Medicijnen tegen migraine

Medicijnen tegen migraine zijn receptplichtig. Dat houdt in dat u een recept nodig heeft om de medicatie te krijgen. Maar wat als u geen tijd of zin heeft om naar uw eigen huisarts te gaan? Wanneer u een behandeling wenst, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen. Dokteronline.com kan u ook verder helpen.

Dokteronline.com is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Wij bieden zelf geen producten aan, maar regelen – indien gewenst – voor u een online consult met een geregistreerde en onafhankelijke EU-arts. U vult online een medische vragenlijst in en u hebt de mogelijkheid om uw mogelijke behandelvoorkeur aan te geven. De arts beoordeelt uw verzoek, evenals uw gezondheidsinformatie en beslist over de juiste behandeling.

Het eventueel daaruit voortkomende recept wordt naar uw huisadres gestuurd. De kosten van deze service omvatten het online consult door een arts, het eventueel uitschrijven van een recept en het verzenden daarvan. Het medicijn koopt en betaalt u vervolgens in uw eigen apotheek.

U kunt er ook voor kiezen om het recept door te laten sturen naar Blueclinic. Deze website heeft toegang tot verschillende apotheken in Europa welke uw recept in ontvangst kunnen nemen en u het receptplichtige product kunnen verkopen en thuis bij u af kunnen leveren.

Wat is Migraine?

Migraine is een vervelende aandoening waarbij communicatie tussen bloedvaten en zenuwcellen in de hersenen tijdelijk verstoord is. Het gevolg is een hevige hoofdpijn. Migraine is te herkennen aan de volgende symptomen:

  • Heftige, bonzende hoofdpijn, vaak aan een zijde van het hoofd;
  • Overgevoeligheid voor licht en geluid;
  • Migraine gaat soms gepaard met misselijkheid en braken;
  • Een migraineaanval wordt soms aangekondigd door een zogenaamde 'aura': storingen in het gezichtsveld (schitteringen of sterretjes zien, of een golvend, trillend of vervormd beeld).
  • Een migraineaanval kan enkele uren tot dagen aanhouden. Gelukkig zijn er diverse medicijnen die helpen.
Terug naar boven