen die hem of haar een beeld geven van uw gezondheidstoestand. Daarnaast zal een arts lichamelijk onderzoek doen waarbij onder andere gewicht, lengte en tailleomtrek, maar ook bloeddruk of een bloedanalyse kan worden gemeten of worden aangevraagd. Op basis van die metingen bepaalt een arts de diagnose en informeert u over de mogelijkheden van behandeling. Tijdens dit onderzoek kunt u onder andere vragen verwachten over de volgende onderwerpen. Een arts hoeft niet alles te vragen. Hij of zij schat in welke vragen relevant zijn.

 • Medische historie, risicofactoren en complicaties van obesitas (=ernstig overgewicht) zoals bijvoorbeeld snurken of slaperigheid gedurende de dag, suikerziekte, hoge bloeddruk;
 • Historisch verloop lichaamsgewicht specifieke momenten voor gewichtstoename, puberteit, werk, huwelijk, zwangerschap(pen), leeftijd start menopauze, ongevallen die hebben geleid tot een langere periode van immobiliteit enz.;
 • Geschiedenis van eerdere behandeling van het overgewicht/obesitas;
 • Familiegeschiedenis van overgewicht/obesitas, gerelateerde ziekten en risicofactoren bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2 (=suikerziekte), hypertensie (=hoge bloeddruk), hart- en vaatziekten en galstenen;
 • Dieethistorie, inclusief eetpatronen en alcoholgebruik;
 • Bewegingspatronen en leefgewoonten;
 • Relevante sociale historie bijvoorbeeld rookgedrag;
 • Medicijn gebruik;
 • Menstruatiecyclus bij vrouwen.

Behandelplan

Een arts zal vervolgens samen met u een behandelplan maken met een realistisch behandeldoel. Onderdelen van dit plan kunnen afzonderlijk of in combinatie met elkaar de volgende onderdelen bevatten:

 • Adviezen op het gebied van voeding meestal een verwijzing naar de diëtist;
 • Adviezen op het gebied van beweging eventueel met een verwijzing naar een bewegingsdeskundige;
 • Adviezen over gedragspatronen (eetpatronen) de psycholoog kan hier van pas zijn;
 • Het bespreken en eventueel voorschrijven van geneesmiddelen voor gewichtsreductie;
 • Afspraken maken voor vervolgconsult(en).

Iedere behandeling van overgewicht/obesitas word gestart met een gesprek waarin tussen hulpverlener en patiënt overeenstemming bereikt wordt over een reëel behandeldoel. Dit behandeldoel dient als leidraad om op verantwoorde wijze gewicht te verliezen. Vanaf 5 procent gewichtsvermindering is er al een verbetering van risicofactoren zoals bloeddruk, bloedglucose, bloedlipidenspiegels maar ook de omtrek van de taille. Met daarmee samenhangende ziekten moet ook rekening gehouden worden. Diabetes mellitus type 2 patiënten met overgewicht/obesitas verliezen bijvoorbeeld moeilijker gewicht dan mensen met overgewicht/obesitas alleen. Ook bestaande medicatie kan gewichtstoename veroorzaken.

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen. Dokteronline.com kan u ook helpen. Dokteronline.com kan u in contact brengen met een echte EU-arts die u kan helpen en eventueel een behandeling kan voorschrijven na het bestuderen van uw medische informatie. U vult een medische vragenlijst in en hebt de mogelijkheid om uw mogelijke behandelvoorkeur aan te geven. De arts beoordeelt uw verzoek, evenals uw gezondheidsinformatie en beslist over de juiste behandeling.

Terug naar boven