Het nut van pijnbestrijding

Ieder mens heeft wel eens last van pijn. Deze kan zeurend op de achtergrond aanwezig zijn of allesoverheersend, tijdelijk, aanhoudend of verergerend. Pijn heeft nut. Het is een waarschuwing van ons lichaam dat er iets beschadigd raakt of wordt overbelast.

Het vertelt ons dat we verwond zijn, iets ontstoken is of dat we ziek zijn. Feitelijk is het een overlevingsmechanisme. Pijn is echter geen pretje, zeker wanneer deze langer aanhoudt of zelfs chronisch van aard is. Zeker in dit geval biedt pijnbestrijding uitkomst. Ook bij acute pijn, kan pijnbestrijding erg welkom zijn. De oorzaak van de pijn en de behandeling daarvan dienen echter nooit uit het oog te worden verloren.

Pijnbestrijding

Er zijn veel vormen van pijn en zo ook veel soorten pijnbestrijding. Pijnbestrijding kan gericht zijn op genezing, maar ook worden ingezet om de behandelingsperiode van een aandoening te vergemakkelijken. Ook kan pijnbestrijding er puur op gericht zijn om de levenskwaliteit te verbeteren. Helaas is niet iedere pijnsoort te bestrijden. Zo is een pijn die in het zenuwstelsel zelf ontstaat moeilijk of zelfs onmogelijk te behandelen. Over het geheel genomen is het echter wel van belang om inzicht in de oorzaak van pijn te krijgen. Alleen dan is adequate pijnbestrijding mogelijk.

Pijnbestrijding door de bron van de pijn te behandelen

In het meest positieve geval is de bron van de pijn duidelijk en ook te behandelen. Een heel duidelijk voorbeeld is wanneer iemand kiespijn of een blindedarmontsteking heeft. Wanneer de kies of blindedarm wordt verwijderd, is de pijn weg. Fysiotherapie is een ander voorbeeld van deze vorm van pijnbestrijding. Stel dat de oorzaak van rugpijn ligt in een verkeerde houding, zal een behandeling gericht op houdingcorrectie de pijn doen af,-of wegnemen.

Pijnbestrijding met medicatie

Wanneer het niet (direct) mogelijk is om de oorzaak van de pijn aan te pakken, is pijnbestrijding met medicatie een optie. Let wel: hiermee is altijd voorzichtigheid geboden. U dient er te allen tijde voor te waken dat u niet afhankelijk wordt van pijnstillers en hierin dan ook altijd het advies van een arts op te volgen.

Pijnbestrijding met medicatie verloopt volgens de drie fasen van de pijnladder, ontworpen door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

  • Stap 1: Pijnbestrijding begint met eenvoudige pijnstillende middelen. Naast een onmiddellijk pijnstillend effect hebben ze vaak een ontstekingsremmende werking. Paracetamol, aspirine, ibuprofen en naproxen vallen hieronder. Onder de belangrijkste bijwerkingen van deze groep vallen bijvoorbeeld: allergische reacties en maag- en darmstoornissen.
  • Stap 2: Wanneer pijnbestrijding middels stap 1, onvoldoende werkt, wordt overgegaan tot stap 2. Deze geneesmiddelen zijn morfineachtig en werken adequaat bij de behandeling van chronische pijn. Onder deze medicatie vallen onder andere tramadol en codeïne. Bijwerkingen zijn onder andere sufheid en duizeligheid.
  • Stap 3: Als stap 1 en 2 te weinig pijnbestrijding tot gevolg hebben, kan stap 3 worden genomen. Deze middelen zijn de zogenaamde sterk werkende opiaten. Denk aan morfine en methadon. Obstipatie is de meest voorkomende bijwerking.

Alternatieve pijnbestrijding

Naast het reguliere pad van medicijnen zoals bijvoorbeeld Tramadol zijn er andere methoden van pijnbestrijding. Sommige mensen kiezen onder meer voor acupunctuur, acupressuur, reiki of massage. Deze behandelvormen hebben bij veel mensen positieve resultaten.

Terug naar boven