Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Acamprosaat

Wat is acamprosaat?

De werkzame stof acamprosaat vermindert de behoefte aan alcohol. Dit geneesmiddel heeft invloed op de neurotransmitters (bepaalde boodschappersstoffen) in de hersenen. Hierdoor kan het verlangen naar sterke drank afnemen. Dit ontwenningsmiddel is verkrijgbaar in tabletten van 333 mg. Een arts moet dit middel voorschrijven; medicijnen met acamprosaat zijn receptplichtig.

Waar wordt acamprosaat voor gebruikt?

Alcoholverslaving

Een ontwenningsmiddel met acamprosaat wordt gebruikt als hulpmiddel bij het stoppen met alcohol drinken. Afkicken van alcohol geeft lastige ontwenningsverschijnselen. Eén daarvan is zin om toch weer een borrel te nemen. De werkzame stof acamprosaat beïnvloedt bepaalde stoffen in de hersenen. Dit zorgt ervoor dat de behoefte om toch weer te gaan drinken afneemt.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Medicijnen met acamprosaat zijn verkrijgbaar als tablet. Slik de tablet zonder te kauwen door. Neem het geneesmiddel met wat voedsel in, dit verkleint de kans op maagdarmklachten.
Hoeveel mag ik ervan innemen?

Een arts bepaalt hoeveel u van dit ontwenningsmiddel moet nemen. De algemene aanbevolen dosering hangt af van uw gewicht. De richtlijnen hiervoor zijn als volgt:

  • Volwassenen met een lichaamsgewicht onder de 60 kilo: 4 tabletten per dag (2 ’s ochtends, 1 ’s middags, 1 ’s avonds).
  • Volwassenen met een lichaamsgewicht vanaf 60 kilo: 6 tabletten per dag (driemaal daags 2 tabletten).

De werkzame stof acamprosaat is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Neem dit ontwenningsmiddel niet vaker dan driemaal per dag in. Het is belangrijk dat u dit medicijn trouw blijft innemen, ook als u toch weer een keertje alcohol heeft gedronken.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Heeft u na vier weken nog evenveel behoefte aan alcohol als voor de behandeling, dan werkt dit medicijn niet goed voor u. Het heeft dan geen zin om de tabletten nog in te nemen. Overleg met een arts, misschien kan hij of zij een ander ontwenningsmiddel voorschrijven.

Als dit middel bij u goed werkt, moet u het langere tijd gebruiken. Meestal kunt u na 1 jaar uitproberen of de behoefte aan drank ook wegblijft zonder hulp van dit medicijn.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Neem dit geneesmiddel zoveel mogelijk op een vast tijdstip in. Een vergeten tablet kunt u alsnog innemen, maar doe dat alleen als het nog meer dan twee uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis. Is er teveel tijd verstreken, sla de gemiste dosis dan over en ga verder met het normale schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven. Dat geldt ook voor de werkzame stof acamprosaat. De bijwerkingen waar u mee te maken kunt krijgen, zijn onder andere:

Vaak

  • Maagdarmklachten. Diarree komt vaak voor, maar ook klachten als buikpijn, maagpijn en misselijkheid zijn gemeld. Neem de tablet in met wat voedsel om het risico hierop te verkleinen;
  • Huiduitslag met of zonder jeuk.

Soms

Zelden

  • overgevoeligheidsreacties

Heeft acamprosaat wisselwerkingen met andere medicijnen?

Er zijn geen wisselwerkingen bekend tussen acamprosaat en andere geneesmiddelen. Het is echter wel altijd verstandig om een arts te melden welke medicijnen of voedingssupplementen u nog meer gebruikt.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: er is weinig bekend over de invloed van acamprosaat op ongeboren kind. Daarom is het veiliger om dit ontwenningsmiddel niet te gebruiken als u zwanger bent. Aan de andere kant is alcoholgebruik zeker schadelijk tijdens de zwangerschap. Om dat te voorkomen, kan het misschien beter zijn om dit medicijn toch te nemen. Overleg samen met een arts welke keuze de beste is.

Borstvoeding: het is niet duidelijk of de werkzame stof acamprosaat schadelijk is voor een zuigeling. Gebruik dit medicijn daarom liever niet als u borstvoeding wilt geven. Als u alcohol drinkt tijdens de borstvoedingsperiode is dat wèl schadelijk voor uw kind. Wilt u dit ontwenningsmiddel daarom toch gebruiken, overleg dan eerst met een arts.

Vruchtbaarheid: dit geneesmiddel heeft voor zover bekend geen invloed op de vruchtbaarheid, zowel bij mannen als bij vrouwen. Wilt u op korte termijn zwanger worden, dan is het misschien beter om dit medicijn niet te gebruiken. De werkzame stof is misschien niet veilig voor het ongeboren kind. Overleg in dat geval met een arts of u eventueel een ander ontwenningsmiddel kunt gebruiken.

Kan ik bij gebruik van acamprosaat autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: de werkzame stof acamprosaat heeft geen negatieve invloed op de rijvaardigheid. U kunt bij het gebruik van dit ontwenningsmiddel dus zonder bezwaar deelnemen aan het verkeer.

Alcohol: u krijgt dit medicijn om uw alcoholverslaving onder controle te krijgen. Het is dus niet de bedoeling dat u alcohol drinkt. Heeft u toch een keer alcohol gedronken, blijf het medicijn dan toch gewoon gebruiken volgens de voorschriften.

Voeding: neem de tablet bij voorkeur in tijdens het eten. Het medicijn wordt dan beter verdragen waardoor u minder last heeft van maagdarmklachten zoals diarree. Verder zijn er geen beperkingen wat betreft voeding.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Dit geneesmiddel geeft geen gewenning. U kunt wat dat betreft op ieder gewenst moment stoppen met het gebruik ervan. Als u te vroeg stopt, kan de behoefte aan alcohol echter wel weer terugkomen. De gebruikelijke behandelduur met dit ontwenningsmiddel is 1 jaar. Wilt u eerder stoppen met dit medicijn, overleg dan eerst met een arts.

Welke medicijnen bevatten acamprosaat?

Acamprosaat is de werkzame stof in het ontwenningsmiddel Campral.

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Acamprosaat, geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/acamprosaat#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Acamprosaat, geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/acamprosaat#global-nav

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Campral, maagsapresistente tabletten 333 mg, geraadpleegd op 22 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,18220

Terug naar boven