Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Clomifeen

Wat is clomifeen?

De werkzame stof clomifeen stimuleert de aanmaak van FSH (follikel stimulerend hormoon) en LH (luteïniserend hormoon). Deze hormonen spelen een grote rol bij het rijpen en vrijkomen van eicellen (ovulatie). Medicijnen met clomifeen hebben daardoor een positieve invloed op de vruchtbaarheid. Geneesmiddelen op basis van clomifeen zijn verkrijgbaar in tabletten van 50 mg. Voor dit medicijn heeft u een recept van een arts nodig.

Waar wordt clomifeen voor gebruikt?

Artsen schrijven geneesmiddelen met clomifeen voor aan vrouwen die verminderd vruchtbaar zijn. Vaak is er bij een uitblijvende zwangerschap sprake van een moeizame eisprong of een eisprong die helemaal niet op gang komt. Deze vorm van verminderde vruchtbaarheid wordt bijvoorbeeld vaak gezien bij vrouwen met het polycysteus ovariumsyndroom (PCOS). De werkzame stof clomifeen zorgt voor een regelmatige eisprong, waardoor de kans op het ontstaan van een zwangerschap toeneemt. Dit medicijn wordt ook wel gebruikt als onderdeel van een ivf-behandeling.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als tablet. Slik de tablet in zijn geheel door met wat vloeistof. U kunt het medicijn met of zonder voedsel innemen. Neem het medicijn bij voorkeur op een vast tijdstip in; dit helpt te voorkomen dat u een dosis vergeet.

Hoeveel mag ik ervan innemen? Een arts bepaalt de dosering van dit geneesmiddel. De algemene richtlijnen voor de dosering zijn als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 50 mg.

Houdt u aan de voorgeschreven dosering. Bij onvoldoende effect kan een arts de dosering verhogen naar eenmaal daags twee tabletten à 50 mg. Verhoog de dosering nooit zelf zonder te overleggen met een arts.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Meestal gebruikt u dit medicijn slechts enkele dagen per maand, beginnend op de vijfde dag van de menstruatie. Menstrueert u niet, dan bepaalt een arts wanneer u dit geneesmiddel moet innemen. Bent u na een maand niet zwanger geworden, maar is er wel een eisprong op gang gekomen, dan kunt u de behandeling met clomifeen de maand daarop herhalen.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Is er bij gebruik van dit medicijn binnen zes maanden geen zwangerschap ontstaan, dan heeft het geen zin om dit geneesmiddel te blijven gebruiken. Een arts zal de behandeling dan staken.

De werkzame stof clomifeen is niet geschikt voor kinderen en mannen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Een vergeten tablet kunt u alsnog innemen, mits het niet te laat is. Duurt het meer dan 8 uur voordat het tijd is voor de volgende dosis, kunt u de vergeten tablet alsnog slikken. Duurt het minder lang, dan kunt u de vergeten dosis beter overslaan.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Als u behandeld wordt met dit medicijn, kunt u last krijgen van bijwerkingen, zoals:

Soms

 • opvliegers
 • hevige of onregelmatige menstruaties
 • vergrote eierstokken
 • Overproductie van eicellen. Dit is een ernstige bijwerking die samengaat met onder andere buikklachten, diarree, overgeven en vocht vasthouden. Raadpleeg direct een arts als u hier last van krijgt.

Zelden

 • pijnlijke, gevoelige borsten
 • hoofdpijn
 • depressie
 • duizeligheid
 • problemen met het zicht, zoals het zien van vlekken of lichtflitsen
 • gewichtstoename
 • meerlingenzwangerschap

Zeer zelden

 • hartkloppingen

Een volledig overzicht van de bijwerkingen staat vermeld in de bijsluiter. Meld het aan een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

Heeft clomifeen wisselwerkingen met andere medicijnen?

Geneesmiddelen hebben soms invloed op elkaars werking als u ze met elkaar combineert. Ze werken dan te sterk of juist minder goed. Of er kunnen vervelende bijwerkingen ontstaan. De werkzame stof clomifeen heeft voor zover bekend geen wisselwerking met andere medicijnen. Gebruikt u verder nog medicijnen of zelfzorgmiddelen, meld dat dan wel altijd aan een arts die clomifeen voorschrijft.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: dit middel is alleen bedoeld om de kans op een zwangerschap te verhogen. Neem dit geneesmiddel niet meer in zodra u zwanger bent. De werkzame stof is schadelijk voor de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Borstvoeding: de werkzame stof clomifeen kan de productie van moedermelk verlagen. Daarnaast wordt de werkzame stof deels uitgescheiden in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor de baby. Daarom is het niet verstandig om het geneesmiddel te gebruiken als u borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid: dit geneesmiddel helpt de vruchtbaarheid te vergroten. Na het stoppen met de behandeling neemt dit effect af. Gebruikt dit middel altijd volgens de voorschriften van een arts en niet langer dan 6 maanden achtereen.

Kan ik bij gebruik van clomifeen autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: sommige mensen krijgen bij het gebruik van clomifeen last van storingen in het gezichtsveld, zoals troebel zicht of het waarnemen van vlekken of flitsen. Ook duizeligheid wordt genoemd als bijwerking. Krijgt u last van dit soort klachten, neem dan geen deel aan het verkeer.

Alcohol: sterke drank heeft geen invloed op de werking van clomifeen. Krijgt u last van bepaalde bijwerkingen, zoals duizeligheid, wees dan voorzichtig met het gebruik van alcoholische dranken.

Voeding: u kunt tijdens een behandeling met clomifeen gewoon blijven eten zoals u gewend bent. Er gelden geen speciale waarschuwingen wat betreft bepaalde voedingsmiddelen.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt op ieder gewenst moment stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel. Dat heeft echter wel invloed op de vruchtbaarheidsbehandeling. Stop daarom alleen in overleg met een arts.

Welke medicijnen bevatten clomifeen?

De werkzame stof clomifeen is het hoofdbestanddeel in de volgende medicijnen:

 • Clomid
 • Clomifeen

Bronnen

Apotheek.nl (z.j.). Clomifeen, geraadpleegd op 4 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/clomifeen#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Clomifeen, geraadpleegd op 4 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/c/clomifeen#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Clomid, tabletten 50 mg, geraadpleegd op 4 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,06492

Terug naar boven